Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola

"]

Az iskolai közösségi szolgálat szabályozása

E-Napló

Keresés

I. Iskolai közösségi szolgálat a köznevelési törvényben
A 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 6.§ (4) bekezdése szerint az érettségi bizonyítvány átvételének feltétele 50 óra közösségi szolgálat teljesítése.

Közösségi szolgálat a törvény megfogalmazásában szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.

A 97.§ (2) bekezdése szerint a közösségi szolgálat végzéséről szóló igazolást először a 2016. január. 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében kell megkövetelni.

A törvény részletes rendelkezései a közösségi szolgálattal kapcsolatban az alábbi PDF fájlban tekinthetőek meg.

II. A diákok feladatai, kötelezettségei a közösségi szolgálat teljesítéséhez:
A diákok szabadon dönthetnek, milyen tevékenység formájában teljesítik az 50 óra közösségi szolgálatot (az SNI tanuló esetében szakértői vélemény alapján eltekintünk a közösségi szolgálat teljesítésétől)

  • Részt vesznek az előkészítő foglalkozás(ok)on.
  • Részt vesznek a közösségi szolgálatot lezáró, azt értékelő foglalkozás(ok)on, esetleg portfóliót készítenek, amelyben beszámolnak tapasztalataikról (fogalmazás, fotók, esetleg film, stb. formájában).
  • A közösségi szolgálat megkezdésekor jelentkezési lapot töltenek ki.
  • A folytatott tevékenységről, személyes tapasztalataikról naplót vezetnek.
  • Az elvégzett munka helyét, időpontját, időtartamát, az igazoló lapon rögzítik, amelyet minden alkalommal aláírattatnak/lepecsételtetnek a tevékenység helyszínén, majd az igazoló lapot osztályfőnöküknek átadják. (Hetente maximum négy alkalommal, alkalmanként három óra közösségi szolgálat végezhető).
  • Tevékenységük során együttműködnek az adott tevékenységet koordináló tanárral, osztályfőnökükkel.
  • A diák köteles az adott szervezettel megbeszélt helyen és időpontban a közösségi munka teljesítésére megjelenni, és amennyiben ezt a kötelezettségét nem teljesíti (mulasztását hivatalosan nem igazolja), fegyelmi vétséget követ el, melynek fokozatai: osztályfőnöki intés, igazgatói intés, fegyelmi eljárás megindítása).

 

III. Közösségi szolgálatban teljesíthető óraszámok szabályozása
A közösségi szolgálat helyszínén az önkéntes a tanítási napokon alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás, tanítási napokon kívül alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb ötórás időkeretben végezheti a tevékenységet.

A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe, s kizárólag teljes órák (60 perc) számolhatók el.

 

IV. Szerződéskötés
Az iskola köteles az önkéntesek foglalkoztató intézményekkel, szervezetekkel együttműködési megállapodást kötni; amely nélkül a diák nem kezdheti meg a szolgálat teljesítését.

 

A szerződéskötés menete

Letölthető szerződésminta