Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola

"]

Európai Ifjúsági Értékek Chartája

E-Napló

Keresés

A 2020 – 2023 között zajló „Philosophy of Arts and Art of Philosophy” elnevezésű Erasmus+ projektünk fő terméke az Európai Ifjúsági Értékek Chartája. A dokumentumot hat európai nemzet diákjai hozták létre, sok közös gondolkozás, vita eredményeképpen.

Tapasztaljuk, hogy aggasztó folyamatok és trendek fenyegetik közösségeinket, leginkább társadalmi és kulturális szinten. Csökken a tolerancia, a szolidaritás; a kormányokba, intézményekbe vetett bizalom és az EU-polgárság érzésének kultúrája a fiatalok körében. Ezért rendkívül büszkék vagyunk az európai fiatalok által megalkotott dokumentumra, mely hangsúlyozza közös értékeinket, amelyek segítenek egy élhetőbb, fenntarthatóbb világot teremteni. 

Európai Ifjúsági Értékek Chartája

 

AZ EURÓPAI IFJÚSÁGI ÉRTÉKEK CHARTÁJA

  

Az Erasmus + KA2 Philosophy of Arts and Art of Philosophy projekt partnerei

 1. október 12-én fogadták el

 

PREAMBULUM

 

Ez a charta az Erasmus + KA2 Művészetek filozófiája és a Filozófia művészete című projekt egyik eredménye. A projekt egyik legfontosabb célja a közös európai értékek védelme és népszerűsítése, ugyanakkor a nemzeti és kulturális sokszínűség megbecsülése volt. E dokumentum célja, hogy kiemelje azokat az európai értékeket, amelyeket a legfontosabbnak tartunk a mai világban, ahol a béke, a demokrácia és az emberi jogok tisztelete nem mindenhol természetes. A körülöttünk lévő válságok és háborúk nagyon tragikus módon mutatják meg, mennyire fontos a közös értékek követése. Az együttműködés és az eszmecsere eredményeként ebben a Chartában közös értékeket fogalmaztunk meg az európai fiatalok számára, mert hiszünk abban, hogy a közös értékek megteremtik a jobb kölcsönös megértés feltételeit. A charta három fejezetből áll, amelyek mindegyikében az öt legfontosabb értéket emeltük ki és magyaráztunk:

I.ÉRTÉKEK ISKOLÁINKBAN – rámutatunk, mely értékek döntőek iskoláinkban;

 1. ÉRTÉKEK ORSZÁGAINKBAN – arra koncentrálunk, hogy országunk polgáraiként milyen értékekre kell alapoznunk;

III. ÉRTÉKEK EURÓPÁNKBAN – az értékeket hangsúlyozzuk, amikor más nemzetiségekkel kommunikálunk egy kulturálisan sokszínű Európában. A Charta megalkotásakor nagyon világosan szem előtt tartottuk, hogy az eltérő kulturális, politikai, társadalmi, vallási vagy bármilyen más háttér nem akadály a közös értékek meghatározásában. Ha elkötelezzük magunkat a Chartában vállalt értékek mellett, akkor sikeresebben kerülhetjük el a különböző értékekkel kapcsolatban a jövőben esetlegesen felmerülő félreértéseket és konfliktusokat. A Charta a következő iskolák diákjai és tanárai közötti együttműködés eredménye:

 • Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Müvészeti Iskola (Pécs, Magyarország);
 • Escola Secundária Damião de Goes (Alenquer, Portugália);
 • Liceum Ogolnoksztalcace im. Mikolaja Kopernika w Tuchowie (Tuchów, Lengyelország)
 • GO! Atheneum Aarschot, SITE-A (Aarschot, Belgium)
 • Gaziantep Aktoprak Anadolu Lisesi (Şehitkamil/Gaziantep, Törökország);
 • Pärnu Ühisgümnaasium (Pärnu, Észtország, koordinátor iskola).

  

 1. ÉRTÉKEK AZ ISKOLÁNKBAN
 2. Egyenlőség – Mindenkinek joga van az oktatáshoz. A tanuló hátterétől függetlenül minden tanulónak egyenlő jogokkal, lehetőségekkel és kötelezettségekkel kell rendelkeznie. Senkit sem szabad megbélyegezni a személye miatt. Minden tanulót egyformán kell értékelni.

 

 1. Barátság – A barátság lehetővé teszi számunkra, hogy szabadon megosszuk gondolatainkat és érzéseinket, valamint új kapcsolatokat hozzunk létre. Az iskolába járás iránti motiváció nagyobb, ha barátaink vannak az iskolában. Iskolánkban a barátságos légkör támogatja a tanulást. Ha problémák vannak, a barátok azok, akik megértik és segítenek. A barátság miatt kevésbé érezzük magunkat magányosnak az iskolában.
 2. Kommunikáció – A békés és tiszteletteljes kommunikáció lehetővé teszi, hogy mindenki elmondja véleményét. Mindig fontos a valódi információk terjesztése, egymás meghallgatása, majd felelősségvállalás az új információk megértésében. A világos és átlátható kommunikáció lehetővé teszi számunkra, hogy csapatként dolgozzunk. Az őszinte és empatikus kommunikáció segít megelőzni a rossz döntéseket.
 3. Tisztelet – A tisztelet segít pozitív és támogató iskolai környezet kialakításában. Ha nem is értünk egyet egymással, udvariasan és tisztelettudóan viselkedjünk egymással. Ha a tanulók és a tanárok közötti kapcsolatok tiszteletteljesek, akkor hatékonyabb lesz a csapatmunka és a tanulás. Fontos, hogy minden iskolánkban tanuló és dolgozó ember emberi méltóságát tiszteletben tartsuk.
 4. Tolerancia – A tolerancia az együttműködés döntő alapja. Ez az érték különösen akkor fontos, ha az iskolában nagyon eltérő kulturális, vallási, társadalmi vagy egyéb háttérrel rendelkező tanulók vannak. A különböző vélemények meghallgatása, elviselése gazdagítja az iskolai életet, segít megelőzni a súlyos kulturális konfliktusokat.

 

II ÉRTÉKEK ORSZÁGAINKBAN

 1. Béke – Az országok működhetnek, ha nincsenek háborúk. Az országainkban uralkodó béke lehetővé teszi a polgárok számára, hogy biztonságban érezzék magukat, és hozzájáruljanak a társadalom fejlődéséhez. Fontosnak tartjuk, hogy a kormányok és a polgárok a konfliktusok békés párbeszéd útján történő megoldására összpontosítsanak. A társadalom békéje, biztonsága és stabilitása védi az emberek mentális és fizikai egészségét. Mindenki felelőssége, hogy hozzájáruljon a béke és a lelki jólét fenntartásához.
 2. Szabadság – Polgárként mindent meg kell tennünk országaink függetlenségének, valamint minden ember alapvető jogainak védelme érdekében. Azt is fontos felismerni, hogy az egyik ember szabadsága ott ér véget, ahol a másiké kezdődik. Szabadság nélkül nem lehet gondolatokat kifejezni és hasonló gondolkodású embereket találni, nem lehet részt venni a kulturális, politikai, vallási vagy a társadalmi élet bármely más területén. A társadalom tagjai akkor tudják a legjobban megvalósítani potenciáljukat, képességeiket és készségeiket, ha ehhez joguk és szabadságuk van.
 3. Igazságosság – Az igazságosság számunkra azt jelenti, hogy az embereket nem diszkriminálják, mindenkit meghallgatnak, és a döntéseket tisztességesen, a tények alapján hozzák meg. Senki sem bűnös, amíg be nem bizonyítják. Mindenkinek ugyanolyan lehetőségekkel és hozzáféréssel kell rendelkeznie a jogokhoz és az alapvető erőforrásokhoz, függetlenül a származásától, személyazonosságától vagy körülményeitől. Az igazságszolgáltatás fenntartja a jogállamiságot, és védi minden ember alapvető jogait és méltóságát.
 4. Szolidaritás – A közös célok elérése során fontos, hogy támogassuk egymást, még azokat is, akiket nem ismerünk. A szolidaritás a nehéz időkben való összetartás és a felelősség megosztása. Ha szolidaritást vállalunk a tőlünk eltérő emberekkel, fogyatékkal élőkkel, bevándorlókkal, háborús menekültekkel, vagy bármilyen segítségre szorulókkal, akkor megértik, hogy nekik is joguk van az emberséges bánásmódhoz.
 5. Őszinteség – Az őszinteség, mint alapvető etikai elv, bizalmat épít, és biztosítja a méltányosságot társadalmunkban. Átláthatóságot is jelent mind az egyéni, mind az intézményi magatartásban. Elvárjuk, hogy országaink kormányai ne hazudjanak polgáraiknak. Az igazság kimondása fenntartható, míg a csalás nem. Kiállunk a hivatali korrupció, az indokolatlan szívességek és a tisztességtelen döntések ellen. Ugyanakkor helyesnek tartjuk, hogy az állampolgárok becsületesen teljesítsék kötelezettségeiket, és ne adjanak hamis információkat az államnak. Az őszinteség minden egyes emberrel kezdődik.

 

III. ÉRTÉKEK A MI EURÓPÁNKBAN

 1. Demokrácia – Azt kívánjuk, hogy az európai országok kövessék a demokrácia alapelveit és tartsák tiszteletben az emberi jogokat. A demokratikus rendszerben minden hang számít, és az összeurópai döntések meghozatalakor az egyes nemzetek szempontjait is figyelembe kell venni. Az európai parlamenti képviselők megválasztásakor a polgároknak fel kell mérniük, hogy a jelöltek a demokratikus elveket és a jogállamiságot helyezik-e előtérbe. A demokrácia fenntartásával az európai országokban hatékonyabban lehet megvédeni a globális békét.
 2. Sokszínűség – Az Európai Unió egészében együttműködve értékeljük az egyes országok nemzeti identitását és kulturális örökségét is. Fontos egymás kultúrájának megismerése, a különbségek tolerálása, hiszen ez megalapozza a jobb kölcsönös megértést és a jövőbeni még hatékonyabb együttműködést.
 3. Béke – A béke értékét a mai világban nehéz alábecsülni. A béke a különböző országok közötti párbeszéd és együttműködés előfeltétele. Az Európai Uniónak átfogóan meg kell védenie tagjai békéjét és biztonságát. A béke nem csak a háborúk hiányát jelenti, hanem az országok közötti jó diplomáciai kapcsolatok fenntartását is.
 4. Szolidaritás – Az Európai Unióban szolidaritást kell vállalni azokkal az országokkal, amelyek bajban vannak, legyen szó biztonsági, politikai, bevándorlási, energiaügyi vagy egyéb válságról. A segítséget tisztességesen és a rászorultság alapján kell nyújtani. Ha segítünk másoknak, mások is segítenek nekünk.
 5. Környezeti fenntarthatóság – Élő környezetünket nemcsak magunk, hanem a jövő nemzedékei számára is óvnunk kell. Mindenkiben elő kell mozdítani a környezet iránti felelősségét. Fenntartható környezet, valamint tiszta levegőhöz és vízhez való hozzáférés nélkül az általunk említett értékek elvesztik jelentőségüket. Az országoknak fel kell készülniük a jelentős környezeti válságokra, és napi erőfeszítéseket kell tenniük az emberek lakókörnyezete és ökoszisztémái fenntarthatóságának megőrzése érdekében.

 

 

Megerősítjük, hogy minden tőlünk telhetőt megteszünk a Chartában említett értékek védelmében iskoláinkban, országainkban és Európában:

Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola (Pécs, Magyarország)

 

Escola Secundária Damião de Goes (Alenquer, Portugália)

 Liceum Ogolnoksztalcace im. Mikolaja Kopernika w Tuchowie (Tuchów, Lengyelország)

 GO! Atheneum Aarschot, SITE-A (Aarschot, Belgium) 

Gaziantep Aktoprak Anadolu Lisesi (Şehitkamil/Gaziantep, Törökország)

Pärnu Ühisgümnaasium (Pärnu,Észtország, koordinátor iskola)