Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola

FÜGE program

AZ INDIT KÖZALAPÍTVÁNY „FÜGE” DEVIANCIAPREVENCIÓS PROGRAM TEVÉKENYSÉGEI, BEMUTATÁS

A pályázatban bemutatott iskolai színtéren megvalósítani kívánt prevenciós, egészségfejlesztő program az INDIT Közalapítvány „FÜGE” Deviancia Prevenciós Program, Egészségfejlesztő, Életmód Tanácsadó Munkacsoportjának a programja. Az addiktológiai problémák és azzal összefüggésben lévő szociális- és mentálhigiénés kihívások, devianciák, viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának megelőzéséhez kapcsolódó programra. A „FÜGE” Munkacsoport 2001. óta végzi prevenciós és egészségfejlesztő tevékenységét iskolai és közösségi színtereken, holisztikus és univerzális prevenció és egészségfejlesztés szemlélete mentén. Közvetlen célcsoportjai: diákok (7.-12. osztály diákjai), szülők, pedagógusok.

Elsődleges módszertani eszköze az egészségfejlesztő, szemléletformáló csoportok tartása a célcsoport igényeit figyelembe vevő módon, témafelvetései figyelembe vételével, az aktuális helyzethez alkalmazkodó beavatkozást kialakítva, amelyben fő szempont az interaktivitás, az általános emberi értékek megmutatása a csoportvezetők személyes példáján keresztül. A szemléletváltás keretein belül a pozitív értékekre fókuszáló, nem a negatív példán keresztül ható program. Rövid távú cél a diákok hiteles információkon alapuló ismeretbővülése addiktológiai problémák területéről. Valamint a diákok asszertív kommunikációval, problémamegoldással és döntéshozatallal kapcsolatos hiteles információkon alapuló ismeretei és készségei növekednek.

Eddigi tapasztalataink és az országos kutatások eredményei alapján mind az általános iskola felső tagozatában, mind a középiskolai korosztályban kiemelkedően magas arányban jelenik meg a dohányzó, alkohol, drog- és más addikciókban szenvedő, illetve élettani krízisekkel nehezen megküzdő személy. A csoportok tematikája ezeket a témákat öleli fel.

A serdülőkkel való munkában kiemelt terület az agresszió és konfliktuskezelés, az elfogadásra, toleranciára való nevelés. A csoportfoglalkozások során a reális énkép erősödése, az egészséges önbizalom kialakulása, a nemet mondás képességének fejlődése várható, amely a társadalmilag elfogadott értékeket tartva szem előtt, segíti a kamasz gyerekeket a helyes értékítéletben és a társadalomba való helyes integrációban.

Cél továbbá egy aktív kapcsolat létrehozása az oktatási intézmények, esetlegesen közösségi színterek, valamint a segítő intézmények között. Fontos továbbá észrevenni és észrevetetni azokat, akik az életvezetésükben súlyosan elakadva élnek, sok esetben tudatmódosító szereket és más szenvedélyt keltő módozatokat vagy pszichés és szomatikus megbetegedéseket „alkalmaznak” a lelki „jóllétük, komfortjuk” megteremtésére. Őket időben észrevéve, a segítő intézményekkel szoros kapcsolatban léve, kézből kézbe delegálja a program az életükön változtatni szándékozókat.

A középtávú cél, a diákok pszichoaktív szerhasználatra, illetve problémás viselkedés repertoárra vonatkozó elutasító attitűdjei felerősödnek. Problémás szerhasználat, problémaviselkedés előfordulásának csökkenése.

A hosszú távú cél a fiatalok körében az egészséges-, függőségektől mentes, józan életmód iránti elköteleződés növekszik. A fiatalok körében a különböző addiktológiai problémák előfordulása mérséklődik. (lásd még: Szakmai program/Logikai modell)

A PROGRAM SZAKMAI STÁBJA:

A szakmai team létrejötte a multidiszciplinaritás, multiprofesszionalitás elvén alapul, amely azt jelenti, hogy a team tagjai a szociális ellátás különféle területéről érkezve, különböző szemléleteket ötvözve állandó dinamikában, fejlődésben tartják a stábot azzal, hogy a szemléletüket összehangolva, információt cserélve tanítják, fejlesztik egymást.

A „Füge” Devianciaprevenciós Munkacsoport tagjai elkötelezett hívei a probléma-viselkedés, közöttük az addikciók széles spektrumának a megelőzésének. Etikailag magas színvonalon, értékrendszerükben stabilan, világlátásukban kiszélesedetten működnek, a multidiszciplinaritás, és multiprofesszionalitás jegyében. Mindannyian fontosnak tartják azt az alapvetést, hogy a problémaviselkedés, közöttük a deviáns viselkedések a kockázati és védőtényezők harcából alakul ki.

A PROGRAM ÖSSZEFOGLALÓJA:

A „Füge” Devianciaprevenciós Programja az INDIT Közalapítvány 6 tanórás, alkalmanként 3x45perces beavatkozásokat igénylő egészségfejlesztési és devianciaprevenciós programja, amely egy adott közoktatási intézmény tanulóival tart interaktív csoportfoglalkozásokat. Emellett 4×45 percben interaktív előadások formájában dolgozik az adott iskolában dolgozó pedagógusokkal, valamint 4×45 percben az iskolában tanuló diákok szüleivel. Az adott iskola által kijelölt osztályokkal dolgozunk, vegyes csoportokban. A program elsődleges célja az addiktológiai problémák és azzal összefüggésben lévő szociális- és mentálhigiénés kihívások, viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának megelőzése. A „Füge” programja során a diákok asszertív kommunikációval, problémamegoldással és döntéshozatallal kapcsolatos hiteles információkon alapuló ismeretei és készségei növekednek. Közösségeikben pozitív mintákat találva jobb szerepazonosulásra képesek. Növekszik a probléma-megoldó képességük, nő a toleranciájuk, és a program során sok, a gyakorlatban is jól alkalmazható segítséget kapnak.

ALKALMAZOTT TECHNIKÁK:

interaktív prevenciós játékok, strukturált gyakorlatok, órai megbeszélés, kiscsoportos megbeszélés, vita

ELVÁRT EREDMÉNYEK:

Rövidtávon:

– a diákok hiteles információkon alapuló ismeretbővülése addiktológiai problémák területéről

– a diákok asszertív kommunikációval, problémamegoldással és döntéshozatallal kapcsolatos hiteles információkon alapuló ismeretei és készségei növekednek

Középtávon:

– a diákok pszichoaktív szerhasználatra, illetve problémás viselkedés repertoárra vonatkozó elutasító attitűdjei felerősödnek

– problémás szerhasználat, problémaviselkedés előfordulásának csökkenése

Hosszútávon:

– a fiatalok körében az egészséges-, függőségektől mentes, józan életmód iránti elköteleződés növekszik

– a fiatalok körében a különböző addiktológiai problémák előfordulása mérséklődik

 

MEGVALÓSÍTÁS

Diákokra vonatkozó prevenciós beavatkozás: 2×3 tanóra interaktív csoportmunka

A kérdőívek kitöltetése (adatgyűjtés) a csoportvezető feladata, amely a program értékelését is tartalmazza, amelynek általános eredményét a program végén az iskolák pedagógusainak rendelkezésére bocsátjuk. Az „elő-tesztet” az első csoportfoglalkozás elején tölteti ki a diákokkal, az utóteszt kitöltése pedig az utolsó alkalom végén történik.

Módszerek: interaktív prevenciós játékok, órai megbeszélés, kiscsoportos megbeszélés, vita, facilitáció, „képessétevés-empowerment”

A csoport létszáma: 20 fő osztálylétszám fölött csoportbontás történik. A csoportbontásnak szakmai szempontjai vannak, amely a résztvevők érdekeit szolgálja. A benne dolgozó kollégák párhuzamos csoportokat tartanak, tehát, ha egy osztályt bontani kell, akkor az osztály második fele egy másik párossal, ugyanazzal a tartalommal szintén dolgozni fog.

Pedagógusokra (pedagógusok, pedagógiai munkát segítő alkalmazottak) irányuló program elem:

Időtartam: 4 tanóra (4×45 perc)

Módszertan: interaktív előadás

Szülőkre irányuló programelem:

Időtartam: 4 tanóra (4×45 perc)

Módszertan: interaktív előadás

A megvalósítás infrastrukturális szükségletei:

 – átlagos osztályterem, ahol a legfeljebb 20 fő résztvevő, és két fő csoportvezető kényelmesen elfér, ennek bútorzata (székek, asztalok) nem rögzített, a székek körberakhatóak.

forrás: 

“Füge” Devianciaprevenciós Központ