Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola

"]

Eljárásrend

E-Napló

Keresés

A Gimnázium eljárásrendje a Covid 19 járványügyi helyzetre való tekintettel

Az osztályfőnökök az első tanítási napon ismertetik a tanulókkal a járványügyi készenlét ideje alatt alkalmazandó szabályokat:

 • szeptember 1-jétől az iskolába csak az intézménnyel jogviszonyban álló tanulók és dolgozók, az intézményben jogszabályok alapján dolgozó külső alkalmazottak (pl. gyógypedagógusok, iskolaorvos, védőnő, iskolai szociális segítő) tartózkodhatnak. Minden egyéb belépést az igazgató engedélyezhet indokolt esetben.
 • Az intézményt csak tünetmentes tanuló látogathatja. A szülőket tájékoztatjuk arról, hogy ha gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK (Nemzeti Népegészségügyi Központ) aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
 • Az intézmény bejáratainál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, annak használatára táblával hívjuk fel a figyelmet. Az intézménybe érkezéskor minden belépőnek kötelező a kézfertőtlenítés! Erre a portás köteles szóban is felhívni a figyelmet.
 • Minden mosdóban biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget. Lehetőség szerint ez fertőtlenítő hatású folyékony szappan, vagy vírusölő hatású kézfertőtlenítővel egészítjük ki. Kéztörlésre papírtörlőket helyezünk ki.
 • Kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető higiénés szabályok betartására. Az egyes tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy alkoholos kézfertőtlenítéssel kell biztosítani a személyes tisztaságot, így különösen a számítógépek és a többek által használt eszközök esetén.
 • Javasolt a rendszeres és alapos kézmosás, kézfertőtlenítés minden szünetben.
 • A hetesek feladata szünetekben kiszellőztetni az osztálytermet. Lehetőség szerint a tanórán is maradjon nyitva az ablak.
 • A hetesek töröljék át fertőtlenítő kendővel a közösen használt elemeket (kapcsoló, projektor, kilincs, …), ha elfogy a kendő, jelezzék az osztályfőnöknek.
 • A tanulók tartsák egymástól lehetőség szerint a megfelelő távolságot és kerüljék a szükségtelen érintést. (pl. egymás ölelgetése, kézfogás)
 • A tanulók az intézményen belül és kívül kerüljék a csoportosulásokat. (mosdó, büfé, udvar)
 • A mosdóban csak annyian tartózkodjanak, ahány szabad férőhely van.
 • A büfét a gimnázium és a 2. iskola közösen használja, közösen megbeszélt rend szerint, tanári felügyelet mellett.
 • Az 1. sz. iskola az aulában található büfét használja.
 • A tanórák közötti szünetekben az orrot és a szájat eltakaró maszk viselése kötelező a diákok és a tanárok számára a folyosókon és a közösségi terekben.
 • Javasolt (de nem kötelező) a tanórákon is a maszk viselése.
 • A tanórákon a diákok csak a saját taneszközeiket (tankönyv, munkafüzet, toll, rajzeszközök stb.) használják.
 • Kérjük a köhögési etikett betartását. (zsebkendőbe köhögés, tüsszentés, papírzsebkendő kidobása a szemetesbe, kéz fertőtlenítése)
 • Betegen a diák ne menjen iskolába. A tanuló betegségének okát a szülő köteles 1 napon belül jelezni az osztályfőnöknek.
 • A tanulók rendszeresen figyeljék az intézmény honlapján megjelenő aktuális információkat.
 • A termek nyitva lesznek, hogy a folyosón minél kevesebben tartózkodjanak.
 • Nem lesz vándorlás egyik teremből a másikba, kivéve a csoportbontott órákon.
 • A gimnazisták az agórát a hátsó ajtón keresztül közelíthetik meg, a 2. sz. általános iskolások a büfénél található kijáraton.
 • Minden tanuló csak a saját iskolájának a főbejáratát használhatja.
 • Másik intézményen való indokolatlan átjárkálás nem engedélyezett.
 • Idegenek nem jöhetnek be az intézménybe, a portán kell jelezniük, milyen ügyben, kit keresnek. Maszk viselése kötelező számukra.
 • A vírusfertőzéssel kapcsolatos plakátokat, piktogramokat helyezünk el az intézmény folyosóin, mosdókban.
 • 40 perces tanórák lesznek (más csengetési rend), így a hosszabb szünetekben lehetőség van fertőtlenítésre, biztonságosabb teremcserére, tumultus elkerülésére a mosdóknál.
 • Ügyintézés az irodánál csak a kijelölt időpontokban lehetséges.

Miután a nátha, influenza, COVID tünetei hasonlók, mindannyiunk felelőssége, hogy amikor ezek jelentkeznek nálunk, ne menjünk közösségbe, maradjunk otthon.