Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola

Mozgássérültek integrált oktatása

Az Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ hosszú évek óta nyitott a fogyatékkal élők, a sajátos nevelési igényű tanulók fogadására.

A 2007-ben befejeződött felújítással, akadálymentesítéssel a mozgáskorlátozott diákok tanulásának tárgyi feltételei is kiteljesedtek. Liftek és lépcsőjárók teszik lehetővé, hogy a kerekesszékkel közlekedők is eljuthassanak az intézmény minden pontjára.

A 2007-2008. tanévtől az ANK 2.Sz. Általános Iskolájában  szomatopedagógus (mozgásnevelő gyógypedagógus), és gyógypedagógiai asszisztens segíti az érintett tanulók oktatását és nevelését. Az Országos Mozgásvizsgáló és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján fogadhatjuk a gyermekeket.

A diákok a sérülésüknek, egyéni szükségleteiknek megfelelően részesülnek megsegítésben mozgásfejlesztésük, iskolai feladataik, egészségügyi szükségleteik, szabadidős tevékenységeik során.

Minden érintett tanulónk számára egyéni mozgásállapotukat, tanulási képességüket, személyiségjegyeiket figyelembe véve egyéni fejlesztési terv készül, amely megvalósításával arra törekszünk, hogy az iskolai élet minden területén csökkentsük a sérülésből adódó hátrányos következményeket, ellensúlyozzuk, illetve kompenzáljuk azokat, így teremtve meg az esélyegyenlőség alapjait.

A fentieket a következő területeken és módszerekkel valósítjuk meg:

  • tanóra,
  • mozgásnevelés óra,
  • egyéni habilitáció, rehabilitáció,
  • kommunikáció fejlesztése,
  • tantárgyi megsegítés,
  • egyéni vagy csoportos úszás oktatás, víz alatti mozgásnevelés,
  • tanórán kívüli szabadidős tevékenységek,
  • szakköri munka,
  • helyi és országos versenyeken való részvétel.

A mozgáskorlátozott tanulók oktatásában, nevelésében a szomatopedagógus, az érintett tanítók és tanárok, a gyógypedagógiai asszisztens, a technikai dolgozók, valamint a szülők együttesen vesznek részt.