Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola

Álláshirdetés

Tanítót keresünk.

A pályázat megtekinthető:

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=igvj5tgbe7

 

A pályázat tartalma: 

 

Pécsi Tankerületi Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola 2. Számú Általános Iskola

tanító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7632 Pécs, Apáczai Csere János körtér 1.B.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az irányadó jogszabályokban és a munkaköri leírásban meghatározott feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •       Főiskola, tanító,
  •       Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt.
  •       Cselekvőképesség.
  •       Magyar állampolgárság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •       Az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata, önéletrajz, motivációs levél, 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
  •       Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. augusztus 22. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Medgyesi Antal igazgató nyújt, a 06/30-831-3256 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •       Elektronikus úton Medgyesi Antal igazgató részére a iskola2@educentrum.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. május 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.