Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola

A “Partnerség Baranyában” projekt hírei

A “Partnerség Baranyában” című projekt hírei

Pályázati azonosító: NTP-HTT-16-0017

NTP   EMMI EMET 


 

“Partnerség Baranyában” – projekt zárás


2017. június 30-án befejeződött idei nagy projektünk, amelyet a Nemzeti Tehetségprogram támogatásával valósítottunk meg.

Munkánk részletei megismerhetőek az alábbi híradásokból és az innen elérhető részletes értékelésből.

 


Elkészültek a PBTT Hálózati térképei


PBTT tagjai és támogatói


 

A PBTT kapcsolatai

 “Partnerség Baranyában” – 3. szakmai fórum


2017. június 26-án a “Partnerség Baranyában c. projektünk utolsó rendezvényét tartottuk meg, ahol az ANK pedagógusai és más tagszervezeteink képviselői megismerkedhettek a PBTT pályázati forrásból megvalósított idei projektjének a részleteivel, tehetséggondozással kapcsolatos jó gyakorlatokat oszthattak meg egymással, és tájékoztatást kaptak az idei Bona-Bonis pályázaton tagszervezeteink jelöltjeinek eredményéről.

 


„Partnerség Baranyában”új támogató szervezetek


Az elmúlt 2 hónapban négy újabb támogatóval kötöttünk együttműködési megállapodást felhasználva a projekt keretében összeállított kínálati listánkat:

Grim és Társa Bt., Szentlőrinc

Hidrot Kft., Pécs

Szél Róbert egyéni vállalkozó, Pécs

H-Penta Kft, Pécs


“Partnerség Baranyában” – 5. team munka


2017. június 19-én a PBTT frissen megalakult Tehetségmérési Szakmai Tagozatának vezetésével team munkát szerveztünk a Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola 1. és 2. sz. Általános Iskolája 4. és leendő 5. osztályos osztályfőnökei számára. A munkában résztvettek az iskolák vezetői is. A team munka témája: a 2016/2017 tanévben az intézményegységekben zajló tehetségazonosítás megbeszélése, a mérési eredmények és a tanító tapasztalatok összevetése, az adatok átadása a leendő ötödikes osztályfőnököknek.

 


„Partnerség Baranyában”  – két új tagszervezet

A közelmúltban két intézmény írta alá a belépési nyilatkozatot, velük örvendetesen tovább növekedett a Pécs városán kívüli Baranya megyei tagszervezeteink száma. Egyikük a Beremendi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, másikuk a Pécsi SzC Siklósi Szakképző Iskolája.


„Partnerség Baranyában” – 4. szakmai műhelyfoglalkozás

2017. június 8-án a Pécs Baranyai Tehetségsegítő társaság műhelyfoglalkozást tartott az ANK-ban. A műhelyfoglalkozás keretében a hallgatóság tájékoztatást kapott a Budapest Talent Summit – Budapesti Tehetségkonferencia programjáról és a Kárpátmedencei Tehetségsegítő Tanácsok Kollégiumának kaposvári térségi műhelybeszélgetéséről. A PBTT megvitatta, és kiegészítésekkel látta el a „Partnerség Baranyában” projekt keretében készített önkontrollos hatásvizsgálatot és a Tanács Térségi Programját. A tagság tájékoztatást kapott a projekt keretében eddig elvégzett, és a projektzárásig még hátralevő munkáról. A Tanács létrehozott két szakmai munkaközösséget: a tehetségazonosítási munkaközösséget, melyben a tagszervezetekben tehetségazonosítást végző szakemberek vesznek részt, valamint az SNI-s tehetséggondozó munkaközösséget.Együttműködési megállapodás – új tag felvétele a PBTT-be

2017. május 9-én az Apáczai Óvoda, Művelődési Ház, Könyvtár, Sportegység szándéknyilatkozatot írt alá a PBTT munkájába való bekapcsolódásról.„Partnerség Baranyában” – szakmai műhely

2017. április 12-én a „Partnerség Baranyában” projekt megvalósításában közvetlenül résztvevő tehetségsegítő szakemberei műhelyfoglalkozást tartottak, amelynek keretében megvitatták a projekt előrehaladását és az elkészült munkaanyagokat (Önkontrollos hatásvizsgálat, Térségi program)„Partnerség Baranyában” – elkészült a PBTT Térségi programjának munkaanyaga, amely a pályázatunk egyik kötelezően megvalósítandó eleme. A dokumentumot az önkontrollos hatásvizsgálattal együtt április 12-én szakmai műhely keretében megvitatjuk.„Partnerség Baranyában” – 2. szakmai fórum

2017. április 7-én A Városközponti Iskolában „Partnerség Baranyában” c. projektünk keretében szakmai fórumot tartottunk.„Partnerség Baranyában” – 4. team munka

2017. április 7-én tagszervezetünk, a Pécsi Városközponti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Tehetségpont segítségével megszerveztük a „Partnerség Baranyában” c. projektünk 4. team foglalkozását, amelyet Petkes Csaba vezetett „Gyerekek a digitális korban” címmel. A munkában résztvevő kollégák megvitatták, hogy a digitális kor milyen új lehetőségeket kínál fel, és milyen kihívásokkal jár a tehetséggondozás területén. A helyszínt a Városközponti Iskola Belvárosi Általános Iskolája biztosította.


2017. április 9.

Elkészült a Pécs-Baranyai tehetségsegítő Tanács önkontrollos hatásvizsgálatának munkaanyaga, amelyet a tagság hamarosan megismerhet. A dokumentum a „Partnerség Baranyában” projekt egyik kötelezően megvalósítandó eleme. Az anyagot hamarosan vitára bocsátjuk, és a PBTT május végére tervezett szakmai műhelyén véglegesítjük.„Partnerség Baranyában” – 1. szakmai fórum

A PTE Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium tehetségnapján, 2017. március 27-én szakmai fórumot tartottunk.„Partnerség Baranyában” – 3. team munka

A „Partnerség Baranyában” című projektünk keretében tehetségsegítő szakemberek részére 3. alkalommal szerveztünk team-munkát 2017. március 27-én, a PTE Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium tehetségnapján. A foglalkozást, az ANK Tehetségpont két pszichológusa, Hajnal Gábor és Kiss Emőke vezette. Téma: az ANK Tehetségpont által kidolgozott tehetségmérés bevezetése a PTE Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium Deák Ferenc Gimnáziuma és Általános Iskolájában.„Partnerség Baranyában” – 2. team munka

Tagszervezetünk, a BioRitmus Tehetségpont 2017. március 16-án Tehetséggondozás az Óvodában címmel team munkát szervezett a pécsi Városközponti Óvodában. A team munka vezetését Kovács Beatrix látta el.„Partnerség Baranyában” – 2. műhelyfoglalkozás

2017. március 2-án intézményünk tárgyalójában a Pécs-Baranyai Tehetségsegítő Tanács műhelyfoglalkozást tartott, amelyen a PBTT tagok képviselőin kívül a „Partnerség Baranyában” c. projektünk megvalósításában, elsősorban a térségi tehetséggondozó program kidolgozásában, a potenciális partneri kör meghatározásában, a kínálati listánk összeállításában a PBTT-t segítő szakemberek vettek részt. partnerek bevonásának pontos területei, a kapcsolattartók köre

A műhelyfoglalkozást megelőzően a PBTT tagok megszavazták a Babits Tehetségpont felvételét a Tehetségsegítő Tanácsba.

A PBTT a következő műhelyfoglalkozást 2017. május második felére tűzte ki.„Partnerség Baranyában” – 1. szakmai műhelyfoglalkozás 2017. február 28.

A „Partnerség Baranyában” című projektünk keretében műhelyfoglalkozást tartottunk a PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnáziumban, amelynek keretében sor került a potenciális partneri kör meghatározására, illetve a pályázat további programelemeivel való kapcsolódás kimunkálására.Felvételét kérte a PBTT-be a PTE Gyakorló Gimnáziumában működő Babits Tehetségpont (azonosítója: TP 171 001 634). Felvételéről a Tanács következő ülésén döntünk.


Megkezdtük a „Partnerség Baranyában” című pályázatunk két kötelező elemének végrehajtását:

  1. A tehetségsegítést, a tehetségesek produktumait hasznosító térségi program kidolgozását és megvalósítását;
  2. Az önkontrollos hatásvizsgálat elkészítését;

A fentiek keretében

  • új levelezőlistát hoztunk létre a Tanács tagjai számára;
  • elhatároztuk, hogy a pályázat megvalósulásával kapcsolatos híreket a PBTT titkári feladatait ellátó ANK Tehetségpont webhelyén, a PBTT által eddig is használt oldalon a többi hírtől elkülönített formában jelentetjük meg;
  • kérdőíveket hoztunk létre, amelyek feladata a PBTT közös kínálati listájának létrehozásához szükséges adatok összegyűjtése, a tagság jelenlegi kapcsolatrendszerének feltérképezése, az önkontrollos hatásvizsgálathoz szükséges információk megszerzése. A kérdőíveket eljuttattuk a tagsághoz.„Partnerség Baranyában” – 1. team munka

A „Partnerség Baranyában” című projektünk keretében tehetségsegítő szakemberek részére 4 alkalommal team-munkát szervezünk. Ezek közül az első alkalomra 2016. október 5-én került sor az ANK tárgyalójában. Intézményünk két pszichológusának és mérési szakemberének vezetésével a résztvevők (hét negyedikes osztályfőnök, az intézményegységek igazgatói és helyettesei, az informatikai hátteret biztosító szakemberek) értékelték az előző tanévben az iskoláink teljes 4. évfolyamán végzett tehetségmérés tapasztalatait. Megbeszélték a 2016/2017-es tanévben szintén az összes 4. osztályosunk (kb. 190 gyermek) körében tervezett újabb tehetségméréssel kapcsolatos feladatokat, tennivalókat, és kitűzték a határidőket.Részt vettünk a Magyar Tehetséggondozó Társaság XXVII. országos konferenciáján


A Magyar Tehetséggondozó Társaság 2016. szeptember 23-24-én megtartott konferenciájának ezúttal Kisvárda adott otthont. A rendező Bessenyei György Gimnázium és Kollégium, a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, a Nemzeti Pedagógus Kar, Kisvárda Város Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kisvárdai Tankerülete együttműködésének valamint dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter, mint a konferencia fővédnökének köszönhetően a résztvevők számára különösen kedvező feltételek mellett került lebonyolításra a rendezvény.

 

Részletek>>A “Partnerség Baranyában” projekt ismertetése

 

A pályázati kiírás alapján kötelezően megvalósítandó programok:

 

1. A tehetségsegítést, a tehetségesek produktumait hasznosító térségi program kidolgozása és megvalósítása:

− a meglévő jó gyakorlatok megismertetésének és bevezetésének koordinálása;

− a tehetségsegítők közötti információáramlás elősegítése, információs felületet működtetése;

− a tanács tehetségsegítő tevékenységének széles körben történő bemutatása, megismertetése.

 

2. A tehetségsegítő tanács működésének önkontrollos hatásvizsgálata.

 

A kötelezően választandó egyéb kiegészítő tevékenységek közül a következőket tervezzük megvalósítani:

  1. A tehetségsegítő szakemberek részére team munka, esetmegbeszélések szervezése egyéni vagy csoportos szupervízió keretében.
  2. A partneri, és a támogatói hálózat bővítését célzó szakmai program megvalósítása.
  3. Szakmai fórumok szervezése.

A pályázati kiírás itt olvasható (link: http://www.emet.gov.hu/_userfiles/felhivasok/NTP/ntp_16/NTP-HTT-16/NTP-HTT-16-EPER_Palyazati_ki%C3%ADr%C3%A1s.pdf)

 

Részletek >>

 


 

Híradás pályázat elnyeréséről


A Pécs-Baranyai Tehetségsegítő Tanács elnyerte a Nemzeti Tehetségprogram által kiírt NTP-HTT-16-0017 kódszámú pályázati támogatást, amelynek segítségével a 2016/2017-es tanévben megvalósíthatjuk a „Partnerség Baranyában” című projektünket.