Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola

Német követelményrendszer

 1. évfolyam:

Köszönés

Egyszerű kérdések megértése, rövid válaszok (Wie, wo, was macht, wer)

Szókincs: család, iskola, állatok, ruházat, ételek-italok

Versek, énekek, mondókák

 

 1. évfolyam:

Szókincs: iskola, otthon, testrészek, ruhák, természet

ünnepek

Wann, wieviel, wie ist..

Egyszerű szövegek leírása

Versek, énekek, mondókák

Egyszerű kérdésekre válaszok

Számok (1-100), idő, év, évszakok, hónap, hét, napok

 

 1. évfolyam

 

Szókincs: időjárás, iskolaszerek, iskolai tevékenységek, napirend, otthon, bemutatkozás, sorszámnevek, órarend

Was machen wir in den Ferien? Was machen wir in der Schule?

Többesszám, kérdőmondatok szórendje, igeragozás (jelen idő)

Versek, énekek, mondókák

 

 1. évfolyam:

 

Hallott szöveg értése

A tanuló megért

 • ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott rövid kérést, utasítást, arra cselekvéssel válaszol;
 • ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott rövid kérdést.

 

Beszédkészség

A tanuló

 • egy szóval válaszol az ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésre,
 • ismert dolgokat megnevez,
 • néhány mondókát, verset, dalt reprodukál.

 

Olvasott szöveg értése: 

 • felismeri a tanult szavak írott alakját.

 

Íráskészség (a szóbeli kezdő szakasz után)

A tanuló

 • segítséggel helyesen lemásol egy-egy ismert szót.

 

 1. évfolyam:

Hallott szöveg értése

A tanuló

 • ismert nyelvi eszközökkel kifejezett kérést, utasítást megért, arra cselekvéssel válaszol;
 • ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdéseket megért;
 • ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szövegből fontos információt kiszűr.

 

Beszédkészség

A tanuló

 • ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű mondatban válaszol;
 • tanult minta alapján egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz, kérdéseket tesz fel;
 • megértési probléma esetén segítséget kér.

 

Olvasott szöveg értése

A tanuló

 • ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatokat elolvas;
 • ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokból álló szövegben fontos információt megtalál;
 • ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokból álló szöveg lényegét megért.

 

Íráskészség

A tanuló

 • ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, rövid mondatokat helyesen leír;
 • egyszerű közléseket és kérdéseket tanult minta alapján írásban megfogalmaz.

 

 1. évfolyam:

Az európai minimumszint fele: A1

Ezen a szinten a diák

 • megérti a legegyszerűbb ismert utasításokat, kéréseket, és röviden válaszolni tud;
 • megérti a tanult témákhoz kapcsolódó ismerős szavakat, fordulatokat;
 • képes egyszerű kérdéseket feltenni és azokra válaszolni;
 • felismeri és megérti az ismerős szavakat, igen egyszerű mondatokat;
 • a tanult szavakat le tudja írni, ismerős szövegbe be tudja írni.
 •  

Hallott szöveg értése

A tanuló

 • – jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, utasításokat, kérdéseket, közléseket megért;
 • – jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szövegből fontos információt kiszűr;
 • – jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szöveg lényegét megérti.

 

 

Beszédkészség

A tanuló

 • – jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre válaszol;
 • – tanult minta alapján egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz;
 • – tanult minta alapján kérdéseket tesz fel;
 • – tanult minta alapján egyszerű párbeszédben részt vesz.

 

 

Olvasott szöveg értése

A tanuló

 • – jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokat elolvas;
 • – jórészt ismert nyelvi eszközökkel egyszerű mondatokban megfogalmazott szövegben fontos információt megtalál;
 • – jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokból álló szöveg lényegét megért.

 

Íráskészség

A tanuló

 • – ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokat helyesen leír;
 • – egyszerű közléseket és kérdéseket tanult minta alapján írásban megfogalmaz;
 • – egyszerű szöveget (baráti üzenet, üdvözlet) tanult minta alapján létrehoz.

 

 1. évfolyam:

Hallott szöveg értése

A tanuló

 • jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, utasításokat, kérdéseket, közléseket, eseményeket megért;
 • jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből fontos információt kiszűr;
 • jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szöveg lényegét megérti;
 • jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből kikövetkezteti ismeretlen nyelvi elemek jelentését.

 

Beszédkészség

A tanuló

 • jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákba rendezett mondatokban válaszol;
 • egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz;
 • kérdéseket tesz fel;
 • tanult minta alapján eseményeket mesél el;
 • részt vesz egyszerű párbeszédben;
 • beszélgetést kezdeményez, befejez.

 

 

Olvasott szöveg értése

A tanuló

 • jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget elolvas;
 • jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegben fontos információt megtalál;
 • jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét megérti;
 • jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokból álló szöveg lényegét megérti;
 • egyszerű, képekkel illusztrált szöveget megért;
 • ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott szö­vegben kikövetkezteti.

 

Íráskészség

 A tanuló

 • ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget helyesen leír;
 • egyszerű közléseket és kérdéseket írásban megfogalmaz;
 • egyszerű szöveget (baráti üzenet, üdvözlet) létrehoz;
 • tanult minta alapján tényszerű információt közvetítő szöveget ír.

 

 1. évfolyam:

Hallott szöveg értése

A tanuló

 • jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, utasításokat, kérdéseket, közlése­ket, eseményeket megért;
 • jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kb. 100 szavas szövegből fontos információt kiszűr;
 • jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kb. 100 szavas szöveg lényegét megérti;
 • ismeretlen nyelvi elem jelentését jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kb. 100 szavas szövegből kikövetkezteti;
 • jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott kb. 100 szavas szövegben képes a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni.

 

 

Beszédkészség

A tanuló

 • jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalma­zott kérdésekre egyszerű mondatokban válaszol;
 • egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz;
 • kérdéseket feltesz;
 • eseményeket elmesél;
 • fenntartja a beszélgetést, pl. új témát kezdeményez.

 

 

Olvasott szöveg értése

A tanuló

 • jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét megérti;
 • ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott szövegben kikövetkezteti;
 • jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szöveget elolvas;
 • jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szövegben fontos információt megtalál;
 • jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szöveg lényegét megérti;
 • egyszerű történetet megért;
 • jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott kb. 100 sza­vas szövegben ismeretlen nyelvi elemek jelentését kikövetkezteti;
 • jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott, kb. 100 szavas szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníti.

 

 

Íráskészség

A tanuló

 • egyszerű szöveget (üzenet, üdvözlet, baráti levél) létrehoz;
 • jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott – ismert struktúrák felhasználásával – tényszerű szöveget helyesen leír; információt közvetítő kb. 50 szavas szöveget ír;
 • egyszerű közléseket és kérdéseket írásban megfogalmaz;
 • 50 szavas jellemzést, beszámolót ír.