Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola

Munkaközösségek – Megbízások

 
Szakmai munkaközösség  Munkaközösség vezető, tagok
Magyar és művészeti Galamb Emese, Kisbáró Emese, Sokácz Ágnes, Ádám Ilona, Ritter Attiláné
Alsós reál

Gelencsér Eszter, Kisbáró Emese, Mázsár Gabriella, Ádám Ilona, Szakács Judit

Idegennyelvi Jakab Gabriella (német, of.: 7.b)
Angol: Madácsi Barbara, Garai Szabolcs
Német: Medgyesi Antal                                               
Osztályfőnöki Reith Róbertné (6.a), Lovász Lázár (5.a), Berki Tímea (5.b), Schützenhofer Dénes (6.b), Fürdős Katalin (7.a), Jakab Gabriella (7.b), Cser Tibor (8.a), Kulcsárné Hajmási Ilona (8.b)
Felső tagozat reál munkaközösség

 

Berki Timea (matematika, digitális kultúra, 5.b of.),
Kulcsárné Hajmási Ilona (matematika, digitális kultúra, 8.b of.),
Reith Róbertné (matematika, technika, fizika, of.: 6.a),
Cser Tibor (természettudomány, biológia, földrajz, of.: 8.a)
Lovász Lázár (kémia, matematika, of.: 5.a)
Megbízások, munkamegosztás: Felelősök:
Diákönkormányzatot segítő pedagógus: Friss Hajnalka
Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős: Osztályfőnökök
Közzétételi lista készítésének feladatai: Kulcsárné Hajmási Ilona, Medgyesi Antal
Rendszergazda: Varga Árpád
Honlap koordinátor: Kulcsárné Hajmási Ilona
Mérési koordinátor: Kulcsárné Hajmási Ilona
Állandó reggeli ügyelők: Alsós tanítók
Folyosó ügyelet szünetekben tanárok beosztás szerint
Étterem ügyelet a tízórai szünetben és ebédnél alsó tagozaton tanítók beosztás szerint
Étterem ügyelet a tízórai szünetben és ebédnél felső tagozaton tanárok beosztás szerint
Középvezetői ügyelet: munkaközösség vezetők
KIR, tanuló nyilvántartás: Győri Anett
KIFIR (statisztika): Medgyesi Antal, Kulcsárné Hajmási Ilona
Konduktor Kaiser Dorina
Gyógy- fejlesztő pedagógus Szabó Csilla Erika
Tankönyvfelelős Madácsi Barbara