Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola

Rövid intézménytörténet

 1978-2013.

1978-ban született döntés Pécs városában egy komplex pedagógiai és művelődési szolgáltató rendszer építéséről Kertvárosban, egy vadonatúj lakótelep közepén. Az intézmény neve Apáczai Csere János Nevelési Központ, később Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ (rövidítve: ANK) lett. 1979. szeptember 1-jén nyitotta meg kapuit az 1. Sz. Általános Iskola, majd 1983-ig folyamatos belépéssel kapcsolódott hozzá a többi egység. 1986-ban indulhatott meg a tanítás a gimnáziumban és a művészeti iskolában, 1992 óta működik a Korai fejlesztő és integrációs központ, 1999-2000-ben a város további pedagógiai szakszolgálatai is nálunk kaptak elhelyezést.

Az intézmény bázisán 1980-90 között az Országos Pedagógiai Intézet (OPI) égisze alatt, a Szilágyi János által készített pedagógiai program koncepciója alapján, Dr. Mihály Ottó kutatásvezető irányításával indult meg a magyar pedagógia egyik legnagyobb ívű kísérleti programja, amelynek célja: “az 1-19 éves gyermekek, fiatalok intézményes nevelésének és a felnőttek közművelődésének új modellje a többfunkciós (komplex) intézmény keretei között. Ennek köszönhetően a Nevelési Központ nem csupán egymás mellé épített intézmények halmaza, hanem szervesen összetartozó, együttműködő, egymást kiegészítő és feltételező, működőképes egésszé vált.

A kutatás tíz éve hallatlan innovációs töltést biztosított az intézmény egészének. Mivel nem csupán a rendszer, de a program is komplex volt, ez az innovatív szellem jellemzett minden egységet a bölcsődéktől a könyvtárig. A két kutatási periódusban olyan kísérleti programok indultak be, mint pl. az óvodaiskola, két tanítási nyelvű középiskola, közművelődési műhelyrendszer, iskolai mentálhigiénés szolgálat, évfolyam-testületi rendszer, családgondozói rendszer, humán szolgáltató fakultáció, a művészeti nevelés több szintje, az önálló tanulás a Montessori-nevelés egyes elemeivel.

Ezek nagy része ma is működik, még ha természetesen átalakítva is a jelen helyzet adta lehetőségekhez.

A tartalmi munka mellett alakult ki a nagy intézmény irányítási, működési rendszere, amelynek lényege a belső tagoltság, amelyet a funkcionálisan decentralizált irányítás és a központi menedzselés összhangja biztosít.

Az intézmény 2005-ben sikeresen pályázott a Közoktatás Minőségéért Díj Partner központúsága kategóriájában.

2013. január 1-jétől a Köznevelési Törvény rendelkezéseinek megfelelően a köznevelési feladatok nagy része az állam hatáskörébe került. Intézményünket ez úgy érintette, hogy az eddig egységes önkormányzati fenntartású intézmény két részre vált.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) fenntartásába kerültek a közoktatást megvalósító intézményegységeink: az 1. Sz., a 2. Sz. és a Pogányi Általános Iskola, a Gimnázium, a Kollégium, és az Alapfokú Művészeti Iskola. Az ezekből álló intézmény (Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola) vitte tovább a korábbi OM azonosítót (027399).

Az óvodai nevelés, a bölcsődei gondozás, a közművelődési, könyvtári és sport tevékenység maradt továbbra is Pécs Megyei Jogú Város fenntartásában. Az e feladatokat ellátó intézmény Apáczai Óvoda és Általános Művelődési Központ néven működött velünk párhuzamosan. Ők rendelkeztek azokkal a terekkel és infrastrukturális lehetőségekkel, amelyek intézményünk feladatellátása számára nélkülözhetetlenek. Az együttműködést megkönnyítette az, hogy mindkét intézmény, a közös épületegyüttes működtetője Pécs MJ. Város volt.

2017. január 1-től intézményünk működtetését és fenntartását is a Pécsi Tankerületi Központ látja el. Az intézmény egységes épületkomplexumának működtetése ettől az időszaktól két szervezethez tartozik Pécs MJ. Város. és a Pécsi Tankerületi Központ által kötött megállapodás alapján.

Közvetve intézményünket is érintő további változás volt az, hogy 2017. szeptember 1-től a tereink jelentős részét biztosító Apáczai Óvoda és Általános Művelődési Központ Művelődési Háza és a Sportegysége a Pécsi Kulturális Központ, a Könyvtár pedig a Csorba Győző Városi Könyvtár része lett, így pedagógiai programunk megvalósítása szempontjából alapvető fontosságúak az ezekkel az intézményekkel kötött megállapodások.

Hagyományainkat a fent említett együttműködési megállapodásokkal továbbra is meg kívánjuk őrizni, így közösen tovább működtetjük a közoktatás-közművelődés kapcsolatrendszeréből táplálkozó művészeti kulturális programjainkat, a sportegységhez kapcsolódó kiemelkedő sporttevékenységünket és az ANK Tehetségpontot

Közös hagyományaink, az egységes, egyedülálló épületegyüttes, a munkánkat meghatározó dokumentumok, de legfőképpen a pedagógusok és a nem pedagógus dolgozóink által képviselt közös értékek azok, amelyek továbbra is egyben tartják ezeket a jogilag ugyan elválasztható, de a tényleges működésben egymást feltételező intézményeket.

Az alábbi képen megfigyelhető a központi patkó alakú épületegyüttes és a vele együtt az egykori Nevelési Központot alkotó három szatelit épület. A következő fényképen az látható, hogy a központi épületen belül az egyes  intézményegységek hogyan helyezkednek el. Pirossal azoknak a nevét jelöltük, amelyek jelenleg a Pécsi Apáczai Csere János Általános iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola részei. A két képről természetesen hiányzik az az egyetlen tagintézményünk, amelyik nem Pécs Kertvárosban, a többi intézményegység szomszédságában található: a Pogányi Általános Iskola.

ANK patkó

 

Dokumentumok az intézmény múltjából

 

Az Apáczai Csere János Nevelési Központ Évkönyve 1979 – 1989 (Pécs, 1989)

15 éves az Apáczai Nevelési Központ (Pécs, 1995)

A 25 éves Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ jubileumi évkönyve (Pécs, 2004)

Az Együtt jubileumi száma (1979 – 2004)