Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola

NTP-SFT-17-0009 számú pályázat

NTP-SFT-17-0009  számú pályázat keretében valósult meg iskolánkban a “Tanórán kívüli, a sport-tehetség kibontakozását segítő integratív szemléletű tehetséggondozó” program. A 60 órás ÉSZ-KERÉK programot a Nemzeti Tehetség Program támogatta.

„Az „ÉSZ-KERÉK” program  keretében mozgásterápián és stressz oldó gyakorlatokon keresztül valósult meg az önbizalom hiányos, gyenge belső kontrollú, többnyire szociálisan éretlen, megoldási minta nélküli, érzelmi problémákkal küzdő, alacsony önértékeléssel rendelkező, képességeihez mérten alul teljesítő gyermekek idegrendszeri fejlesztése, érlelése. Mindezen módszereken keresztül célunk a kognitív képességek fejlesztése, a természeti környezet megismerése élményszerű, saját tapasztalatok útján történő tanulás által.
Szakmai tevékenységek:
Mozgásérettség jelentősége: A tanulási folyamatok az agyban mennek végbe. A test az információk felvételének, integrálásának, majd az adaptív válasz kialakításának, kifejezésének helyszíne. A mozgás így tehát a tanulás központjában áll. A tanulás, a beszéd, a viselkedés, ill. valamennyi észlelési terület kötődik valamilyen módon a mozgatórendszerhez, a mozgások szabályozásához. A központi idegrendszeri funkciók érettségének egyik meghatározási módszere a mozgásállapot-vizsgálat.
Stressz kezelése: Az alulszervezett idegrendszer, ha nem megfelelő, magasabb rendű elvárásnak, teljesítménynek van kitéve bármilyen helyzetben,az stressz elé állítja az egyént,iskolai helyzetben teljesítményszorongást eredményezve. Közvetlen kapcsolat mutatható ki az éretlen idegrendszer, valamint a képességektől elmaradó tanulmányi teljesítmény és a későbbi életkorokban jelentkező szorongás közt.
Kognitív képességek fejlesztése: A gyermek a legtöbb élményt, tapasztalatot életének első hat évében gyűjtheti össze. Amit fejlődése során elmulasztott, azt később már nehezebben tudja pótolni. Az idővel, iskolába lépéssel, fejlődési, érettségben, magatartás/viselkedés terén mutatkozó hiányosságok, érési egyenetlenségek visszavezethetők a koordináció, egyensúly a mozgásérettség nem megfelelő szerveződésére.
Önértékelés, önbizalom: A kedvező tanulási feltételek, módszerek megteremtése. A bizalom, az optimista légkör, a szeretet, a gyermekismeret, a specifikus, tervezett módszertani eljárások segítik önbizalmát.
Pályázatban megfogalmazott célok:
A mozgásfejlesztés segítségével a speciális gyakorlatokon keresztül tudatosan érleljük az idegrendszer érettségét, mely kihat a tanulást meghatározó pszichikus funkciók valamennyi területére, továbbá a szocializációra, a személyiségre, az önbizalom pozitív alakulására.
A fizikai képességek fontos szerepet játszanak a tanulásban, az érzelmek szabályozásában, a viselkedésben, a magatartásban, a konfliktuskezelésben. Az alul szervezett idegrendszer, ha a magasabb rendű elvárásnak, teljesítménynek van kitéve, akkor stressz elé állítja az egyént, szorongást, teljesítményromlást, és alacsonyabb megoldási módból „válaszol” a rendszer.
Közvetlen kapcsolat mutatható ki az éretlen idegrendszer, valamint a képességektől elmaradó tanulmányi teljesítmény és a későbbi életkorokban jelentkező szorongás közt. A probléma kezelésére stressz oldó gyakorlatok megtanulását, elsajátíttatását, gyakorlását, beszélgető köröket, szituációs játékokat, konfliktuskezelési, konfliktus megoldási technikákat, drámapedagógia elemeit, szerepjátékokat, lazító-meditációs gyakorlatokat vezettünk be, alkalmaztunk.
Módszereink: a bemutatás, a mintamásolás, a gyakorlás, az ismétlés kísérlet, önálló kutatómunka, kiselőadás, projekt készítése, tánc, ének, kézműves foglalkozás. Az önértékelés és az önbizalom fejlesztése elengedhetetlen a gyermek harmonikus személyiségfejlődése érdekében. A különböző típusú játékokkal  fejlődik, az önértékelés, a szocializáció, a társas képességek minősége.

Kapcsolódó képgaléria I.

Kapcsolódó képgaléria II.