Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola

"]

Tanórán kívüli foglalkozások

E-Napló

Keresés

Tanórán kívüli foglalkozások a gimnáziumban

Pályaorientáció (11-12. évfolyam)
Magyar nyelv és irodalom tehetséggondozás (12. évfolyam)
Informatika tehetséggondozás (9-12. évfolyam)
Kémia tehetséggondozás (10-12. évfolyam)
Matematika tehetséggondozás (10-12. évfolyam)
Tömegsport (9-12. évfolyam)
Rajz, művészetek (9-12. évfolyam) érettségire előkészítő, tehetséggondozó foglalkozások
Emelt érettségire felkészítő foglalkozások 11. és 12. évfolyamon (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, biológia, francia nyelv, német nyelv, angol nyelv)
Felzárkóztató foglalkozások matematikából, magyar nyelv és irodalomból a 9-12. évfolyamokon.
Fejlesztő foglalkozások matematikából
Érettségire előkészítő foglalkozás informatikából
Érettségire előkészítő foglalkozás társadalomismeretből
Felzárkóztató foglalkozások angol nyelvből