Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola

GYIK – tehetséges gyerekek

 

Ezen az oldalon tehetségneveléssel, tehetséges gyerekekkel kapcsolatos kérdéseket várunk szülőktől és pedagógusoktól. A kérdések megválaszolásához szükség esetén megkeressük az illetékes szakembereket. A válaszokat e-mailben eljuttatjuk a kérdezőkhöz és ezek többeket érdeklő összefoglalását megjelentetjük ezen az oldalon. A cím, amire a kérdéseket várjuk: 

 

tehetseg@educentrum.hu

 

1. Mit jelent az, hogy Tehetségpont?

A Tehetségpontok elsődleges funkciója a tanácsadás, a pályaorientáció, a lehetőségek, az információk személyre szabott megmutatása a tehetséges fiataloknak.

Az ANK Tehetségpont kapcsolatban áll a régió tehetségpontjaival, és az országból, valamint a határon túli tehetségpontok közül is sokkal partnerkapcsolatban van, ismeri tevékenységüket, így egy adott területhez tartozó felbukkanó tehetségnek segíthet a továbblépés lehetőségeinek feltérképezésében.

A Pécs-Baranyai Tehetségsegítő Tanács alapító tagjaként részt veszünk a megye tehetségkoncepciójának kialakításában.

Tehetségműhelyeink szervezésével az azok által lefedett területeken a megye kiemelt szakembereinek együttműködésével segítjük a tehetséges tanulókat.

Tevékenységeinkről, tehetségműhelyeinkről bővebben információt kérhet a tehetsegpont@educentrum.hu e-mail címen.

 

2. Kit nevezhetünk tehetségnek, tehetségesnek?

A tehetség a következő általános tulajdonságok alapján valószínűsíthető:

  • Általános képességei átlagot meghaladóak a korosztályához képest
  • Átlag felettiek bizonyos területhez, területekhez köthető speciális képességei
  • Fontos a kreativitás és a feladat iránti elkötelezettség megjelenése

A tehetségek azonosításának megkönnyítése érdekében a TÁMOP-3.4.4/B-08/1 projekt keretein belül tehetségazonosító módszer helyi adaptálásán dolgozunk a PTE Pszichológia Intézet munkatársainak bevonásával. A komplex tehetségazonosító módszer kipróbálása 3 intézményben várhatóan 2011 januárjában kezdődik

 

3. Miből áll a „tehetségazonosító módszer”? Kik vehetnek részt a mérésben?

A tehetségazonosító módszer pszichológusok által összeállított, különböző területeket vizsgáló teszt jellegű mérésekből áll, melyben részt vesz a tehetséges tanuló maga, szülei, szaktanárai és osztályfőnöke. Az eredmények összesítése alapján kimutathatóak általános és speciális képességei, erősségei, gyengeségei.

Gyakran előfordul, hogy pl. egy tehetség megmutatkozásának egy domináns gyengeség szab gátat. (Például egy ügyes versmondó szorong a színpadi fellépéstől.) Ezért nagyon fontos, hogy az erősségeket és a gyengeségeket párhuzamosan vizsgáljuk, kezeljük.

A komplex tehetségazonosító módszer kipróbálásában egyelőre 3 intézmény 4. és 7. osztályos tanulói vesznek részt. A mérésben résztvevők ebből a körből kerülnek ki osztályfőnökök, tanítók és szaktanárok javaslatai alapján.

A próbaméréseket követően a mérésben résztvevők körét bővíteni kívánjuk.

 

4. Milyen segítséget kaphat egy tehetséges fiatal?

A tehetséges fiatal elsősorban a környezete hitét, bizalmát és bíztatását igényli és kapja ahhoz, hogy bízzon magában, elhiggye azt, hogy ő valóban tehetséges, és meginduljon azon a nagyon fáradságos és nagyon hosszú, nagyon nagy következetességet és bizony sokszor lemondást igénylő úton, amelyet a tehetségének a kifejlesztése igényel.

Amiben mi segíteni tudunk:

  • Tehetségazonosítás (tesztek eredményei, versenyeken elért eredmények, a tanuló környezetének véleménye alapján)
  • Tanácsadás (továbblépési lehetőségek feltérképezése, azok megbeszélése a tehetséges tanulóval, szüleivel, osztályfőnökével)
  • Tehetséggondozás: Amennyiben a tehetséges tanuló tehetségterülete egyezik valamely tehetségműhelyünk specializációjával és életkora illeszkedik a csoportéhoz, úgy a tehetségponton belül is tudunk lehetőségeket ajánlani, de kiterjedt kapcsolatrendszerünkben szinte minden terület megtalálható.
  • Nem csak a tehetséges tanulók, hanem az érdeklődő pedagógusok, szülők jelentkezését is várjuk. Képzéseink, szülői fórumaink népszerűek partnereink körében. Így nem csak közvetlenül, de közvetve is segíteni tudjuk a tehetséges fiatalokat.

 

5. Hetedikes gyermekem megszállottan foglalkozik számítógép programozással. Sajnos az iskolában az informatika óra keretében erre nincs lehetőség és ilyen szakkör sem működik náluk. Létezik-e valahol Pécsett olyan szakkör, ahová beiratkozhatna?

Az ANK Tehetségpont szervezésében várhatóan 2011 március elején pont egy ilyen városi szintű szakkör indul, ahová szívesen várnak 12 – 16 év közötti fiatalokat. A gyerekek erre a szakkörre informatika tanáraikon keresztül jelentkezhetnek. Érdeklődni lehet a részletes programról az informatika tanároknál, vagy közvetlenül a Nevelési Központban az 550-625-ös telefonszámon.

 

6. 2. osztályos kislányom korosztálya átlagánál feletti képességeket mutat. A tanórán gyakran unatkozik. Részt vehet egy tehetségazonosító mérésen attól függetlenül, hogy a mi iskolánkat nem érinti a tesztelés, illetve csak második osztályos?

Igen, természetesen szívesen segítünk Önöknek, bizonyos tesztek elvégezhetők kisebb gyerekekkel is. Kérem Önt, vegye fel a kapcsolatot munkatársainkkal a 72/550-625 telefonszámon az egyeztetések végett.

 

7. Pedagógus vagyok. Hogyan vehetnék részt tehetségsegítéssel foglalkozó képzéseken?

 A Géniusz Projekt Iroda a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által akkreditált felnőttképzési (FAT) és pedagógus továbbképzési (PAT) akkreditált képzések szervezésével is foglalkozik. A 10 és 30 órás képzések elérhetők a http://geniuszportal.hu/content/kerdezz-felelek-geniusz-kepzesekrol linken. A képzések ingyenesek, azokra online lehet jelentkezni.

Tehetségpontunk a 2010/2011-es tanévben több 5, 10 és 30 órás képzést szervezett, melyek várhatóan folytatódnak a 2011/2012-es tanévben is.

 

8. Egyik tanítványomat érdekelné az egyik tehetségműhely munkája, de vidéken lakik. Hogyan lehetne megoldani a bejárását?

Baranyai hatókörrel bíró tehetségműhelyünkre sok vidéki tanuló jár. A szomszédos kistérségek összeszerveződtek, és a heti rendszerességgel megtartott műhelymunkára egymás között felosztva más-más kistérség kisbusza szedi össze, hozza be, és viszi haza a gyerekeket. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot munkatársainkkal (72/550-625), hogy az érintett tehetségműhely vezetőjétől bővebb információt kérhessünk az esetleges szabad helyek számáról, a programról, és a tanulók bejárási lehetőségeiről.

 

9. Mi az a tehetségműhely?

A tehetségműhelyek tematikus műhelymunkák tehetséges tanulók számára, ahol szakemberek vezetésével bővítheti ismereteit a tehetségének megfelelő területen.  A nálunk működő tehetségműhelyekről többet olvashat itt.

 

10. Milyen módszerekkel dolgoznak a tehetségműhelyekben?

A tehetségműhelyek tehetséggondozó módszerei függenek az adott tehetségműhely témájától. Általában a munka során gyakorlatorientált foglalkozásokra törekszik a műhelyvezető. Csoportos és egyéni munkák egyaránt megtalálhatóak egy foglalkozáson belül.

 

< vissza