Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola

"]

Ökoiskola bemutató

E-Napló

Keresés

Ökoiskola vagyunk!


“Senki sem követhet el nagyobb hibát,

mint az, aki azért nem tesz semmit,

mert csak keveset tudna tenni.”

(Burkej)

 

Felismertük, és komolyan hisszük, hogy mindenki a saját személyében felelős a világ sorsáért és minden ember önmaga is tehet megóvásáért.  Nem elég beszélni környezetünk megóvásának fontosságáról, hanem magunknak is tenni kell érte.

            Az ember szükségleteinek kielégítését előtérbe helyezi, megváltoztatva ezzel a környezetet.

            A természet adta források azonban korlátozottak. Ennek felismerése, a környezettudatos gondolkodás az első lépcső a cselekvés felé vezető úton, mely lehetőséget ad a tudatos környezetvédelemhez.

            A második lépés a szemléletváltás lehet, mely a környezetünkhöz való felelősségteljesebb viszonyulást hozhatja maga után környezettudatos magatartás képében.

            Mi ebben a szemléletváltásban szeretnénk szerepet vállalni úgy, hogy a fiatalok, akik részesei törekvéseinknek, úgy tudják magukévá tenni ennek fontosságát, hogy aktív részesei a folyamatnak. Ötleteket adunk, melyek továbbvihetők, alkalmazhatók bárhova kerüljenek is. Bízunk benne, hogy a fiatalok ezt követendő példának tartják, és felismerik, hogy a környezettudatos életmód mindannyiunk érdeke.

 

Elsődleges célunk, hogy az egyetemes természetnek, mint létező értéknek a tiszteletére és megőrzésére ösztönözzük tanulóinkat valamint arra, hogy tartsák fontosnak a biológiai sokféleség megőrzését. Ehhez fontos az ökológiai gondolkodás kialakítása, az általános célokra vonatkozó érték- és szokásrendszer érzelmi, értelmi, esztétikai és erkölcsi megalapozása.

Iskolánk feladatának tekinti, hogy diákjaink megfelelő ismeretekkel, készségekkel és szemlélettel rendelkezzenek, hogy ne csak a saját pillanatnyi érdekeik szerint, hanem a Föld egészének fennmaradása érdekében cselekedjenek.