Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola

Munkaterv

Pécsi Apáczai Csere János

Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium

és Alapfokú Művészeti Iskola

 

A 2. sz. Általános Iskola

MUNKATERVE

a 2023/2024. tanévre

 

  

Pécs, 2023. szeptember 19.

 

Összeállította: Medgyesi Antal

intézményegység-vezető

 Helyzetelemzés

Iskolánk nevelő-oktató munkájának fő irányvonalaként továbbra is a jól működő képzéseink megtartását, továbbvitelét tartjuk a legfontosabbnak. Az emelt óraszámú informatika és idegen nyelvek, az úszásoktatás színesítik iskolánk kínálatát.

Nevelési munkánk kiemelkedő feladata a most induló tanévben is a kulturált magatartási-, viselkedési szokások kialakítása, erősítése. Környezetünk, egészségünk megóvása, a rend és a tisztaság védelmére való fokozott odafigyelés, különös tekintettel a Pedagógiai Programunkban lefektetett elvek betartása és ennek következetes ellenőrzése és értékelése. Továbbá a környezettudatos magatartás erősítése, hiszen erre kötelez bennünket Örökös Ökoiskolai címünk is.

Fontosnak tartjuk a különböző képességű és fejlettségű tanulók együttnevelését. Hagyományaink megélésére, megőrzésére és ápolására továbbra is törekszünk.

Feladatunk a különleges bánásmódot igénylő tanulóinkkal való foglalkozás, a fejlesztésre, a felzárkóztatásra szorulók támogatása, a tehetségek felfedezése és fejlesztése.

 1.1 Tárgyi feltételeink alakulása

A most induló tanévre készültünk a nyár folyamán, megtartjuk iskolánk helyi járványügyi óvó-, védő rendszabályait, fokozottan kezeljük továbbra is a kézfertőtlenítést. A nyáron tisztasági meszelés, a fertőtlenítő nagytakarítás minden tantermünkben és folyosókon is megtörtént.

Idén is több kolléga megoldotta tanterme rendbe tételét, a padok átpakolását, hogy szebb, méltóbb, és igényesebb környezetben kezdhessük a tanítást szeptemberben. Továbbra is számítok minden kollégám gondos figyelmére, jó gazda szemléletére, hogy a korábbi évek tárgyi fejlesztései sokáig örömmel tölthessenek el bennünket.

Kiemelt feladat mindenki számára a rezsiköltségek csökkenése, ennek érdekében a felesleges áram- és fűtés-, valamint a vízhasználatot minimalizáljuk.

1.2 Személyi feltételeink alakulása

Az előző tanévben nyolc kolléga kolléga távozott, közülük négyen nyugállományba vonultak, helyükre tapasztalt és pályakezdő fiatal pedagógusok jöttek. Kiemelt feladatunk az új kollégák segítése, a pályakezdők mentorálása, beépítésük a nevelőtestületbe. A tanévben jelentős lépéseket teszünk az újonnan érkező kollégák gyors beilleszkedésének elősegítésére. A munkaközösség-vezetők idén is kiemelt figyelmet fordítanak az új és a gyakornok kollégákra. Bízom benne, hogy új kollégáink hamar beilleszkednek, felveszik a munkatempót, azonosulnak hagyományainkkal és hozzájárulnak iskolánk hírnevének öregbítéséhez.

Új osztálytanítói és osztályfőnöki megbízásokra is sor került.

Sajnos a jelentkezések alapján újból csak egy első osztályt indíthattunk, a tanév során az elsős beiskolázást erősítenünk kell.

 • a osztály: Ritter Attiláné osztályfőnök és Gelencsér Eszter tanító

Két ötödik osztályunk osztályfőnökei:

 • a osztály: Lovász Lázár matematika-kémia szakos tanár
 • b osztály: Berki Timea matematika-informatika-fizika szakos tanár.

 

 • Az intézmény tanulói adatai (2023. szeptember 1.)

 

Csoportok száma összesen: osztálycsoportok száma:13, tanulószoba: 2 csoport.

A tanévben 1-8. évfolyamon minden tanuló ingyenes tankönyvre jogosult.

SNI tanulók száma és aránya: 63 fő,  21 %

Az étkezők száma 198 fő, ebből az ingyenesen étkező az összes étkező 32 %-a, az 50 %-os kedvezményben részesülők az összes étkező 26 %-a, teljes árat fizetők az összes étkező 42%-a.

 A 2023/24. tanév helyi rendje

 Vezetők heti ügyeleti rendje

  Medgyesi Antal

igazgató

Kulcsárné Hajmási Ilona

igazgató-helyettes

Hétfő 7:30-17:00 7.30-16.00
Kedd 7:30-16:00 7.30-17.00
Szerda 7:30-16:00 7.30-17.00
Csütörtök 7:30-16:00 7.30-17.00
Péntek 7:30-17:00 7.30-14.00
 1. A tanév helyi rendje
 • A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, példáját őrző emléknapok, valamint az iskolai élethez kapcsolódó és az iskola hagyományainak ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok, megemlékezések időpontja
sz. esemény / téma felelős időpont eredményességi mutató
1. Az aradi vértanúk emléknapja (október 6.) osztályfőnökök október 6.  
2. Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe (október 23.) Schützenhofer Dénes október 20.  
3. A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai emléknapja (február 25.) Uj Edit február 23.  
4. Az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe (március 15.) Fürdős Katalin március 14.  
5. A holokauszt áldozatai emléknapja (április 16.) Uj Edit április 16.  
6. A Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.) Uj Edit, oszályfőnökök június 4.  

 

 • Az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok
sz. esemény / téma felelős időpont eredményességi mutató
1. Mikulás Friss Hajnalka dec. 6.  
2 Karácsonyi Gála Reith Róbertné dec.20.  
3. Magyar Kultúra Napja – Szaval a nemzet Fürdős Katalin jan. 22.  
4. Anyanyelv Napja Schützenhofer Dénes febr. 16.  
5. Költészet Napja Fürdős Katalin ápr. 11.  

 

 • Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplése
sz. esemény / téma felelős időpont eredményességi mutató
1. A zene világnapja (október 1.) Friss Hajnalka október 2.  
2. Halloween Garai Szabolcs, Madácsi Barbara november  
3. Rotary advent Friss Hajnalka december  
4. Farsang Friss Hajnalka február 9.  
5. Szülők-nevelők bálja Kisbáró Emese február 17.  
6. Bemutatkozik a 2-es iskola Reith Róbertné június 13.  
7. Suliváró alsós munkaközösségek november-április  
 • Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja
időpont esemény / téma felelős eredményességi mutató
2023. november 23. nevelőtestületi értekezlet – mérési eredmények értékelése, feladatok meghatározása; NAT 2020 tapasztalatok intézményegység-vezető  
2024. január 29. félévi értekezlet/ féléves munka értékelése, a második félév kiemelt feladatai, intézményi önértékelés intézményegység-vezető  
2024. április 19. nevelőtestületi értekezlet intézményegység-vezető  
 • A szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai
időpont esemény / téma felelős eredményességi mutató
2023. szeptember 5-13. szülői értekezletek – alsó tagozat, felső tagozat igazgató-helyettes  
2023. november 13. pályaválasztási szülői értekezlet igazgató-helyettes  
2024. január 30-február 7. szülői értekezletek igazgató-helyettes  
2023. november 20. fogadóórák – alsó, felső tagozat szaktanárok  
2024. április 30. fogadóórák – alsó, felső tagozat szaktanárok  
 • Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt napok tervezett időpontja
időpont esemény / téma felelős eredményességi mutató
2024. február 14. Nyílt nap a leendő elsősök szülei számára Medgyesi Antal  
 • Tervezett mérések és vizsgák
  • Versenyek, tanulmányok alatti vizsgák ideje

Az iskola az alább tanulmányi versenyekre készíti fel a  tanulókat:

Verseny megnevezése Évfolyam Felkészítő tanár Megjegyzések
SNI Szépíró verseny 1-8. évfolyam gyógypedagógusok  
Kertvárosi iskolák 2. oszt. tanulóinak matematika versenye 2. évfolyam Gelencsér Eszter,

Kisbáró Emese

 
Bendegúz tehetséggondozó verseny alsós évfolyamok tanítók  
Könyvtár által szervezett „Bölcs bagoly” játékon való részvétel alsó tagozat tanítók  
Egyedül is közlekedem – rajzpályázat alsó tagozat rajzot tanítók március
Városi környezetismereti verseny 3.     4. évfolyam Galamb Emese,

Gelencsér Eszter

május eleje

Jogszabály keretei között a nevelőtestület véleményének kikérésével, az iskolavezetés tűzi ki a tanulmányok alatti vizsgák időpontját:

 • javítóvizsga (aug. utolsó hete)
 • osztályozó vizsga (a félévi és a tanítási év végi osztályozó konferencia előtti héten)
 • pótló vizsga (egyedileg meghatározott ésszerű időpontban)
 • különbözeti vizsga (egyedileg meghatározott módon, a szülővel folytatott konzultáció alapján)
 • egyéb belső vizsgák (pedagógiai program szerint)
 1. Mérések
  • Külső és belső tantárgyi mérések rendje

A külső és belső mérések ütemezéséről, felelőseiről részleteiben a munkaközösségi munkatervek (mellékletek) szólnak.

Kiemelt mérések:

 1. Tanév eleji szaktárgyi szintfelmérés a szakmai munkaközösségek által kialakított mérőeszközök segítségével

Határidő: 2023. szeptember 30.

Felelős: munkaközösség-vezetők

 

 1. Az 1. évfolyamosok DIFER-mérése

Határidő: 2023. szeptember 30.

Felelős: 1. a osztályfőnöke, Bányai Klára, Szabó Csilla gyógypedagógusok

 

 1. Próbamérés a 8. évfolyam tanulói részére

Határidő: 2023. szeptember 23 -.

Felelős: Kulcsárné Hajmási Ilona igazgató-helyettes

 

 1. Országos mérés a 4., 5. 6., 7. és 8. évfolyamokon digitálisan az Oktaási Hivatal által meghatározott ütemezés szerint 1-3 mérési napon 2024. március 4. és június 3. között.

Határidő: 2024. június 3.

Felelős: Kulcsárné Hajmási Ilona igazgató-helyettes

 

3.2 A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontja            

sz. esemény / téma felelős időpont eredményességi mutató
1. Ingafutás Istokovics Laura,

Nagy Attila

2024. január 22 – 2024. május 31.  
2. Kézi szorítóerő mérés Istokovics Laura,

Nagy Attila

2024. január 22 – 2024. május 31.  
3. Helyből távolugrás teszt Istokovics Laura,

Nagy Attila

2024. január 22 – 2023. május 31.  
4. Ütemezett hasizom teszt Istokovics Laura,

Nagy Attila

2024. január 22 – 2023. május 31.  
5. Ütemezett fekvőtámasz teszt Istokovics Laura,

Nagy Attila

2024. január 22 – 2023. május 31.  
6. Törzsemelés teszt Istokovics Laura,

Nagy Attila

2024. január 22 – 2023. május 31.  
7. Hajlékonysági teszt Istokovics Laura,

Nagy Attila

2024. január 22 – 2023. május 31.  
8. a.) Testtömeg mérése

b.) Testmagasság mérése

c.) Testzsírszázalék mérése

Istokovics Laura,

Nagy Attila

2024. január 22 – 2023. május 31.  
 1. SZAKMAI FELADATOK

4.1 A tehetségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok:

Határidő: Feladat: Felelős: Résztvevők:
folyamatos Városi és helyi továbbképzéseken, konferenciákon való részvétel pedagógusok pedagógusok
folyamatos Városi és helyi versenyeken való részvétel pedagógusok tanulók
folyamatos Olvasóvá nevelés, könyvtári órák szervezése, fonotéka használata Schützenhofer Dénes, Fürdős Katalin, Galamb Emese pedagógusok, tanulók
december Karácsonyi gála, tehetségeink bemutatkozása Reith Róbertné, tanárok, tanítók szereplők, szülők, tanárok, tanítók, tanulók
március Angol és német vers-és prózamondó verseny Garai Szabolcs, Madácsi Barbara, Jakab Gabriella szereplők
április Kertvárosi iskolák 2. osztályos tanulóinak matematika versenye Gelencsér Eszter tanítók, tanulók
folyamatos Bendegúz tehetséggondozó játékos tudásverseny tanítók tanulók
április 11. Költészet napi versmondó verseny- alsó tagozat Galamb Emese tanulók
folyamatos Sportfoglalkozások: úszás, asztalitenisz, kosárlabda, futball, floor-ball

 versenyeken való részvétel, versenyek szervezése

Istokovics Laura,

Nagy Attila

pedagógusok, tanulók
folyamatos Sportág bemutatókon való részvétel pedagógusok, testnevelők tanulók
folyamatos Felkészülés az Apáczai Matematika versenyre (7-8. osztályos tanulók) Berki Timea 7-8. oszt. tanulók
folyamatos A Könyvtár által szervezett Bölcs bagoly játékon való részvétel alsós tanítók, magyarosok alsó tagozaton
folyamatos Múzeumi foglalkozások a hon – és népismeret körében Jakab Gabriella 5-6. oszt. tanulók
folyamatos Nyelvvizsgára való felkészítés Garai Szabolcs Felsős tanulók
január Anyanyelvi vetélkedő Felsős magyartanárok felsősök
május Számolási verseny alsó tagozaton évfolyamonként Gelencsér Eszter Tanítók, tanulók
június Bemutatkozik a 2-es iskola – év végi gálaműsor Reith Róbertné, tanárok, tanítók szereplők, szülők,  tanulók

4.2. A kompetencia alapú oktatással összefüggő teendők, az IKT eszközök tanórai használatának bővítése

Határidő: Feladat: Felelős: Résztvevők:
 

folyamatos

Felzárkóztató, fejlesztő munka hatékonyabbá tétele, egyéni- és kiscsoportos fejlesztési tervek kidolgozása

A tantárgyi értékelés és minősítés alól felmentett tanulók szöveges értékelése

gyógypedagógus, munkaközösség-vezetők, szaktanárok,

tanítók, igh.

tanulók,

tanítók,

szaktanárok

folyamatos Csoportbontás matematikából 5-8. évf., kooperatív foglalkozás, – a tananyag tartalmának módosulása, feldolgozása új, a tanulók cselekedtetésére irányuló módszerekkel matematika és anyanyelv szakos tanárok 5., 6. és 7. 8. évfolyam
folyamatos Tevékenységközpontú pedagógiai módszerek alkalmazása, IKT eszközök használatának bővítése munkaközösség-vezetők tantestület
folyamatos Felkészülés a digitális bemeneti és kimeneti mérésre minden tantárgy keretében munkaközösség vezetők

iskolavezetés

tantestület

tanulók

november-február az országos kompetencia-mérések és az idegen nyelvi mérések tapasztalatainak elemzése, tanulói nyomkövetés 6. és 8. évfolyam fe-ladatainak értékelése:

Kulcsárné Hajmási Ilona igazgató-helyettes

humán-, reál-, és idegen nyelvi munkaközösségek

tantestület

tanulók

szeptember-május Bemeneti és kimeneti mérések: anyanyelvi és matematikai alapkészségek, természettudományi, idegen nyelvi kompetenciák mérése a 4-5 és a 6-8. évfolyamokon Kulcsárné Hajmási Ilona igazgató-helyettes, munkaközösség- vezetők tanítók,

tanárok

4.3. Környezettudatos nevelés – Örökös ÖKO Iskola

Határidő: Feladatok: Felelős: Résztvevők:
folyamatos Lépj! Légy Pécs jövője! Ököváros-Ökorégió program megvalósítása  Galamb Emese, Gelencsér Eszter, mk. vezetők a programba bevont osztályok tanulói
folyamatos Népi hagyományaink, népszokásaink megismertetése tanítók, tanárok minden tanuló
folyamatos Madarak etetése, növények gondozása  Galamb Emese, tanítók tanulók
folyamatos Részvétel környezetvédelmi szervezetek programjain, kapcsolattartás ÖKO iskolákkal, óvodákkal tanítók, tanárok minden tanuló
  KEVE program folytatása az 1-3. évfolyamon Gradvolt Szilveszter alezredes, Kulcsárné Hajmási Ilona igazgató-helyettes 1-3.osztályos tanulók és tanítóik
folyamatos Bűn- és baleset megelőzési kérdések iskolarendőr, Kulcsárné Hajmási Ilona igazgató-helyettes tanulók
folyamatos Közlekedési ismeretek elsajátítása, gyakorlása,

Plakátverseny

Kulcsárné Hajmási Ilona igazgató-helyettes tanulók
november vége KRESZ-totó kitöltése Kulcsárné Hajmási Ilona benevezett tanulók
folyamatos Energiatakarékosságra nevelés az EON segítségével  Berki Tímea tanulók
folyamatos Szelektív hulladékgyűjtés Kulcsárné Hajmási Ilona igazgató-helyettes tanulók, nevelőtestü-let
folyamatos KRESZ Park látogatása, versenyek – kerékpáros közlekedési verseny Kulcsárné Hajmási Ilona igazgató-helyettes  tanulók
folyamatos Tömegközlekedési eszközök balesetmentes használata, a gyalogos és kerékpáros közlekedés szabályainak elsajátítása és gyakorlása osztálykeretben Kulcsárné Hajmási Ilona, tanítók, tanárok tanulók
folyamatos Örökös Ökoiskolai portfólió megvalósítása Galamb Emese, Gelencsér Eszter munkaközösség-vez. pedagógusok, tanulók
március Az internet, a telefon biztonságos használata Kulcsárné Hajmási Ilona, Berki Tímea 3. és 4. évfolyam tanulói
március 22. Víz Világnapja iskolavezetés tanulók
folyamatos BIOKOM órákon való részvétel érintett pedagógusok, külsős szakemberek tanulók
április 21. Föld napja, Környezetvédelmi Világnaphoz

csatlakozó rendezvények szervezése

Galamb Emese Gelencsér Eszter munkaközösség-vez. tanulók
június A lakóhely közelében található természeti  és épített környezet megismerése, tanulmányi kirándulások szervezése a Környezetvédelmi Világnap jegyében Osztályfőnökök, tanárok minden osztály
június Nyári táborok szervezése iskolavezetés tanulók

4.4. Lázár Ervin Program

A 20/2012 EMMI rendelet 3.§ (2) k) alapján az iskolai tanév helyi rendje alapján meg kell határozni az általános iskolák 1-8. évfolyamán, a tanítási év során tervezett színházi, tánc- és cirkuszi előadások, komolyzenei hangversenyek, valamint az őshonos állatok bemutatóhelyei látogatásának előre tervezhető időszakát. A Lázár Ervin Program célja, hogy mindez független legyen a tanulók lakóhelyétől és szociális helyzetétől.

Ennek megfelelően iskolánk tanulói a Lázár Ervin Program keretein belül az alábbi előadásokon vesznek részt:

 1. évfolyam: Bábelőadás
 2. évfolyam: Előadó-művészeti produkció
 3. évfolyam: Színházi előadás
 4. évfolyam: Komolyzenei vagy népzenei koncert
 5. évfolyam: Színházi előadás 6. évfolyam: Cirkuszművészeti előadás
 6. évfolyam: Előadó-művészeti produkció
 7. évfolyam: Színházi előadás

A programokkal kapcsolatosan az iskola rendszeresen egyeztet illetve adatot szolgáltat a koordinátoron keresztül a Pécsi Tankerületi Központ munkatársának.

Egészségneveléssel összefüggő feladatok:

határidő:. feladatok: Felelős: Résztvevők:
folyamatos Orvosi vizsgálatok, hajellenőrzés, oltások védőnő tanulók
folyamatos Iskolagyümölcs és iskolatej akcióban való részvétel iskolavezetés tanulók
folyamatos Testünk, életműködésünk témakörben védőnői órák tartása védőnő tanulók
október Füst nélkül! –Dohányzás ellenes projekt Kulcsárné Hajmási Ilona igazgató-helyettes felső tagozat

 

október,

folyamatos

Drogprevenció, a család – együttműködve a gimnáziummal Kulcsárné Hajmási Ilona igazgató-helyettes felső tagozat

 

folyamatos Védőnő által tartott egészségnevelési órák védőnő, osztályfőnökök tanulók, nevelőtestület
március Egészségügyi felvilágosító óra 8. osztályosoknak Kulcsárné Hajmási Ilona igazgató-helyettes 7-8. osztályok

4.5 Az esélyegyenlőséget biztosító feladatok:

Határidők: Feladatok: Felelős: Résztvevők:
októbertől Felvételi felkészítés középfokra matematikából, magyarból Kulcsárné Hajmási Ilona, Fürdős Katalin, Berki Tímea 8. oszt. tanulók
folyamatos Az SNI, HH és HHH tanulók nyilvántartásával összefüggő dokumentumok folyamatos vezetése, aktualizálása osztályfőnökök, gyógypedagógusok, Dománé Lázár Henrietta pedagógusok
folyamatos A HH és HHH / SNI tanulók fejlesztése, felzárkóztatása a lemorzsolódás elkerülése érdekében gyógypedagógusok, Kulcsárné Hajmási Ilona igazgató-helyettes tanulók, pedagógusok
folyamatos A HH és HHH / SNI tanulók bekapcsolódása a szabadidős programokba, ösztönzése szakkörökön, tehetséggondozó programokon való részvételre gyógypedagógusok, Dománé Lázár Henrietta, igazgató-helyettes, osztályfőnökök érintett tanulók
folyamatos A HH és HHH / SNI tanulók közül minél többen tanuljanak tovább érettségit adó iskolatípusban igazgató-helyettes, osztályfőnökök érintett tanulók
folyamatos Művészeti nevelés hátrányos helyzetű tanulóknak, tehetséges gyerekek irányítása a Művészeti Iskolába osztályfőnökök érintett tanulók

4.6 Méréssel, értékeléssel összefüggő feladatok:

Határidők: Feladatok: Felelős: Résztvevők:
2023. szept.

2024. jún.

A bejövő első évfolyam mérése DIFER teszttel, intézkedési terv

Kontrollmérés

gyógypedagógusok,

Kulcsárné Hajmási Ilona ig. helyettes

első osztályos tanítók és tanulók
szeptember Az 5. évfolyam tanulóinak diagnosztikus mérése: magyar, matematika – intézkedési terv Kulcsárné Hajmási Ilona, Fürdős Katalin 5. évfolyam tanulói
okt. 22. formanyomtatványon jelezni a mérés során kiszűrt tanulókat Kulcsárné Hajmási Ilona igazgatóhelyettes tanítók,

fejlesztőped.

2024. január Szakértői véleménnyel, SNI-s, és BTM-es

tanulókról félévi tapasztalatok összegzése

gyógypedagógus tanítók, tanárok

 

2024. január 22-május 31. Fizikai állapotfelmérés Istokovics Laura, Nagy Attila tanulók
december hó

 

idegen nyelvi, olvasás, szövegértés, matematikai eszköztudás országos mérés 6-8. évfolyamon lebonyolításának előkészítése, KIR átnézése Kulcsárné Hajmási Ilona igazgató-helyettes 4-5., 6-8. évf. tanítói, tanárai
2024. március 4-június 3. idegen nyelvi, természettudományi, olvasás, szövegértés, matematikai eszköztudás bemeneti és kimeneti digitális mérések a 4-5., 6-8. évfolyamon Kulcsárné Hajmási Ilona igazgató-helyettes tanulók,

tanítók, tanárok

4.7 Programjaink a környező óvodákkal

Határidő: Feladatok: Felelős: Résztvevők:
november végétől SULIVÁRÓ program meghirdetése óvodásoknak iskolavezetés óvodások
lehetőség szerint november végétől

 

2024. február 14.

Óvodás csoportok meghívása: ismerkedés az iskolával, alsó tagozatos úszásfoglalkozások,

 szombati úszások – érdeklődő óvodásoknak és szüleiknek

Nyílt tanítási nap

Gaál Tamás,

leendő elsős tanítók

 

 

Medgyesi Antal

 

óvodások,

alsós tanulók

 

4.8 Gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatok

Határidő: Feladatok: Felelős: Résztvevők:
folyamatos Iskolapszichológustól segítség kérése problémás esetekben iskolapszichológus tanulók
folyamatos SNI dokumentációk vezetésének és aktualizálásának nyomon követése gyógypedagógusok, igazgatóhelyettes,

osztályfőnökök

 

tanulók

folyamatos SNI tanulók fejlesztésének, felülvizsgálati időpontok nyomon követése gyógypedagógusok, igazgató.helyettes,

osztályfőnökök

tanulók,

gyógypedagógus

folyamatos HH és HHH nyilvántartása osztályfőnökök tanulók
folyamatos Veszélyeztetett tanulók szűrése, esetkezelés Dománé Lázár Henrietta, igazgató-helyettes, osztályfőnökök tanulók
folyamatos Gyermekvédelmi nyilvántartási rendszer gondozása Dománé Lázár Henrietta, osztályfőnökök  
folyamatos Kapcsolattartás a gyermekvédelmi intézményrendszer tagjaival

Gyermekjóléti Szolgálat

Dománé Lázár Henrietta

 

 
folyamatos, heti rendszerességgel Fiatal Párducok Klubja: az osztályokban peremhelyzeten lévő gyerekeknek Dománé Lázár Henrietta, iskolapszichológus, gyógypedagógus tanulók
folyamatos, havi rendszerességgel Szülői Klub: tanulási problémákkal küzdő gyermeket nevelő családoknak Dománé Lázár Henrietta, szülők

 Pályázatokból adódó szakmai feladatok

  feladat / esemény felelős határidő eredményességi mutató
Folyamatban lévő projektek Közlekedjünk együtt, vigyázzunk egymásra (KEVE) program az 1-4. évfolyamon Medgyesi Antal 2024. augusztus 31.  

 

 1. INTÉZMÉNYI KAPCSOLATRENDSZER

 

5.1. Az iskola és családi ház kapcsolata

 • Továbbra is fontosnak tartjuk a szülők, nagyszülők, a családok bevonását rendezvényeinkbe.
 • 2-3 előadásból álló sorozatot indítunk szülők részére „gyermeknevelési tanácsokkal” (felelős: alsós munkaközösség-vezetők)
 • Erősítenünk kell a szülői értekezleteken, fogadó órákon való részvételt, ennek elősegítésére a szülői értekezletek időpontját több napra osztottuk el (felelős: oszt.fők)

 

A kapcsolattartás fontosabb formái a következők:

Az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az igazgató tájékoztat:

 • az SZM megbeszélésein
 • szülői értekezleteken
 • nyílt napokon

 

Az osztályfőnökök:

 • szülői értekezleteken

 

A tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatására az alábbi fórumok szolgálnak:

 • szülői értekezletek
 • fogadó órák
 • egyéni  konzultációk

 A szülői értekezletek terve:

Értekezlet
dátuma
Az értekezlet célja Felelős
2023. szept. 5-13. Általános szülői értekezlet Kulcsárné Hajmási Ilona igazgató-helyettes
2023. november 13. Pályaválasztási szülői értekezlet Kulcsárné Hajmási Ilona igazgató-helyettes
2024. január 30- február 7. Általános szülői értekezlet Kulcsárné Hajmási Ilona igazgató-helyettes

A fogadóórák terve:

Fogadóóra
dátuma
Az értekezlet célja Felelős
2023. nov. 20. Általános fogadóóra Kulcsárné Hajmási Ilona
2024. április 30. Általános fogadóóra Kulcsárné Hajmási Ilona
 • Szakmai kapcsolatok (horizontális együttműködési rendszer, belső szakmai kapcsolatok)

Együttműködünk a szülői munkaközösséggel, az iskolapszichológussal, szociális munkással, védőnővel, iskolán kívüli egyéb szervezetekkel (pl.: Városi Rendőrkapitányság, BIOKOM) és intézményünk, illetve a Pécsi Kulturális Központ Apáczai Művelődési Háza és Sportegysége, a Csorba Győző Megyei Könyvtár Apáczai Fiókkönyvtára intézményegységeivel.

 A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTALÁNOS RENDJE

Hónap Ellenőrzés célja Ellenőrzött területek Alkalmazott módszer Ellenőrzést végzők
szeptember az osztályfőnökök adminisztrációs munkája tanügyi dokumentumok (bizonyítványok, törzslapok, e-napló) dokumentum-vizsgálat Medgyesi Antal, Kulcsárné Hajmási Ilona
október  

SNI tanulók beírása

SNI és BTM-es tanulók dokumentációja, vizsgálati kérelmek, kontroll papírok dokumentum-vizsgálat Kulcsárné Hajmási Ilona, Medgyesi Antal
november szaktanárok, osztályok látogatása tantárgyi óralátogatások hospitáció munkaközösség-vezetők, Medgyesi Antal, Kulcsárné Hajmási Ilona
december a felzárkóztatás és tehetséggondozás eredményessége egyéni és kiscsoportos fejlesztések, felzárkóztatás hospitáció munkaközösség-vezetők, Medgyesi Antal, Kulcsárné Hajmási Ilona
január félévi adminisztráció megfelelése és teljesítése e-napló, beszámolók dokumentum- vizsgálat Medgyesi Antal,

Kulcsárné Hajmási Ilona

február a 8. osztályos tanulók beiskolázása középiskolai felvételi eljárás belső ellenőrzése dokumentume-lemzés Medgyesi Antal
március szaktanárok, osztályok látogatása tantárgyi óralátogatások hospitáció munkaközösség-vezetők, Medgyesi Antal, Kulcsárné Hajmási Ilona
április  

objektív mérés

 

fizikai állapotfelmérés a felső tagozaton

mérésvizsgálat, dokumentumok áttekintése Medgyesi Antal
szeptember-május a próba- és országos mérések objektív, szakszerű lebonyolítása kompetenciamérések mérésvizsgálat, dokumentumok áttekintése Medgyesi Antal