Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola

"]

NTP-FTP-14 – Kreatív Kuckó tábor

Intézményünk a Nemzeti Tehetségprogram pályázatán 400.000 Ft támogatást nyert a Kreatív Kuckó tábor megvalósítására

A gazdagító program lehetőséget ad a különleges tanulóink komplex, intenzív megtámogatására, fejlesztésére. A központba helyeződő gondolatnak alapvetően két nagy strukturális egysége van: szociális hátránykompenzáció, illetve a kiemelkedő terület fejlesztése. A műhelymunka kidolgozása során az egyes foglalkozások megtervezése, annak eszközeinek megválogatása, a kreáció konstrukciója tudatos tervezésen, sorrendiségen alapul. Fontos a külső helyszínen végzett, összetettebb, más környezeti egységbe ágyazott munka. A gyerekek sikeressége, egymás felé forduló magatartásmintája mintegy mércéje is az addigi munkának. Az általunk összeállított programban a hangsúly az együttműködésre, valamint azokra a technikai elemekre épül, amellyel előhívhatjuk a kívánt fejlődési tartalmakat. 2012-ben létrehoztunk a gyerekek számára egy olyan klubot, mely a szorongás, önértékelési problémák, magányosság leküzdését volt hivatott központi gondolataként megfogalmazni. Az otthoni háttér, az iskolai meg nem értettség, és sok esetben, már az iskolai tanulás folyamán szerzett kudarcélmény, is elfedte a bennük rejlő pozitívumokat. Foglakozásainkat az erősségeik hangsúlyozására, szociális készségeik javításra összpontosítottuk. Diákjaink kiemelkedő kézügyességgel rendelkeznek, így a gazdagító programpár megteremtené annak lehetőségét, hogy olyan különleges kézműves technikákkal is megismerkedjenek, amelyre egyébként nincs mód.

EMMINTP

ENET

OFI