Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola

LÉPJ!–ÖKOISKOLAI SZEMLÉLETFORMÁLÓ PROGRAM PÁLYÁZATA

Iskolánk sikerrel pályázott Pécs Megyei Jogú Város és az Ökováros-Ökorégió Alapítvány által meghirdetett pályázatra, 500 ezer Ft támogatásban részesülünk.

 

Az intézményben a környezetvédelem, fenntarthatóság kiemelt szerepet kap, ennek folyományaként elnyertük az Örökös Ökoiskola címet. Tanulóink évente több alkalommal „rendkívüli tanórákon” vesznek részt, melyeket az Ökováros-Ökorégió Alapítvány szakemberei tartanak, azzal a céllal, hogy gyermekeink tudatos, gondolkodó, a közvetlen és tágabb környezetükre érzékeny, aktívan reagáló, cselekvő felnőttekké váljanak.

Részt vettünk a „Sulizsaru” programban, ebben a tanévben 1. osztályosaink részére elindítottuk a „Közlekedjünk együtt, vigyázzunk egymásra! közlekedésbiztonsági programot.

Az 500 ezer Ft összegű támogatásból iskolánk udvari növényzetét kívánjuk megújítani, fejleszteni. Iskolánk 2020-ban ünnepli 40 éves évfordulóját, a jubileumra szeretnénk az elmúlt években kiszáradt és ezért kivágott fák, a felkopaszodott cserjék helyére újra fákat és cserjéket ültetni. Az iskola bejáratánál évelő, színes, virágzó növényeket kívánunk ültetni. A növények beszerzése mellett talajjavítót és az fákat megtartó karókat is beszerzünk. A növényesítésre kerülő területek kiválasztását városunk főkertésze segítette. A növényeket a közelben működő Díszfaiskolából kívánjuk beszerezni. Az ültetés a főkertész és a faiskola iránymutatása szerint valósul meg. A növények kiválasztásánál szempont volt a beszerezhetőség, így a támogatási szerződés megkötése után, október hónapban megtörténhet a beszerzés, párhuzamosan az ültetési terület előkészítése és ezután november 23-án elültetjük a fákat, cserjéket, növényeket. A növények így a tél, a fagyok beállta előtt a helyükre kerülnek és a várható téli csapadék, ill. a rendszeres öntözés biztosítja a növények megeredését. A fejlesztéssel iskolaudvarunk megújul: a fák ültetésével az árnyékos helyek száma növekedik. A cserjék és az évelő növények színesítik a környezetünket, az iskola bejáratát. Nem igényelnek folyamatos gondozást, így azt alkalomszerűen a gyerekekkel, szülőkkel, kollégákkal el tudjuk végezni. A támogatásból beszerzésre kerülő fákat, cserjéket, évelő növényeket november közepén, szombati napon a gyermekekkel, szülőkkel iskolánk dolgozóival közösen ültetjük el. Már ezt megelőzően közösen előkészítjük az ültetések talaját: felássuk, gyomtalanítjuk. Tapasztalataink alapján egy-egy udvarszépítő napunkon 70-80 fő vesz részt, így ilyen létszámmal számolunk a pályázatból beszerzésre kerülő növények ültetésénél is. A megvalósítás után az iskolaudvart iskolánk valamennyi tanuló és dolgozója használja, gondozása osztálykeretek között valósul meg.