Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola

Képességfejlesztés szorobánnal

            

  Egy ókori bölcs mondása:   

“Amit hallottam, elfelejtem,
amit láttam, arra nem emlékszem,
amit csináltam, azt tudom is.”

A szorobán történeti áttekintése

A szorobán egy japán számolási eszköz. Elődje az abakusz, amelyet a japánok a kínaiaktól vettek át, 450 évvel ezelőtt. Magyarországon a szorobánnal  való számolást 1991-ben tanították meg  a japánok egy budaőrsi általános iskolában eszperantó nyelven. Népszerűsítését Paksy Sándor kezdte, egy könyv megírásával segítette az elterjesztését. Az Apáczai Nevelési és Általános Nevelési Központ 2. Sz. Általános Iskolájában  1992-ben kezdtük használni, először szakköri foglalkozások keretben. Ma már minden első és második osztályunkban a képességfejlesztés szorobánnal történik , így minden tanuló számára adott  a lehetőség, hogy megtanulhassa.

Szorobán felépítése

Az eszközt műanyagból, vagy természetes anyagból, fából készítik. Főbb részei: a keresztléc, a tengelyek, a tengelyeken a golyók, A golyók a legjellemzőbb alkotói. Oszloponként 4 golyó helyezkedik el a keresztléc alatt, 1 golyó a keresztléc felett. és az egészet egy keret fogja össze A szorobán a tízes számrendszerre épül, de rajta a 9 helyett csak 5 golyó található egy-egy tengelyen. A keresztléc feletti golyó értéke mindig 5  a saját helyiértékén belül. A szorobánon 13 tengely van. A tengelyeken a számok helyiértéke jobbról balra nő. A leolvasás a szorobánon is balról jobbra történik.

A szorobán előnyei

Feltétlenül eredményesebb a tanulás, ha nemcsak hallja vagy látja a gyermek, hanem a tanulásban cselekvő módon vesz részt. Számtalan jól bevált szemléltető eszköz  (pl. pálcikák, korongok, játékpénz, színes rudak)  mellett a szorobán segítséget nyújt a könnyebb, gyorsabb megértésben. Legszembetűnőbb haszna a szóbeli számolás terén mutatkozik. 
A szóbeli számolási készség megszerzése közben fejlődik az emlékezet és a képzeleterő.
Az eszközön való számolás koncentrált és kitartó figyelmet igényel.
A számok kirakása és a műveletek végzése során a tanulók finom motorikus mozgása is intenzíven fejlődik.
Az eszközön manipuláló kéz a figyelem középpontjába kerül, ügyesedik, így nagyban hozzájárul a szép íráskép kialakulásához is.
A gyerekeket helyes testtartásra ösztönzi, mert egyenes háttal a legoptimálisabb a golyók mozgatása.
A gyengébbek számára a szorobán sikerélményt biztosít, hiszen gyorsan és pontosan tudnak számolni vele.
A jobb képességű tanulóknak pedig a felfedezés örömét nyújtja, fejleszti logikus gondolkodásukat.

A tanulók aktív részesei az órának, figyelmüket leköti a szorobános tevékenység, a fegyelmezési gondok a minimálisra csökkennek.

 A mindennapi matematika oktatásban főleg a numerikus feladatok megoldásában van nagy képességfejlesztő ereje. Kellő gyakorlás után pedig minden tanuló elszakad az eszköztől, és élvezi, hogy fejben is jól tud számolni. De a szorobán nemcsak a műveletek végzésében nyújt segítséget, hanem lehetőséget nyújt a változatos technikák elsajátításához.

A matematika tanításnak egy sarkalatos problémája a mértékegységek váltása, amit a szorobán segítségével nagyon egyszerűen és biztonságosan végezhetünk. A hosszúság, az űrmérték és a tömeg mértékegységeinek átváltásakor egy egyszerű segédlettel, egy úgynevezett mértékváltó szalaggal végezzük el a feladatot.

Van-e létjogosultsága a számítógépek világában egy ilyen egyszerű / primitív / eszköznek? Az elemi matematikát sohasem bonyolult szerkezettel tanították. Kézenfekvő hogy a kisgyermekek számára az egyszerűbb problémákat egyszerű eszközökkel kell szemléltetni. Azonkívül egyetlen számítógép sem pótolhatja  a szorobán képességfejlesztő hatását. A japán magániskolákban és szorobán iskolákban fanatikus módon tanítják a szorobán használatát. Nagy tömeg, szédületes gyorsaság jellemző a versenyikre. Hatalmas szorgalmuk eredménye a sok sportszerűen számoló ember.

Magyarországon nem lehet ugyanez a cél, mert más az iskolarendszerünk, más a mentalitásunk, más a társadalmi elvárás.

Ez természetesen nem zárja ki annak lehetőségét, hogy kibontakozhasson egy-egy rendkívüli képességekkel bíró tanuló. Mi is nagyon fontosnak tartjuk tanulóink megmérettetését, ezért indulunk a szorobán versenyeken és a kyú vizsgákon.

Már hagyomány iskolánkban a Szorobán Bajnokság megrendezése a makói Első Szorobán Alapítvány szervezésében. 

Eredményeinkre nagyon büszkék vagyunk.

http://www.educentrum.hu/altalanos2/szoroban/

Cikk a Dunántúli Naplóban: