Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola

"]

A kisérettségi szabályai

E-Napló

Keresés

A kisérettségi szabályai

 1. Szeptember. 1

 

 1. Célok:

Az érettségi vizsgaszituációjának gyakorlása, valamint felkészülés a kompetenciamérésre.

 

 1. Tantárgyak:

4 db kötelező tantárgy:

 1. magyar nyelv
 2. matematika
 3. történelem
 4. első idegen nyelv

 

Az a tanuló, aki valamelyik kötelező kisérettségi tantárgyból felmentett, köteles helyette másik vizsgatárgyat választani: természettudományok, civilizáció, testnevelés vagy művészetek tárgyakból.

 

Lehetséges 5. tantárgyból is kisérettségi vizsgát tenni – ugyanezen tárgyakból választva – a szaktanárokkal való egyeztetés után.

 

 1. A vizsga formája:
1. magyar nyelv csak írásbeli: szövegértés
2. matematika csak írásbeli
3. történelem csak szóbeli
4. első idegen nyelv írásbeli és szóbeli

 

 1. A lebonyolítás feltételei:

A követelményeket a szaktanárok a 10. osztály téli szünet kezdetéig ismertetik a következő tantárgyakból:

 1. magyar nyelv
 2. matematika

A 10. osztály év végéig pedig:

 1. első idegen nyelv
 2. történelem tantárgyból.

 

 

 1. Időpontok:

 

1. magyar nyelv 10. osztály, március 2. fele
2. matematika 10. osztály, április vége
3. történelem 11. osztály, tavasz
4. első idegen nyelv 11. osztály, ősz

 

 1. A vizsga érdemjegyének kiszámítása:

Az érettséginek megfelelően történik, azaz

         100%-80% jeles
         79%-60%
         59%-40% közepes
         39%-25% elégséges
         24%-0% elégtelen

 

 1. A vizsga érdemjegyének beszámítása:

Tantárgyanként egységes értékelés a munkaközösségek döntése alapján.