Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola

"]

Erasmus+ multilaterális találkozó: Hagen, Németország, 2017.02.12 – 18.

E-Napló

Keresés

Az ANK Gimnáziumból 6 fő: Bogos Csaba 9.b, Vincze Petra 10.a, Bognár Virág 10.a és Fotiadis Dániel 11.a osztályos tanulók, valamint Ulrich Magdolna igazgató és Bender Ágnes koordinátor-tanár vettek részt.

 

Résztvevők: Magyarország, Portugália, Lengyelország, Bulgária, Románia, Csehország, Olaszország, Franciaország és Litvánia különböző ifjúsági szervezeteinek, iskoláinak fiataljai és tanárai. Összesen: 40 fő.

A találkozó témája a tolerancia, a másság elfogadása volt.
Ezzel kapcsolatban minden országnak egy 6 perces kisfilmet kellett készítenie, melyben saját iskolájuk példáin keresztül mutatták be, hogyan segítik a mozgássérült vagy egyéb hátránnyal rendelkező tanulók iskolai életét, hogyan integrálják ezeket a gyerekeket az osztályközösségbe, milyen felnőtt segítőkre számíthatnak, hogyan könnyítik meg ezeknek a diákoknak a közlekedését, mozgását. A kisfilm az alábbi linken tekinthető meg: LINK

A német partnerek egy evangélikus szervezetben dolgoznak (Evangelische Jugendhilfe www.jugendhilfe-iserlohn-hagen.de) a Ruhr-vidéken, Hagen városában.  A szervezet hátrányos helyzetű német és bevándorló fiatalok oktatásával foglalkozik, és egész Németországot érintő hálózattal rendelkezik, melyben önkéntesek, tanárok, szociális munkások, pszichológusok, szociológusok és más segítők hatalmas infrastrukturális háttérrel, jól felszerelt központokkal, foglalkoztatókkal igyekeznek szakmát biztosítani és állást találni a hátrányos helyzetű fiataloknak. A workshopokon megismerkedtünk tanműhelyekkel, ahol többek között szakács, pincér, háztartástan, kertész, fodrász és egyéb szakmákat tanítanak. Alapvető, hogy a migráns fiatalok németül tudjanak, mert ez az első lépés a szakmatanulás felé, ezért délelőtt németórák vannak, délután pedig foglalkoztatják őket. Ezeknek a fiataloknak a zöme a Közel-Keletről, háborús övezetekből jött. Természetesen kulturális programokkal is integrálják őket. A németek abszolút elfogadóak, és pozitívan kezelik ezt a kérdést, kihangsúlyozva, hogy Németország gazdag, és tudja támogatni az ilyen programokat.

A hét programja nagyon színes volt, a fent említett programokon kívül jártunk Kölnben, Essenben, a Ruhr-vidéken, meglátogattuk az UNESCO világörökség részévé választott Zollverein Ruhr Múzeumot (www.zollverein.de), amely pozítív példával szolgált arra, hogyan lehet régi bányászati műemlék jellegű épületeket, iparterületeket megvédeni a pusztulástól, és szabadidős célokra átalakítani, látogató-központokat létrehozni bennük, hogy a fiatal generációk eredeti környezetben ismerhessék meg ennek a valamikor prosperáló, hatalmas iparvidéknek a történetét, bányászati és ipari emlékeit, valamint jelentőségét Németország történetében. Számunkra ez azért is volt nagyon érdekes, mert Pécs is jelentős bányászati múlttal rendelkezik, és érdemes lenne a mi iparterületeinket is épségben megőrizni. Erre nagyon jó példa a Zsolnay-negyed, ehhez hasonlót láttunk Hagen ipari negyedében is.

A workshopokon a különböző országokból érkezett diákokat vegyes csoportokban foglalkoztatták. Érdekes feladatok voltak, melyek azt modellezték, milyen érzés rokkantkocsival közlekedni, vakon és egyéb fogyatékossággal élni, vajon az utca emberei mennyire tolerálják ezt a másságot, segítik-e az ilyen emberek életét. Erről aztán rajzokon keresztül kifejezhették érzéseiket, tapasztalataikat. A bevezetőben említett filmek is nagy sikert arattak, hiszen minden ország más eszközökkel, módszerekkel készítette a filmet, láttunk drámajátékot, osztály-jeleneteket, rajzfilmet, riportokat is.

Milyen hozadékai vannak a találkozónak?

  • a diákok tolerancia-szintjének, és motiváltságának növekedése
  • különböző kultúrák megismerése
  • az angol és német tudásuk fejlődése
  • kommunikációs készségeik fejlődése
  • csoport-dinamika
  • disszemináció (iskolában, intézményi szinten)
  • a környezet-tudatosság növekedése
  • nemzetközi programok iránti elköteleződésük

A programhét végén a felnőtt koordinátorok meghatározták a következő találkozó témáját az eredeti pályázat alapján: „Környezet-tudatosság a városomban”, ehhez kell ismét filmet készíteni, melyet Rakovnik-ban, Csehországban mutatunk be 2017. április 2. és 8. között.

A programhéten készült fotók a beszámoló alatt találhatók.

 

Pécs, 2017. február 22.

Bender Ágnes          
program-koordinátor, tanár