Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola

"]

ERASMUS+ Projekt-találkozó Harderwijk-ben (Hollandia)

E-Napló

Keresés

Gimnáziumunk 2016 és 2018 között egy, a Tempus Közalapítvány által támogatott nemzetközi Erasmus+ projektben vesz részt, az alábbi öt ország egy-egy iskolájával közösen: Németország, Hollandia, Spanyolország, Olaszország és Románia. A projekt címe: „On The Move in Europe” (Európa mozgásban), fő témája pedig a migráció, mint jelenség, főként az  Európát érintő, jelenlegi népességmozgások. 

A nemzetközi találkozókon a részt vevő diákok megvitatják, elemzik a migrációs jelenségek múltját, változatos okait, összehasonlítják az egyes országok helyzetét és a jövőbeli lehetséges megoldásokat is felvázolják. A projekt nyelve az angol. A második, Hollandiában megrendezett nemzetközi projekttalálkozó november 12-e  és 18-a között került megrendezésre, címe pedig a következő volt: „Mai menekültek – Európa kihívás előtt áll”.

 

A találkozón öt tanulónk vett részt: Csery Klaudia, Myszoglád Michelle, Balog Marcell, Pánczél Ruben és Tóth Bálint. A felkészülést erre a találkozóra is már hónapokkal a találkozó előtt elkezdtük:

  • Diákjaink felkutatták és megszerkesztették saját családfájukat, az egyes felmenőkhöz  születési helyet és időpontot, foglalkozást, esteleg fényképet és egy-egy érdekes történetet mellékeltek. Ezeket a hollandiai találkozó során a partnerországokból érkező diákok összehasonlították.
  • Minden résztvevő előzetesen elolvasta Anne Frank naplóját. A projekttalálkozó során megvitattuk, összevetettük Anne hetven évvel ezelőtti történetét a jelenkori helyzettel.
  • Kutatást végeztünk a magyarországi menekültek és bevándorlók helyzetéről: létszámukról, származásukról, motivációikról, lehetőségeikről, valamint a bevándorlás és letelepedés magyarországi szabályozásáról. Ehhez segítségül a Pécsi Tudományegyetemről hívtunk egy, a témában jártas szakértőt, aki a résztvevőknek interaktív előadást tartott. Kutatásaink eredményeit vittük magunkkal Hollandiába, hogy ott a többi ország adataival összehasonlítsuk.

 

 

 

11.13 Hétfő

A vendéglátó iskola igazgatója fogadta a partneriskolák képviselőit, könnyed ízelítőt kaptunk Hollandia életéből, kultúrájából. A külföldi diákok röviden bemutatták a többieknek országukat, városukat és iskolai életüket PPT vagy rövidfilm formájában. Később egy rövid dokumentumfilmet tekintettünk meg Anne Frank-ról és a lessonup.io digitális tanóra tervező program segítségével, egy interaktív foglalkozás keretében feldolgoztuk a dokumentumfilm lényeges elemeit. A workshop kiemelten foglalkozott Anne Frank üzenetével, annak fájdalmas aktualitásával. Ez a foglalkozás készítette elő a következő napi amszterdami látogatást, ahol megtekintettük a Frank család búvóhelyét a második világháború idején.

 

A délután folyamán látogatást tettünk a harderwijki városházán, ahol fogadott minket a város polgármestere. A fogadás könnyed, vidám hangulatban telt: a polgármester nem szónoklatot tartott, hanem folyamatosan kommunikált a diákokkal. Bemutatta Harderwijk város stratégiáját a menekültkérdéssel kapcsolatban, mesélt a városban működő két menekültközpontról is.

 

A fogadás után visszatértünk az iskolába, ahol megtekintettük a „Freedom Writers” (Saját Szavak) című filmet. A film témája szorosan kapcsolódik a projekthez: mesél a toleranciáról, elfogadásról, kirekesztésről, a különböző embercsoportok együttélésének nehézségeiről. A mozizás után a nemzetközi csoportok a filmmel kapcsolatos élményeiket, benyomásaikat egy feladatlapon rögzítették.

 

11.14. Kedd

Ezen a napon Amszterdamba utaztunk, hogy megtekintsük az Anne Frank múzeumot. Valamennyi résztvevőre nagy hatást gyakoroltak a múzeumban látottak. A diákok a hét második felében a nemzetközi teamekben közösen prezentációkban dolgozták fel élményeiket, benyomásaikat és leszűrték, hogy mi Anne üzenete a mai fiataloknak. Posztereket készítettek a csapatok, amelyeket rajzokkal, képekkel, idézetekkel, személyes gondolatokkal illusztráltak.

 

 

 

11.15. Szerda

Ezen a napon a tanulók vegyes nemzetközi csoportokba lettek beosztva és minden csoport munkáját egy holland vagy vendégtanár felügyelte.  A felkészülés során zajlott kutatásaink eredményeit ekkor vetettük össze a többi ország adataival. Minden csapat készített egy összehasonlító táblázatot, valamint egy nagyméretű térképet, amelyen rögzítették a menekültek számát az országokban / városainkban / iskoláinkban; illetve, hogy mely országokból érkeztek, milyen szabályok vonatkoznak rájuk, milyen intézkedések történtek beilleszkedésükkel kapcsolatban. 

 

Délután látogatást tettünk a Harderwijk melletti Zeewolde menekült-központban. A létesítmény igazgatónője vezetett körbe minket és készségesen válaszolta meg a rengeteg kérdést. A menedékkérők kérvényük elbírálásáig maradhatnak itt. A holland tanárok és a központban dolgozó önkéntesek vidám feladatok segítségével hozták egymáshoz közelebb az ott lakókat és a projektben résztvevő diákokat: be kellett kopogni a házakba, megkérdezni, honnan érkeztek, vidám közös táncra kellett elhívni őket; egy másik helyszínen leírták a neveinket különféle nyelveken, megkóstolhattuk hagyományos süteményeiket, volt közös foci, asztalitenisz, csocsó. Ez a nap hatalmas élmény volt valamennyi résztvevő számára: megtapasztalhattuk, hogy mennyiféle történet, sors, motiváció létezik. Leszűrtük azt a lényeges tapasztalatot, hogy a menekült- és bevándorló jelenségnek ezer arca van.

 

11.16. Csütörtök

A délelőtt folyamán a nemzetközi diákcsapatok kincskeresésen vettek részt Harderwijk óvárosában: végiglátogattuk a történelmileg fontos helyeket és mindenhol egy feladat várta a diákokat. Ezután meglátogattuk a város múzeumát, ahol külön kiállítást szenteltek a magyar származású festő, Huszár Vilmos műveinek, valamint egy érdekes, interaktív kiállítás bemutatta az első világháború idején a belga menekültek életét a harderwijki menekülttáborban.

 

Délután visszatértünk az iskolába és folytattuk a megkezdett prezentációink szerkesztését. Valamennyi holland diáknak van tabletje és ezek segítségével kutattak a csapatok az interneten, készítették el a prezentációkat (vannak tankönyveik, de a tananyag egyre nagyobb része már digitális formában van – a tanulóknak a tabletet minden nap feltöltött állapotban hozniuk kell az iskolába).

 

11.17. Péntek

A nemzetközi csapatok véglegesítették a projekt feladataikat: elkészültek az óriástérképek, Anne Frank üzenetéről szóló poszterek, PPT-k, összehasonlító táblázatok az egyes országok menekültügyi helyzetéről és nem utolsósorban a projekthéttel kapcsolatos benyomások, élmények összegyűjtése. A csapatok felkészültek a prezentációk esti bemutatására.

 

A projekthetet búcsúest zárta: a holland szülők helyi csemegéket készítettek. Érdekes módon az est 18 órakor a vacsorapartival kezdődött (Megtanultuk, hogy a hollandok minden körülmények között este hat órakor vacsoráznak!) és csak ezután került sor több teremben a prezentációk bemutatására: a nemzetközi teamek az összegyűlt tanároknak, szülőknek, barátoknak, érdeklődőknek adták elő a projekthét eredményeit.

 

 

Összességében kijelenthetjük, hogy rendkívül tartalmas, mozgalmas hetet tölthettünk el Hollandiában. A megbeszélt projekt feladatok maradéktalanul teljesültek, a gyerekek bepillanthattak a holland családok életébe, összehasonlíthatták iskolai életüket és nem utolsósorban valamennyien rengeteget tanulhattunk egymástól, egymásról, a migráció témaköréről.

 

Erdélyi Krisztina

Jani Péter