Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola

Intézményi intézkedési terv

INTÉZKEDÉSI TERV

a járványügyi készenlét idejére – az EMMI protokollhoz kapcsolódóan[1]

Kisfaludy Lászlónak, az EMMI köznevelésért felelős helyettes államtitkárának 2020. augusztus 17-i levele szerint a kiadott protokoll bevezetéséről és alkalmazásáról az intézményvezetőnek kell gondoskodnia. Ebből következően az itt leírtak igazgatói utasításként értelmezendők, és a Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola minden dolgozójának kötelessége ezeket betartani és betartatni.

Szükség esetén, a tapasztalatok alapján az itt leírt intézkedések a későbbiekben módosításra kerülhetnek.

 

A. FELKÉSZÜLÉS A TANÉVKEZDÉSRE 

 1. Augusztus végén fertőtlenítő nagytakarítás. Határidő: 2020. aug. 31.
 2. Az OH Tanévnyitó 2020 oldal követésével folyamatos tájékozódás az aktuális hírekről, tájékoztatókról, feladatokról. Az igazgató tájékoztatja a teendőkről az intézmény dolgozóit.

B. AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, MŰKÖDÉSI RENDJE

 1. szeptember 1-jétől az iskolába csak az intézménnyel jogviszonyban álló tanulók és dolgozók, az intézményben jogszabályok alapján dolgozó külső alkalmazottak (pl. gyógypedagógusok, iskolaorvos, védőnő, iskolai szociális segítő) tartózkodhatnak.

Minden egyéb belépést a portás jelzése alapján az intézményvezetés engedélyezheti indokolt esetben.

 1. Az intézményt csak tünetmentes tanuló látogathatja. Tájékoztatni kell a szülőket arról, hogy ha gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK (Nemzeti Népegészségügyi Központ) aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermekénél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
 2. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és tünetmentes pedagógus és más dolgozó vehet részt. Ha a dolgozó tünetet észlel magán, a háziorvos értesítésével gondoskodnia kell orvosi vizsgálatról. A dolgozó köteles a munkaköri leírásban megjelölt közvetlen felettesét értesíteni, ha koronavírus-gyanú áll fenn nála, vagy igazolt fertőzése van.
 3. A szülők gyermeküket az iskola főbejárata előtti területig kísérhetik, illetve csak az iskola előtt várakozhatnak rájuk.
 4. Osztálytermen, saját irodán kívül maszkviselés kötelező a felnőtt dolgozók, a diákok és az intézménybe lépő vendégek számára.
 5. Az osztálytermekben a lehetőségek szerint biztosítani kell minden tanórán, foglalkozáson és felügyeleten a tanulók minél lazább elhelyezését, ha lehetőség van rá, egy kétszemélyes padban csak egy tanuló üljön.
 6. Az óra- és teremrend megszervezésénél törekedni kell arra, hogy minimálisra csökkenjen a teremváltások száma.
 7. A tantermi oktatás során az osztályok keveredése csak a tantárgyfelosztásban előírt vegyes csoportok esetén engedélyezett. Helyettesítés során vagy egyéb esetben sem szervezhető másik vegyes csoport.
 8. Osztályváltáskor felületfertőtlenítés szükséges a termekben a szünet ideje alatt (padok, kilincsek, billentyűzetek, stb).
 9. 40 perces tanórákat tartunk (más csengetési rend), így a hosszabb szünetekben lehetőség van fertőtlenítésre, biztonságosabb teremcserére.
 10. Minden tanuló csak a saját iskolájának a főbejáratát használhatja, másik intézményen való indokolatlan átjárkálás nem engedélyezett.
 11. Ügyintézés az irodákban csak a kijelölt időpontokban lehetséges.
 12. A tanulók az intézményen belül és kívül kerüljék a csoportosulásokat. (mosdó, büfé, udvar)
 13. Testnevelés öltözőkben eltérő osztályok nem találkozhatnak. Külön lebonyolítási rend kidolgozása és betartatása szükséges.
 14. Testnevelés órák megtartása lehetőség szerint a szabadban történik. Szoros testi kontaktust igénylő feladatok mellőzése, ha ez valamiért nélkülözhetetlen, csak osztályon belüli állandó párral, vagy kiscsoportban szabad megvalósítani.
 15. Rendezvények megtartása csak osztálykeretben, bármilyen egyéb program szervezése csak az igazgatóval történt egyeztetés után lehetséges.
 16. Az úszásoktatás szervezéséről később történik tájékoztatás.
 17. Tömegközlekedés igénybevétele tanítási időn kívüli szervezett program esetén:

igazgatóval történt egyeztetés után (csak kivételesen indokolt esetben), szülőktől kapott beleegyező nyilatkozat birtokában.

 1. Osztálykirándulás szervezése Pécs városán kívüli, belföldi helyszínre: a részletes program benyújtása előzetesen az intézmény vezetőségének, majd a hozzájárulásuk esetén: csak különjáratú busszal, szülői beleegyező nyilatkozatok birtokában.
 2. Az intézményben található büféket és az agórát az intézményegységek közötti megállapodások szerint lehet használni.

C. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA

 1. Az intézmény bejáratainál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, annak használatára táblával hívjuk fel a figyelmet. Az intézménybe érkezéskor minden belépőnek kötelező a kézfertőtlenítés! Erre a portás köteles szóban is felhívni a figyelmet.
 2. Minden mosdóban biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget. Lehetőség szerint ez fertőtlenítő hatású folyékony szappan, vagy vírusölő hatású kézfertőtlenítővel egészítjük ki. Kéztörlésre papírtörlőket helyezünk ki.
 3. A mosdókban biztosítani kell a csoportosulás elkerülését, védőtávolság betartását.
 4. Tanórák alatt az összes mosdó és a mosdók kilincseinek fertőtlenítése.
 5. Kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető higiénés szabályok betartására. Az egyes tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy alkoholos kézfertőtlenítéssel kell biztosítani a személyes tisztaságot, így különösen a számítógépek, többek által használt eszközök esetén.
 6. A személyi higiéné alapvető szabályairól a tanulók részletes, az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást kapnak már az első tanítási napon, osztályfőnöküktől:
  1. az alapos kézmosás szabályairól
  2. a kézfertőtlenítők használatának szabályairól
  3. a köhögési etikettről (A gyermekeknek meg kell tanítani az úgynevezett köhögési etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor (ennek hiányában a könyökhajlatba kell köhögni, tüsszenteni), majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés.)
  4. a maszkviselés szabályairól (orrot és szájat kell takarnia, felvétel, levétel szabályai, meddig használható, stb.)
  5. a távolságtartási szabályokról (Együtt élő családtagok kivételével lehetőleg 1,5 m távolság, főleg zárt térben; nagyobb létszámú csoportokkal történő találkozás kerülése, stb.)
  6. a személyes érintkezések kerüléséről (pl. kézfogás, puszi, ölelés mellőzése)
  7. az iskolai szabályozókról (ld. jelen intézkedési terv).
 7. A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében fokozottan ügyelni kell az intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő takarítás (termekben, a folyosókon és a szociális helyiségekben) elvégzésére. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök (billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb.), mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésre kerüljenek.
 8. A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a gyermekek, tanulók egészségét ne veszélyeztesse. A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő védőeszköz biztosítása és azok viselése szükséges.
 9. Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. A helyiségek ablakát az időjárás függvényében lehetőség szerint nyitva kell tartani.
 10. Légkondicionáló eszköz további intézkedésig nem használható.
 11. A játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületét rendszeresen fertőtleníteni kell.
 12. A tanórák közötti szünetekben az orrot és a szájat eltakaró maszk viselése kötelező a diákok, a tanárok és az intézmény dolgozói számára a folyosókon és a közösségi terekben.
 13. Javasolt (de nem kötelező) a tanórákon is a maszk viselése.
 14. A tanórákon a diákok csak a saját taneszközeiket (tankönyv, munkafüzet, toll, rajzeszközök stb.) használhatják.
 15. A vírusfertőzéssel kapcsolatos plakátok, piktogramok elhelyezése az intézmény folyosóin, mosdókban.

D. AZ ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSÁNAK SZABÁLYAI

 1. Az iskola-egészségügyi ellátás továbbra is elvégzi a számára előírt feladatokat. (szűrővizsgálatokat). Ezért szükséges az együttműködés az iskolaorvossal és a védőnővel.
 2. A járványügyi szabályok betartása érdekében megfelelő szervezéssel (időbeli ütemezés, pontos időpont megadása, várakozóhely kijelölése, stb.) az eltérő osztályokban tanulók közötti találkozások számát minimálisra kell szorítani.

 

F. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE

 1. Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (Például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi szakvéleménnyel rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni.
 2. Igazolt hiányzásnak tekintendő, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára. Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.
 3. A protokoll szerint: „A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.” Házirendünk ezzel összhangban van, tehát minden hiányzást a Házirend szerint kell igazolni.

G. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN

 1. Ha egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, és az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.
 2. Ha egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján kell eljárni.
 3. A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.
 4. Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.
 5. A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézménynek el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.

 

 

H. INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉBEN

 1. Ha az intézménnyel jogviszonyban álló tanuló vagy dolgozó esetén bebizonyosodik, hogy COVID 19 fertőzése van, az adatok alapján az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e elrendelni az intézményben más munkarendet. Az intézményben a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről az Operatív Törzs dönt.
 2. Az intézmény a jogszabályok alapján arra jogosult szervtől haladéktalanul tájékoztatást kap a döntésről. Az átállást okozó állapot megszűnése után az intézmény jelzést kap arra, hogy térjen vissza a normál munkarend szerinti oktatás folytatására. A további népegészségügyi döntéseket az NNK és az érintett szervezetek hozzák meg és hajtják végre.
 3. A tantermen kívüli, digitális munkarendben a nevelés-oktatás, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában – elsősorban digitális eszközök alkalmazásával – történik. A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát oktatási célból nem látogathatják.
 4. Ha egy nevelési-oktatási intézményben átmenetileg elrendelésre kerül a tantermen kívüli, digitális munkarend, a gyermekfelügyeletet az érintett intézményben meg kell szervezni a szülők támogatása érdekében. Amennyiben az intézményben objektív okokból nem szervezhető meg a gyermekfelügyelet, arról a tankerületi központ gondoskodik.
 5. A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetési feladat ellátója változatlanul biztosítja a gyermekétkeztetést, a saját eljárásrendje szerint.

 

 

 

Pécs, 2020. augusztus 31.

 

 

 

                                                                                          Ulrich Magdolna

                                                                                           intézményvezető

 

 

[1] EMMI Intézkedési terv a 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről. Intézkedési tervünkben gyakran felhasználtuk az EMMI protokoll szövegét szó szerint is.