Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola

"]

NTP-MTI-14 – ÉlményMűhely a jövő szakembereiért

Intézményünk 961 000 Ft támogatást nyert a Nemzeti Tehetségprogram által kiírt NTP-MTI-14 jelű kiírásra beadott, ÉlményMűhely Tehetségkör a jövő szakembereiért című pályázatával.

A pályázat tartalmi összefoglalása:

 

Magasan technicizált világban élünk, amelynek szinte minden területén kiemelt szerephez jutnak a mérnöki tudományok, a matematika (digitális kultúra, hálózatok, magas fokon szervezett és kontrollált rendszerek, stb.) és a művészeti-tudományos design. Tehetséggondozó programunk a nemzetközi szakirodalomban a „STEM” (Science, Technology, Engineering, Mathematics) integrációjaként hivatkozott komplex gondolkodást az esztétikai, művészeti nevelés eszközeivel egészíti ki („STEAM”: Science, Technology, Engineering, Mathematics & ART). A hangsúlyozottan matematikai aspektus széles spektrumú és következetes elvek mentén történő érvényesítése alapozza meg azt a  módszertant, amely nem csupán elméleti tudomány és művészetközi hátteret jelent, hanem számos új, kézzelfogható oktatási eszközt is a tanulók kezébe ad.  Tehetségfejlesztő programunk a kreativitás és az innováció jegyében kezdeményez közvetlen dialógust az oktatás világának kezdeti állomását hamarosan maga mögött hagyó tanulói közösségek és az akadémiai kutatói társadalom és a művészeti világ nemzetközi rangú képviselői között.A tehetségműhelyek során, az „ÉlményMűhely – Mozgalom az Élményközpontú Matematika-oktatásért” munkacsoport szakpedagógusai, köztük intézményünk tanárai (matematika, fizika, biológia, kémia, technika, rajz, média ismeretek, történelem szakos tanárok) mellett számos nemzetközileg elismert szakember és képzőművész is személyesen bekapcsolódik a munkába.Tehetséggondozó programunk tematikája kapcsolódik a „2015 Fény Nemzetközii Éve” kezdeményezéshez.

EMMINTP

ENET

OFI