Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola

"]

Együttműködő partnereink által ajánlott tevékenységek

E-Napló

Keresés

Együttműködő partnereink a korábbi években az alábbi munkalehetőségeket biztosították. A feladatkörök az önkéntesi tevékenység végzésének idejétől és az aktuális kínálattól függően változhatnak, így az alábbi lista csak irányadó.

 

,,A Hallás Társasága” Alapítvány

Kapcsolódó tevékenységi területek: oktatási; szociális és jótékonysági; kulturális és közösségi tevékenység. Ellátható konkrét tevékenységek:

 • Idegennyelvi fordítás.
 • Oktató és tájékoztató anyagok készítése.
 • Kérdőív, felmérés készítése.
 • Programszervezés és koordináció.

 

Alapítvány a Diákközpontú Oktatásért

Kapcsolódó tevékenységi területek: oktatási; szociális és jótékonysági; kulturális és közösségi tevékenység. Ellátható konkrét tevékenységek:

 • A járványhelyzet idején elsősorban online tevékenységek (alsóbb éves diákok online korrepetálása, a szervezet online tevékenységeinek lebonyolításában való segítség).
 • A járványhelyzet elmúltával a szervezet rendezvényein való segítség (előkészületek, résztvevők regisztrációja, egyéb adminisztratív feladatok).

 

Apáczai Óvoda

Ellátható konkrét tevékenységek:

 • Kerítésfestés.
 • Teremrendezés.
 • Udvartakarítás.
 • Játékok karbantartása.

 

Apolló Kulturális Egyesület

Ellátható konkrét tevékenységek:

 • Színházi produkciók szervezési feladatainak segítése (plakátok kihelyezése, Facebook kommunikáció, stb.).
 • Színházi, illetve művészeti rendezvények lebonyolítási feladataiban való közreműködés (információs feladatok, előkészületek).
 • Nyári táborok alkalmával gyermekfelügyeleti asszisztencia biztosítása.

 

Autisztikus Gyermekekért Baranyában Alapítvány

Ellátható konkrét tevékenységek:

 • Gyermekek szabadidős tevékenységének segítése.

Baksa Óvoda

Ellátható konkrét tevékenységek:

 • A mindennapi tevékenységekben, játékokban való részvétel.
 • Játékok válogatása.
 • Aktuális feladatokban való részvétel.

 

Baptista Szeretetszolgálat Szeretetotthona

Ellátható konkrét tevékenységek:

 • Idősek látogatása (felolvasás, beszélgetés, sétálás, stb.).

 

Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság

Ellátható konkrét tevékenységek és elvárások:

 • Közterületi bűnmegelőzési feladatok ellátása.
 • Idegenforgalmi szezonban tájékoztató feladatok ellátása, szórólapterjesztés, tolmácsolás.
 • Bűnmegelőzési rendezvények, előadások megszervezésében, lebonyolításában való segítségnyújtás, tájékoztató feladatok ellátása.
 • Általános és középiskolai balesetmegelőzési versenyek, rendezvények megszervezésében, lebonyolításában való segítségnyújtás.

 

Bogádmindszent Község Önkormányzata

Ellátható konkrét tevékenységek:

 • Szociális tevékenységek.
 • Könyvtári feladatok ellátása.

 

Borjádi Óvoda

Kapcsolódó tevékenységi területek: óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal és idős emberekkel folytatott tevékenység, sport és szabadidős területen folytatott tevékenység. Ellátható konkrét tevékenységek:

 • Óvodapedagógus, dajka munkájának segítése.

 

Bölcsőde Beremend

Ellátható konkrét tevékenységek:

 • Foglalkozásokhoz való előkészületben és utómunkálatokban való segítségnyújtás.
 • Udvar rendbetétele.
 • Játékok fertőtlenítése.

 

Cigány Értelmiség Érdekvédelmi Egyesülete

Kapcsolódó tevékenységi területek: kulturális és közösségi tevékenység. Ellátható konkrét tevékenységek:

 • Részvétel az előkészítő foglalkozásokon.

 

Családsegítő Központ

Kapcsolódó tevékenységi területek: szociális és jótékonysági, óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közösen folytatható tevékenység.

 

Dél-dunántúli Lovas Egyesület

Kapcsolódó tevékenységi területek: sport- és szabadidős területén folytatható tevékenység. Ellátható konkrét tevékenységek:

 • Lovas rendezvényeken történő közreműködés.

 

Dél-Zselic Óvodái, Bölcsődéje és Konyhái

Ellátható konkrét tevékenységi területek:

 • Leltározás, óvodai játékok és egyéb eszközök selejtezése az óvodatitkárral.
 • Óvodás gyermekek városi sétára kísérése az óvodapedagógussal és a dajkával.
 • Papírból játékeszközök (kirakó, puzzle, memória, képkereső) készítése és javítása a pedagógiai szakasszisztenssel és az óvodapedagógusokkal.

 

Diabelli Művészeti és Oktatási Alapítvány

Ellátható konkrét tevékenységek:

 • Rendezvényekben történő segítő munka.
 • Hátrányos helyzetű tanulók támogatása.
 • Csoportok (alsó tagozatos növendékek) kísérése.

 

Ebtanoda Kft.

Ellátható konkrét tevékenységek:

 • A foglalkozásokon az oktatók munkájának segítése.
 • Pályák rendben tartása.
 • Szervezési/adminisztratív feladatok segítése.

 

Egerág Sportegyesület / Egerág S.E.

Ellátható konkrét tevékenységek:

 • Segítség mérkőzéseken (labdaszedés, szerelés előkészítése, rendezői feladatok ellátása, jegyárusítás).
 • Sporttelep karbantartása (fűnyírás, öltözők takarítása).

 

Ellend Községi Önkormányzat

Kapcsolódó tevékenységi területek: kulturális és közösségi, sport- és szabadidős területen folytatható tevékenység. Ellátható konkrét tevékenységek:

 • Település tisztasági akció.
 • Rendezvényeken való közreműködés.
 • Parkosítás.

 

Értelmi Fejlődésükben Akadályozottak Tolna Megyei Közhasznú Szervezete

Ellátható konkrét tevékenységek:

 • Adminisztratív feladatokba való bekapcsolódás (tagnyilvántartási lap szerkesztése, jelenléti ívek készítése, iratrendezés).
 • Programszervezésben történő részvétel.
 • Kísérés.
 • Tábor, kirándulás (rövid ismertető a táj nevezetességeiről).
 • Közösségi játékok keresése, szervezése.
 • Adománygyűjtésben és osztásban való részvétel.
 • Fényképek készítése a programokról.

 

Eurodance Táncszínház Egyesület

Ellátható konkrét tevékenységek:

 • Általános iskolai tanulók részére alapozó táncoktatás végzése.
 • Nyári táboroztatás esetén gyermekfelügyelet vállalása.

 

Felsőoktatási és Középiskolás Diákközpontú Szellemiségért és Világért Egyesület

Ellátható konkrét tevékenységek:

 • Általános iskolás tanulók tanulásának segítése, mentorálása.
 • Képességfejlesztő foglalkozásokon, szabadidős programokon való részvétel.

 

Forró és Társai Bt.

Ellátható konkrét tevékenységek:

 • Lovastáborban való részvétel.
 • Gyermekfelügyelet.
 • Adminisztratív feladatok ellátása.

 

Harkány Városi Könyvtár, Kulturális- és Sport Központ

Ellátható konkrét tevékenységek:

 • Könyvtári könyvek rendezése, a könyvek gerincének újracímkézése.
 • Folyóiratok frissítése és rendszerezése.
 • Vendégek útbaigazítása.
 • A polcok és könyvek, illetve a könyvtár területének tisztán tartása.

 

Hit Gyülekezete Szeretetszolgálata – Hisz (Pécs)

Ellátható konkrét tevékenységek:

 • Szociális raktárban: ruhaválogatás, adományok rendszerezése.
 • Krízis iroda: adományok fogadása, dokumentáció vezetése.
 • Utcai segélyosztás, kitelepüléses osztáson felügyelet, rendezés.

 

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde

Ellátható konkrét tevékenységek:

 • Játék az óvodáskorú gyermekekkel.
 • Aktív részvétek az óvodai programokon.
 • Egyszerűbb feladatok ellátása.

 

Janus Pannonius Múzeum

Ellátható konkrét tevékenységek:

 • Múzeumi rendezvények, múzeumpedagógiai foglalkozások előkészítésében és lebonyolításában való részvétel.

 

Keleti Városrészi Óvoda

Ellátható konkrét tevékenységek:

 • Gondozási tevékenységekben való segítségnyújtás.
 • Gyermekfelügyelet.
 • Óvodai programokon, ünnepeken való közreműködés.

 

Kertvárosi Óvoda Enyezd Utcai Tagóvodája

Ellátható konkrét tevékenységek:

 • Udvari munka.
 • Raktárrendezés.
 • A gyermekek gondozásában és az előkészületekben való segítségnyújtás.
 • Növények gondozása.

 

Kertvárosi Óvoda Illyés Gyula Tagóvodája

Ellátható konkrét tevékenységek:

 • Eszközkészítés.
 • Gyermekgondozási feladatokban való segítségnyújtás, gyermekkíséret.
 • Étkeztetésben való segítségnyújtás.
 • Csoportszobák rendbetételében való segédkezés.

 

KÉK Közhasznú Egyesület

Ellátható konkrét tevékenységek:

 • Rendezvények szervezésében, lebonyolításában való segédkezés.
 • Játszóház felügyelete.
 • Adminisztrációs tevékenység.

 

Khetanipe A Romák Összefogásáért Egyesület

Ellátható konkrét tevékenységek:

 • Hátrányos helyzetű, többségében roma/cigány származású általános iskolás diákok tanulásban való segítése.

 

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde

Ellátható konkrét tevékenységek:

 • Bölcsődei ellátás (játékok pakolása, gyerekekkel való foglalkozás).

 

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal

Ellátható konkrét tevékenységek:

 • Programokon történő segítő részvétel.
 • Irattárban történő rendszerezési tevékenység.
 • Selejtezési munkálatokban való segítség.
 • Közreműködés a települési köztisztasági programokban.

 

Kozármisleny SE Kosárlabda Szakosztály

Ellátható konkrét tevékenységek:

 • Rendezvényszervezés, segítő munkálatok ellátása.
 • Sporttáborokban történő nevelői feladatok ellátása.
 • Sporttal összefüggő egyéb tevékenységek ellátása.

 

Kozármisleny Sportegyesület

Kapcsolódó tevékenységi területek: szociális és jótékonysági; kulturális és közösségi; sport és szabadidős tevékenység. Ellátható konkrét tevékenységek:

 • Rendezvényeken történő segítségnyújtás.
 • Nyári táborok alkalmával történő segítségnyújtás.
 • Események dokumentálása.
 • Pakolás, csarnokrendezés.

 

Közkincs Művészeti és Kulturális Közhasznú Egyesület

Kapcsolódó tevékenységi területek: kulturális és közösségi tevékenység.

Ellátható konkrét tevékenységek:

 • A Mohács városi rendezvényeken (Busójárás, Nepomuki Szent János ünnepe, Tamburafesztivál, Nemzetközi Néptánc Fesztivál, stb.) való koordinálási és szervezési tevékenység ellátása.

 

Mandulafa Egyesület

Ellátható konkrét tevékenységek:

 • A szervezet és az általa fenntartott Mandulafa Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapokú Művészeti Iskola rendezvényeinek (játszóházak, családi rendezvények, teaházak, kézműves rendezvények) szervezésében, lebonyolításában való részvétek.
 • Az intézmény épületeinek felújítási munkáira, kertrendezési feladataira szerződött társadalmi munkáiban való együttműködés.

 

Martonfa Község Önkormányzata

Kapcsolódó tevékenységi területek: kulturális és közösségi.

 

Mathias Corvinus Collegium Alapítvány

Ellátható konkrét tevékenységek:

 • Általános iskolás (ötödikes és hatodikos) gyerekek szombati tehetséggondozó programjain a tanár munkájának segítése a pécsi központunkban (Király utca 66/b épület).
 • Csoportos feladatoknál a gyerekek segítése.
 • Felügyelet ellátása étkeztetés és játékok során.

 

Mecsekerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Mecsekerdő Zrt.) -Árpádtetői Erdészete

Ellátható konkrét tevékenységek és elvárások:

 • Erdei közjóléti berendezések karbantartása.
 • Kiemelt kirándulóhelyek tisztán tartása, szemétgyűjtés.

 

Mecsek Zöldút Egyesület (MEZŐ)

Kapcsolódó tevékenységi területek: szociális és jótékonysági; oktatási; kulturális közösségi; környezet és természetvédelmi; sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport és szabadidős tevékenység. Ellátható konkrét tevékenységek és elvárások:

 • Mecsek Zöldút útjelzések felfestése.
 • Rendezvényeken való részvétel és segédkezés.

 

Merenye Sportegyesület (MSE)

Ellátható konkrét tevékenységek:

 • Bazsik programok lebonyolításának segítése.
 • Bajnoki mérkőzésen rendezői feladatok ellátása.

 

Minerva Könyvtár Egyesület

Ellátható konkrét tevékenységek:

 • Könyvtári kisegítő lehetőségek (könyvek raktári rendjének ellenőrzése, felszerelés könyvtári használatra).
 • Könyvtári rendezvényekkel kapcsolatos feladatok elvégzése.

 

Misina Természet és Állatvédő Egyesület

Kapcsolódó tevékenységi területek: oktatási; kulturális közösségi; környezet és természetvédelmi tevékenység. Ellátható konkrét tevékenységek:

 • Kutyasétáltatás.
 • Részvétel a kutyák szocializációjában, képzésében, és egyéb állatok szocializációja (pl.: macska, póni, stb.).
 • Kisállatok takarítása (pl.: madarak, rágcsálók).
 • Tereprendezés, kertészeti munkák.
 • Festés (kerítés, fal) és meszelés.

 

Multi Alarm SE

Ellátható konkrét tevékenységek:

 • Verseny lebonyolításában való segítség (tolmácsolás, étkeztetés, vonalbíráskodás).

 

Műintézet Pécs Kulturális Egyesület

Kapcsolódó tevékenységi területek: kulturális és közösségi. Ellátható konkrét tevékenységek:

 • Közösségépítő/közösségfejlesztő tevékenység.
 • Hagyományőrző nyomdászati tevékenység.
 • Grafikai foglalkozások asszisztenciája.
 • Tolmácsolás.

 

Művelődési Központ Pelikán-Siklós Kézilabda Club (MK Pelikán – Siklós KC)

Kapcsolódó tevékenységi területek: kulturális és közösségi. Ellátható konkrét tevékenységek:

 • Kézilabdamérkőzések lebonyolításával kapcsolatos közösségi munka (beleértve a könnyű fizikai munkát és takarítást).

 

Nagykozár Községi Önkormányzat

Kapcsolódó tevékenységi területek: egészségügyi; szociális és jótékonysági; kulturális és közösségi; óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal és idős emberekkel folytatható tevékenység. Ellátható konkrét tevékenységek:

 • Közösségi programok szervezésében való részvétel.
 • Polgárvédelmi szolgálatban való segédkezés.
 • Óvodai feladatok ellátása (fertőtlenítés, pakolás).

 

Nagypeterd Község Önkormányzata

Ellátható konkrét tevékenységek:

 • A település tisztasági és kulturális feladatainak ellátása.

 

Napsugár Játszókert Alapítvány

Ellátható konkrét tevékenységek:

 • Padok ki- és behordása segítséggel.
 • Parkolóban a motorozó kisgyermekek vigyázása (ne hagyják el a biztonsági területet).
 • Foglalkozásokra való előkészületek segítése (szőnyegek, szivacsok ki- és behordása).
 • Étkeztetésben való segítségnyújtás (tányér, kanál, szalvéta osztása).

 

Nevelők Háza Egyesület

Ellátható konkrét tevékenységek:

 • A szervezet kulturális és közösségi programjaiban való részvétel (szervezési feladatok ellátása).

 

Nyugati Városrészi Óvoda

Kapcsolódó tevékenységi területek: óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal folytatható tevékenység. Ellátható konkrét tevékenységek:

 • Udvari környezet rendezése.
 • Óvodaépület környezetének rendezése.
 • Segítségnyújtás a gyermekek gondozási tevékenységének ellátásában.
 • Szabadtéri, udvari játékokban való segítségnyújtás, szervezési teendők.
 • Csoportszobák rendben tartásában való segítségnyújtás.

 

Nyugati Városrészi Óvoda Radnóti Miklós Utcai Tagóvodája

Ellátható konkrét tevékenységek:

 • Gyermekekkel kapcsolatos gondozási tevékenységben való segítő tevékenység ellátása.

 

Ökováros-Ökorégió Alapítvány

Kapcsolódó tevékenységi területek: oktatási; kulturális és közösségi; környezetvédelmi tevékenység. Ellátható konkrét tevékenységek:

 • Rendezvényeken való közreműködés.
 • Projektnapokon, nyári táborokban való közreműködés.
 • Kézműves programokban való részvétel.

 

Paksi Városi Múzeum

Kapcsolódó tevékenységi területek: kulturális és közösségi tevékenység. Ellátható konkrét tevékenységek:

 • A Paksi Képtár által rendezett táborok és programok lebonyolításának segítése (előkészületek, pakolás, stb.).

 

Patapoklosi Községi Önkormányzat

Ellátható konkrét tevékenységek:

 • Adminisztrációs feladatok.
 • Közösségi feladatok ellátása.
 • Fénymásolás.

 

Pellérdi Általános Művelődési Központ és Konyha

Kapcsolódó tevékenységi területek: kulturális és közösségi; óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal folytatható tevékenység. Ellátható konkrét tevékenységek:

 • Kulturális programok szervezésében és lebonyolításában való közreműködés.
 • Nyári gyermektábor szervezésének és lebonyolításának segítése.

 

Pécs és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Gyermekjóléti Alapellátási Központ és Családi Bölcsőde Hálózat (PKSZAK)

Kapcsolódó tevékenységi területek: szociális és jótékonysági; óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal folytatható tevékenység.

 

Pécsi Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium

Ellátható konkrét tevékenységek:

 • Gyermekprogramokon való részvétel.
 • Szabadidős és sporttevékenységek szervezésében való segédkezés.
 • Felolvasás és beszélgetés gyerekekkel.

 

Pécsi Horvát Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Ellátható konkrét tevékenységek:

 • Rendező segédasszisztens.
 • Nézőtéri ügyelő.

 

Pécsi Jótékony Nőegylet

Kapcsolódó tevékenységi területek: szociális és jótékonysági tevékenység. Ellátható konkrét tevékenységek:

 • Jótékonysági esten való részvétel, vendégek fogadása, terítésben való segédkezés, fogadás utáni pakolás.

 

Pécsi Kulturális Központ

Ellátható konkrét tevékenységek:

 • Közművelődési és kulturális területen végzett munka.
 • Programok lebonyolításának segítése (teremberendezés, ruhatári munka, hosztesz; kültéri program esetén, padok pakolása).

 

Pécsi Mátyás Király Utcai Általános Iskola

Ellátható konkrét tevékenységek:

 • Az intézmény rendezvényein, programjain való segítő tevékenység ellátása.
 • Diákönkormányzat munkájának segítése.
 • Versenyeken, programokon történő hosztesz munka ellátása.

 

Pécsi Meszesi Általános Iskola

Ellátható konkrét tevékenységek:

 • Táboroztatásban való aktív közreműködés.
 • Programok lebonyolításában való segédkezés.

 

Pécsi Sport Nonprofit Zrt.

Ellátható konkrét tevékenységek:

 • Gyermekfelügyelet a sportrendezvények során.
 • Sportfoglalkozások segítése, előkészítése.

 

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület

Kapcsolódó tevékenységi területek: szociális és jótékonysági, kulturális és közösségi tevékenység. Ellátható konkrét tevékenységek:

 • Gyermekfelügyelet.
 • Az egyesületi programok szervezésében és lebonyolításában való részvétel.
 • Adományosztás.
 • Korrepetálás.

 

Pécsi Tankerületi Központ

Ellátható konkrét tevékenységek:

 • Irodai adategyeztetés, adatrögzítés.
 • Iratrendezés.
 • Szórólapok, hirdető anyagok sokszorosítása.
 • Irattározási feladatok segítése.

 

Pécsi Testvérvárosok Terei Általános Iskola

Kapcsolódó tevékenységi területek: kulturális és közösségi tevékenység.

 

Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont

Ellátható konkrét tevékenységek:

 • Adminisztrációs munka.
 • Törlési jegyzékek előkészítése.
 • Könyvtárrendezés és pakolás.
 • Könyvtári felügyelet.

 

Pécsi Vasutas Sportkör

Ellátható konkrét tevékenységek:

 • A PVSKI nyári focitáborai alatt gyermekek felügyeletének ellátása.
 • Sporteszközök összegyűjtése.
 • A táborban az étkeztetésben való segítségnyújtás (padok, asztalok, evőeszközök).

 

Pécsi Zsidó Hitközség

Kapcsolódó tevékenységi területek: kulturális és közösségi tevékenység. Ellátható konkrét tevékenységek:

 • A vendégek magyar és idegennyelvű vendégek fogadása, tájékoztatása, tárlatvezetése.
 • A zsinagóga teljes bemutatása.

 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága (PMJV KSZI)

Kapcsolódó tevékenységi területek: szociális és jótékonysági tevékenység. Ellátható konkrét tevékenységek:

 • Közösségi programok előkészítésében és lebonyolításában való részvétel.
 • Dekorációkészítés és kézműves tevékenység.
 • Közösségi terek rendezése.
 • Udvar és belső raktárak rendezése, kerítés és bútorfestés.
 • Szóróanyagok, plakátok, tájékoztató anyagok szerkesztése.

 

Pécsváradi Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda

Ellátható konkrét tevékenységek:

 • A gyermekek gondozásában való segítségnyújtás.
 • Játékok fertőtlenítése, csoportszobák takarítása.
 • Az óvoda udvarának gondozása (seprés, gereblyézés, gazolás).
 • Udvari játékok karbantartása (festés).

 

Pécs Városi Sportiskolai Egyesület

Ellátható konkrét tevékenységek:

 • Sportrendezvényeken való közreműködés.

 

Pillér Egyesület

Ellátható konkrét tevékenységek:

 • A helyi civil szervezetek kulturális és szabadidős rendezvényein való segítő tevékenység ellátása.

 

„Rátgéber Kosárlabda Akadémia” Alapítvány

Ellátható konkrét tevékenységek:

 • Rendezvényeken történő aktív közreműködés.
 • Napközis és nyári táborok, kiválasztó-toborzó napok, korosztályos mérkőzések és tornák megszervezésében és lebonyolításában való segítségnyújtás.
 • Fényképezés és videófelvétel-készítés.

 

Rózsafai Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Ellátható konkrét tevékenységek:

 • Kulturális programok szervezésében és lebonyolításában való részvétel.
 • Hátrányos helyzetű gyermekekkel és idősekkel való beszélgetés.

 

SCHNEIDER Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (SCHNEIDER Kft.)

Ellátható konkrét tevékenységek:

 • Papír- és irodai munkák segítése.

 

Siklósi Óvoda és Bölcsőde

Ellátható konkrét tevékenységek:

 • Óvodapedagógusok és dadusok munkájának segítése a gondozási feladatok során.
 • Bekapcsolódás az óvoda nyári életébe (udvari játékok, felügyelet).

 

Siklósi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ (SIKLÓSI SZGYSZK)

Ellátható konkrét tevékenységek:

 • Idősek foglalkoztatása.
 • Házi gondozottak mindennapi tevékenységének segítése (bevásárlás, orvoshoz kísérés, stb.).

 

Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Kanizsai Dorottya Általános Iskolája

Ellátható konkrét tevékenységek:

 • Gyermekfelügyelet.
 • Animátori tevékenységek ellátása.

 

Sopianae Kulturális Egyesület

Kapcsolódó tevékenységi területek: oktatási, kulturális és közösségi tevékenység. Ellátható konkrét tevékenységek:

 • Iskolai programokon való aktív segítő tevékenységek ellátása.

 

Star Fit Egyesület

Ellátható konkrét tevékenységek:

 • Rendezvényszervezés.
 • Reklámtevékenység.
 • Takarítás.

 

Szemem-Fénye A Beteg Gyermekekért Alapítvány (Szemem Fénye Alapítvány)

Ellátható konkrét tevékenységek:

 • Charity Raktár (adományválogatás, árazás, ruhaneműk vasalása).
 • Iroda (adatrögzítés, címgyűjtés, levelek borítékolása, telefonos felkeresések kezelése).
 • Dóri Ház (meseolvasás gyermekeknek, házimunka végzése).
 • Külső helyszínek (adománygyűjtés, szórólapozás, az alapítvány rendezvényein való közreműködés).

 

Szent Borbála Otthon Nonprofit Közhasznú Kft.

Ellátható konkrét tevékenységek:

 • Idősekkel való beszélgetés.
 • Foglalkozásokon és szabadidős tevékenységeken való részvétel.

 

Szent Lőrinc Gondozóotthon

Ellátható konkrét tevékenységek:

 • Foglalkoztatás és csoportfoglalkoztatás.
 • Kíséret biztosítása.
 • Közösségi programokon való részvétel és segítés.

 

Szentlőrinc-Környéki Társegyházközség Lelkészi Hivatal

Ellátható konkrét tevékenységek:

 • Parókiális könyvtár, levéltár rendezése.
 • Diakóniai tevékenység (idősek és gyerekek számára szervezett kulturális programok lebonyolításában való segítségnyújtás).
 • Templomkert gondozása, templom takarítása.

 

Szigetvári Tankerületi Központ

Ellátható konkrét tevékenységek:

 • A Tankerület Iskolái által rendezett programok és rendezvének szervezésében és lebonyolításában való közreműködés.

 

Szigetvár Város Önkormányzat

Kapcsolódó tevékenységi területek: kulturális és közösségi tevékenység. Ellátható konkrét tevékenységek:

 • A vár látogatóinak útbaigazítása.
 • Turisztikai attrakciók előkészítésében való közreműködés.
 • Adminisztrációs tevékenység.

 

SZOCEG Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (SZOCEG Kft.)

Ellátható konkrét tevékenységek:

 • Gyermekek tisztálkodásának, öltözködésének segítése.
 • Gyermekekkel való játék.
 • Tízórai, uzsonna előkészítésének segítése.
 • Foglalkozások előkészítésének segítése.

 

Szociális Háló Egyesület (SZOHE)

Ellátható konkrét tevékenységek:

 • Gyermekfelügyelet.
 • Szórólapok kihordása.
 • IKSZT programok előkészítésében, szervezésében, lebonyolításában való részvétel.
 • Idősek segítése, látogatása.

 

Sztárai Mihály Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola

Ellátható konkrét tevékenységek:

 • Udvarrendezés.
 • Óvoda- és iskolarendezés.
 • Nevelők/oktatók munkájának segítése.
 • Korrepetálás.

 

Tolna Megyei SZC Perczel Mór Technikum és Kollégium

Kapcsolódó tevékenységi területek: oktatási; kulturális és közösségi; óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal folytatható tevékenység. Ellátható konkrét tevékenységek:

 • Iskolai programokon való aktív segítségnyújtás.

 

Vadvirág Alapítvány A Sérült Gyermekek Integrációjának Támogatására (VADVIRáG Alapítvány)

Kapcsolódó tevékenységi területek: oktatási; kulturális és közösségi; óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal folytatható tevékenység. Ellátható konkrét tevékenységek:

 • Nyári táborok alatti segítő tevékenység.
 • Évközi és nyári sport és TKP foglalkozások alatti segítő tevékenység.
 • Fotózás, videózás.

 

Vajszló Nagyközség Önkormányzat

Ellátható konkrét tevékenységek:

 • Emlékmúzeumi idegenvezetés.

 

Vörösmarty Mihály Művelődési Központ

Kapcsolódó tevékenységi területek: kulturális és közösségi tevékenység. Ellátható konkrét tevékenységek:

 • Közösségi és kulturális programokon való közreműködés.