Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola

"]

BÁZIS ISKOLA

Iskolánkban   folyó mozgásterápia szakmai színvonala tette lehetővé, hogy Magyarországon  első KLIK-es intézményként 2015. november 19-én együttműködési megállapodást kötött Kulcsár Mihályné neuropedagógus az általa kidolgozott mozgásterápia bemutatására  intézményünkkel.

 

A megállapodás értelmében referenciaintézménye vagyunk eme szakmai munkának. Ennek keretében fogadjuk a módszer iránt érdeklődő óvodák és iskolák pedagógusait bemutatva a gyakorlatsorokat, a fejlesztés hatékonyságát.


A mozgásfejlesztő foglalkozás célja:

 

Tanulást segítő foglalkozások részeként mozgásfejlesztést, mozgásterápiát kínálunk a gyerekeknek.

 

A mozgásfejlesztő program az agyi funkciók érését és serkentését állítja a középpontba. Ez által javul a figyelem, a koncentráció, a beszéd, a megismerő képesség, a szocializáció és finomodik a nagymozgások alapját képező finommotorika is. A feladatok során külön figyelmet kap a téri irányok, a testséma megismertetése és adekvát használata, fejlesztése. Mindezt az egészséges életmód szemléletének átadása és tanítása egészíti ki.

 

A mozgásfejlődés szoros kapcsolatban áll az idegrendszer érésével, a tanulók észlelésének (észlelés, figyelem, emlékezet) fejlődésével egy-egy életszakaszban a központi idegrendszer egy-egy meghatározott területének irányítása alatt áll. Ha a mozgásfejlődés bármelyik szakasza kimarad, sérül, vagy nem gyakorlódik be eléggé, a kapcsolódó érzékelő, irányító központok nem fejlődnek, differenciálódnak megfelelően. Az agyi területek elégtelen, vagy nem jó működése tanulási nehézséghez, viselkedési problémákhoz, magatartási zavarokhoz vezethet, hiszen a mozgás segítségével járódnak be az idegpályák, fejlődnek az agyi rendszerek.

 

A kidolgozott gyakorlatsorok segítségéve lehetővé tesszük a gyerekek számára, hogy a mozgás szintjén újra éljék életük egy korábbi szakaszát. ezzel az érésben elmaradt területek lehetőséget kapnak a deficitek ledolgozására, a hiányok pótlására. A fejlesztésbe bekerült új területek: térérzékelés, egyensúlyérzék, finommozgások fejlesztésének gyakorlatsorai.