Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola

"]

Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók

E-Napló

Keresés

A köznevelési statisztika alapján a 2020/2021. tanév nappalis tanulói létszáma (5-12. évfolyamokon): 366 fő
A 2020/2021. tanév II. félévében lemorzsolódásban veszélyeztett tanulók létszáma: 5 fő (a tanulók 1,4 %-a)
A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló tanulmányi átlageredménye nem éri el alapfokú nevelés-oktatásban a közepes
(3), középfokú nevelés-oktatásban a 2,5 szintet: 5 fő (a tanulók 1,4 %-a)
A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló tanulmányi átlageredménye egy félév alatt vagy a megelőző tanévhez képest
legalább 1,1 mértékű romlást mutat: 0 fő (a tanulók 0,0 %-a)