Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola

"]

Jó gyakorlatok Dél-Dunántúlon

A kollégiumi és a családi nevelés összehangolása

Alkalmazó: Hajnóczy József Kollégium
Céljuk szorosabbá fűzni a szülő és kollégium közötti kapcsolatot és ez által hatékonyabbá tenni a gyermekek nevelését.

 

ÉlményMűhely Tehetségkör
Alkalmazó: Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ
A program célja a gyermekek komplex matematikai, vizuális, manuális, kognitív és pszichológiai fejlesztése.

 

Hangya Műhely
Alkalmazó: Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ
Célja a néphagyomány és a művészetek eszközeivel a vizualitás terén kiemelkedő képességekkel rendelkező, tehetségígéretes óvodás gyermekek segítése abban, hogy kreatív megoldásokat keressenek gondolataik, érzéseik kifejezésére, nyitottak legyenek új vizuális technikai megoldások befogadására.

 

Kredenc tehetséggondozó műhely
Alkalmazó: Hajnóczy József Kollégium
A média és kommunikáció területén tehetséges középiskolások számára nyújt teret a kibontakozáshoz.

 

Természettudomány a mindennapokban
Alkalmazó: Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ
A programban feladatul tűztük a mindennapi természeti jelenségek megfigyelését, megértését, magyarázatát és azok környezettudatos, gazdaságos gyakorlati hasznosítását. 

 

Viselkedéskultúra a tehetségfejlesztésben
Alkalmazó: Hajnóczy József Kollégium
A program alkalmassá teszi a diákokat a hagyományokon alapuló, de modern életvezetési stílus elsajátítására. A foglalkozások során személyiségükbe integrálhatják azokat a technikákat, tulajdonságokat, amelyekkel rugalmasan kezelhetik a társadalmi elvárásokat.

 

Bonyhádi tehetségfejlesztő matematika műhely
Alkalmazó: Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium
A matematika tehetségfejlesztő program célja hogy a tanulók jelentős részét be tudják juttatni a felsőoktatásba, és ott eredményesen szerepeljenek.

 

Intézményi tehetségsegítő program
Alkalmazó: Klebelsberg Középiskolai Kollégium
Tehetségműhelyek általános iskolás és középiskolás diákok számára, ahol a fejlődés mellett a felzárkózatás és a mentálhigiénés támogatás is fontos szerephez jut.