Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola

"]

Erasmus+ találkozó Spanyolországban

E-Napló

Keresés

Gimnáziumunk 2016 és 2018 között egy, a Tempus Közalapítvány által támogatott Erasmus+ projektben vesz részt. A nemzetközi projektben még öt másik ország: Németország, Hollandia, Spanyolország, Olaszország és Románia egy-egy középiskolája vesz részt. A projekt címe: „Europe On The Move” (Európa mozgásban), azaz a fő téma a jelenlegi migrációs helyzet, amely egész Európát érinti. 

Minden ország tart egy nemzetközi találkozót, amelyeken a részt vevő diákok megvitatják, elemzik a migrációs jelenségek múltját, változatos okait, összehasonlítják az egyes országok helyzetét és a jövőbeli lehetséges megoldásokat is felvázolják.

Az első nemzetközi projekt találkozó Spanyolországban, a Barcelonához közeli Igualada középiskolájában került megrendezésre, 2017.március 19-25. között.  Ezen iskolánkat két tanár, Erdélyi Krisztina és Jani Péter és hat diák: Elter Norbert, Olasz István, Hofsang Gergő, Bojtor Liliána, Dahlberg Lisa és Horváth Réka képviselte.

A találkozó témája: „Migráció:Örökség a múltból”
1. modul: A projektünk első moduljának célja, hogy megmutassa a tanulóknak, hogy a migrációs válság, amelynek tanúi vagyunk,  már többször megtörtént a történelemben és a migráció mindig is része volt az emberi életnek. Azáltal, hogy a projekt résztvevői levonják a tanulságokat a történeti kutatásaikból, és megvizsgálják saját gyökereiket, egy olyan jelenségről tanulnak, amely mindig is volt és mindig lesz.

Az előkészítési fázisban a tanulók saját történelmük migrációs jelenségeit kutatták és az eredményeket PowerPoint előadás formájában ismertették a többi ország diákjaival és tanáraival. Ezúton is köszönjük Olasz Istvánné tanárnőnek a megvalósításhoz nyújtott rengeteg segítséget!

Készítettünk egy PPT előadást, amelyben röviden bemutatjuk Magyarországot, Pécset és iskolánkat és a benne folyó diákéletet.

Workshopokat tartottunk a résztvevő diákokkal, amelyeken megvitattuk a migrációs jelenségeket, beszélgettünk a menekültválságról, emberi jogokról, előítéletekről. Igyekeztünk feltárni az előítéletek okait, következményeit.

A spanyolországi találkozó egyik fontos eleme volt a logo verseny: előzetesen minden ország tervezett a projektnek egy logo-t, amely kifejezi a projekt fő témáját, reprezentálja a résztvevő országokat és az európaiságot.

Minden ország választott egy rövid verset vagy dalrészletet, amely az emberi jogokról szól. Ezeket a versrészleteket a spanyol projekt találkozó folyamán egy közös dalba gyúrtuk össze és megzenésítettük.

Készülnünk kellett még egy magyar verssel vagy dallal, amely valamilyen formában foglalkozik a vándorlás témájával.

Létrehoztunk egy etwinning weboldalt, melyen az érdeklődők számára a projekt termékeket, eredményeket bemutatjuk és a résztvevők kapcsolatot teremthetnek egymással. Az etwinning oldal címe: On The Move In Europe.

Projektünknek saját weboldalt is szerkesztünk, melynek címe:

 colegium.ro/on-the-move-in-europe/index.html

03.20. Hétfő

A spanyol iskola ünnepélyes keretek között fogadta a résztvevő országok delegációit. Ezután valamennyien a városházára mentünk, ahol a diákok az alpolgármesterrel beszélgethettek, feltehették kérdéseiket Igualada város életéről, a fiatalok helyzetéről.

A délután folyamán a diákok egy geocaching (városi „kincskeresés”) programban vettek részt, vegyes nemzetközi csapatokat alkotva. Igualada nevezetességeit keresték fel a gyerekek. A Casino-ban  (civil közösségi tér) találkoztak egy szír menekült fiatallal, aki mesélt az otthoni helyzetről, az életről a menekülttáborban, valamint arról, hogyan tudott beilleszkedni a spanyol társadalomba. A diákok ellátogattak a helyi Vöröskereszt székházába is, ott megismerkedtek a szervezet tevékenységeivel.

 

03.21 – Kedd

A külföldi diákok (köztük a magyarok is) először egymásnak bemutatták prezentációikat a városukról és iskoláikról, majd végiglátogatták a spanyol iskola osztályait és a spanyol diákoknak is előadták bemutatkozó prezentációikat.

Közös film született az országok által választott versekből, dalokból. A film szereplői is a diákok voltak. A film a diákok szemszögéből mutatja be a menekültválságot, szól a háborúk borzalmairól, az elvándorlásról, honvágyról, kiszolgáltatottságról.

A projektben résztvevő tanárokból bizottságot alkottunk és a megválasztottuk a logo verseny győztesét. A holland logo győzött, de a mi magyar logo-nk csak egy szavazattal maradt le az első helyről! Megállapodásunk szerint ezentúl ez lesz a projektünk hivatalos logo-ja, ezt fogjuk dokumentumainkra szerkeszteni.

 

03.22 – Szerda

Az egyes országok diákcsapatai bemutatták hazájuk migrációs történetét, legtöbbször a népvándorlás koráig visszamenően. Ezek a prezentációk képek, ábrák, hozzájuk kapcsolódó felolvasott információk voltak. A magyar csapat PPT-s bemutatója remekül sikerült, diákjaink ügyesen mutatták be azokat az összetett folyamatokat, amelyek hazánk migrációs történetét adták és adják napjainkig.

A prezentációk után az iskola folyosóján egy idővonalat rajzoltunk fel, amelyre minden ország rögzítette hazája kiemelkedő migrációs eseményeit. Az idővonal látványosan mutatta be a korábbi migrációs hullámok kapcsolódási pontjait is.

Az esti program a helyi embertorony-építő csapat („Moixigangers”) edzésének-gyakorlásának a megtekintése volt, ami maradandó élménynek bizonyult a diákok és tanáraik számára is. Egészen elképesztő volt látni, ahogy a hat ember magas csoport tetejére felmásztak a legkisebb, 5-7 éves gyerekek. Csapatmunka, koncentráció, közösségépítés, egymásra figyelés és jó hangulat – ezek a jellemezték az eseményt. A végén tanulóink közül is beálltak néhányan egy kisebb torony „építésébe”.

03.23 – Csütörtök

A negyedik nap a barcelonai kirándulás napja volt, melyen az összes diák és tanár részt vett, valamint a vendéglátó diákok is. Az első, és legfőbb hivatalos program az Európai Unió barcelonai hivatalának munkatársai által prezentált, kétrészes, angol nyelvű bemutató volt, melyben először áttekintették az Unió kialakulásának okait, bővülését-fejlődését és működését. A második részben a jelenkori migrációs hullám okairól és az EU számára kihívást jelentő folyamatáról esett szó.

Ezt követően közösen sétáltunk el a város történelmi belvárosába, ahol megtekintettük a régi katedrálist, valamint a piacot és „Rambla” sétálóutcát. Számos élménnyel gazdagodva tértünk vissza Igualadába.

03.24 – Péntek

A pénteki napon a mi tanulóink, valamint a többi országból érkezett diákok saját hazájukat, városukat, iskolájukat mutatták be a vendéglátó iskola osztályai közül többnek. Eközben folytak az utolsó simítások a folyosón kialakított idővonalon, ami délelőttre teljesen elkészült. Az délutáni ebédet 1-2 órás szabad program követte, majd újból az iskolában gyűlt össze mindenki, hogy megtekintsük a közösen alkotott kisfilmet, amelynek a végén elhangzott a házigazdák által komponált, és a csapat által közösen felvett dal is.

A búcsúestét egy svédasztalos vacsora zárta az iskola halljában, ahol a vendéglátó szülők által készített helyi ételspecialitásokból lehetett válogatni.

03.25 – Szombat

A hazaindulás napján még pár órát tölthettünk Barcelonában, amelyet a Sagrada Familia katedrális és a tengerparti városnegyed megtekintésével töltöttünk.

A következő nemzetközi projekt találkozó 2017. novemberében, Hollandiában kerül megrendezésre.

                                               Erdélyi Krisztina                       Jani Péter