Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola

KEVE program

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság Közlekedésrendészeti Osztály  Balesetmegelőzési Bizottság oktatási tematikát dolgozott ki és próbált ki  a biztonságos közlekedésre neveléshez. Iskolánkban már 3. éve működtetjük ezt a programot. 

 

Az általános iskolások közlekedésbiztonságát segítő program kidolgozásában és bevezetésében a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Balesetmegelőzési Bizottsága az alábbi szempontokat tartja kiemelten fontosnak. 

A gyermekek akár gyalog, akár kerékpárral vesznek részt a forgalomban, szerves részei a közlekedésnek, ezért bennük minél fiatalabb korban ki kell alakítanunk azokat a beállítódásokat, automatizmusokat, szokásokat, valamint döntési és magatartási készségeket, amelyek hozzásegítik őket a közlekedésben való részvételük kockázatának csökkentéséhez.

A bővülő járműpark, az állandóan növekvő forgalomsűrűség és sajnos a közlekedésben is egyre gyakrabban tapasztalható figyelmetlenség, továbbá, a szabályok áthágásának „divatja” ma már olyan nagyságrendű – sajnos statisztikai adatokkal meggyőzően igazolható – reális veszélyforrást jelent, amely (a család felelős szerepén túl) minden gyermek számára szükségessé teszik a közlekedésben való önálló részvételre történő szervezett felkészítést is.

A biztonságos közlekedés egyik alapfeltétele, hogy a gyalogosok, a járművek utasai és vezetői egyaránt ismerjék a közlekedés rájuk vonatkozó szabályait, továbbá képesek legyenek ezeket alkalmazni, illetve szándékunkban álljon azok tiszteletben tartása is.

Az elemző rendőrségi statisztikából tudjuk, hogy a legveszélyeztetettebb a 7 – 14 éves korosztály. Az összes gyermekbalesetnek több mint kétharmadát okozzák ilyen idős gyerekek gyalogosként, amikor váratlanul lépnek az úttestre, vagy szabálytalanul, tiltott helyen kelnek át az úttesten. Ezekben az esetekben természetesen a vagányság is szerepet játszik, de a szülői negatív példa is jól tetten érhető.

A gyermekek által okozott balesetek másik nagy csoportját a kerékpáros balesetek alkotják.  Amikor egy gyerek védett helyen kerékpározik, kisebb az esélye, hogy baleset éri, bár az egyszerűnek tűnő esések is komoly sérüléseket okozhatnak. A közúti közlekedés pedig egyértelműen a speciális „veszélyes üzem” kategóriába tartozik! Nem véletlen, hogy a Nemzeti Alaptanterv (továbbiakban: NAT) is kiemelten fontos feladatként kezeli a tanulók közlekedésre való felkészítését.

Az alábbi fő súlypontok jelentik az oktatási intézményekben folyó biztonságos közlekedésre való nevelés célját:

 • Ki kell fejleszteni az észlelőképességet és a reakcióképességet, a racionális megfigyelés és felismerés segítség révén hozzá kell járulni a valós tapasztalatok elnyeréséhez.
 • Közlekedési szabályismereti tudást kell közölni és az elméletet bevésni, automatikussá tenni és be kell gyakorolni a közlekedéstechnikai készségeket.
 • Ki kell alakítani olyan közlekedési kultúrát, melyben a szabályismereten túl domináns emberi tényező a felelősségtudat, az egymás iránt tanúsított tolerancia, empátia.
 • A didaktikus megfontolásoknak egyrészt a közlekedés elemzéséből kell kiindulniuk, amelyek a
  • a közlekedésben résztvevők magatartására,
  • a közlekedési eszközök tulajdonságára és rendeltetésszerű használatuk
  • a közlekedési utak,
  • és a mindenkor érvényes közlekedési szabályok határozzák meg.