Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola

Informatika orientáció

Informatika orientáció

 

Az informatika

 • motiváló erő
 • szülői és társadalmi igény van rá
 • biztos jövőt jelent a munkaerő piacon
 • digitális kompetenciák nélkül nem lehet valaki sikeres

A tantárgy tanításának szakmai és tárgyi feltételei is adottak.

Személyi feltételek:

 

 • ketten (Berki Timea Magdolna, Kulcsárné Hajmási Ilona) középiskolai tanári diplomával dolgozunk, több, mint 30 éves szakmai tapasztalattal rendelkezünk, emellett a matematikával, a fizikával , a technikával is tantárgykoncentrációt alkalmazunk
 • a kis elsősöket és a negyedikeseinket Mázsár Gabriella tanítónő tanítja, aki több évtizedes szakmai múlttal rendelkezik, mindig is elkötelezett volt a digitális kultúra iránt, a kicsikkel végzett munkája nagyban segíti kollégáit a tananyag elsajátíttatásban

 

 • mindkét óraadó pedagógusunk (Sebők-Tornai Bence és Balogh Richárd) a Pécsi Tudományegyetemen is oktat informatikát, elméleti és gyakorlati ismereteiket élvezik tanítványaink (pl. 3D-s nyomtatás)

 

Tárgyi feltételek:

 • Két számítógépekkel felszerelt teremben oktathatunk digitális kultúrát

 • A termek hálózatba vannak kötve
 • Egy évtizedek óta használt és kedvelt REDHAT LINUX (SULIX) operációs rendszerrel rendelkező szerver gép szolgálja ki igényeinket, teljesíti kéréseinket.

Céljaink:

 • Elengedhetetlenül fontos olyan tanulói attitűd kialakítása, amely a megszerzett ismeretek folyamatos bővítésére, megújítására, az élethosszig tartó tanulásra ösztönöz.
 • Fontosnak tartjuk, hogy a tanulók olyan korszerű és használható tudást kapjanak, amelyek segítségével képesek lesznek az új ismereteket elsajátítani.
 • A digitális mérések bevezetésével feladataink száma megnőtt, kiemelt figyelmet fordítunk tanítványaink felkészítésére

A digitális kultúra tanítással az egész gyermeki személyiség fejlődik, hiszen a tanuló 

 • tartós és erős motivációban részesül
 • állandó és azonnali visszacsatolást kap
 • a kreativitása kibontakozik
 • lehetőséget kap az intenzív gyakorlásra
 • alapvető informatikai ismereteket sajátít el
 • fejlődik a síkban és térben való gondolkodási képessége
 • figyelemtartóssága nő
 • a figyelemmegosztás differenciálódik
 • az önbizalma, az önállósága nő
 • a saját elképzelés megvalósítási igénye fejlődik

A rendszer

 • Első és második osztályban a fél osztály heti 2 órában tanul digitális kultúrát
 • A NAT2020-as kerettanterv bevezetésével már 3. és 4. osztályban is tanulnak a gyerekek digitális kultúrát. 

Portfólió:

A 21. századi pedagógiai értékelés egyik újdonsága  a portfólió, amely az iskolai munkában a hosszabb időszakon át céltudatosan gyűjtött dokumentumok összességét jelenti. 

Tanulóink számítógépes alkotásait egész tanéven át névre szólóan összegyűjtjük a szerveren. Az évközi , félévi és az évvégi értékelés során ez az anyag szolgál a diákmunkák szemrevételezésére, összehasonlítására, értékelésére.

Ezt az anyagot a szülők is megtekinthetik online elérés segítségével.

A felület, amelynek segítségével elérjük osztályaink munkáját:

Számos “játékprogramot alkalmazunk a szorzótábla, az összeadás, a kivonás valamint a helyesírás és az idegennyelvek gyakorlására:

 

A használt taneszközök bemutatása:

 • PCPETIK
 • GCOMPRIS
 • EDIA
 • NKP

 

A feladatgyűjtemény feladatai a gyakorlatra építenek.

A tanulók életkori sajátosságait felhasználva figyelembevéve tanít a csoportosításra, egyszerű algoritmusok elkészítésére, feladatok részekre bontásával, megoldási tervek készítésével.

A könyvhöz tartozó program segítségével változatos játékokon keresztül ismerkednek  meg a gyerekek a digitális kultúra alapfogalmaival.

PC PETI autója

Az egérhasználat elsajátításával

                    

Egyéni és közös munka is rendelkezésünkre áll

Továbbhaladás

Végül, de nem utolsó sorban: Gimnáziumunk emelt óraszámú informatika képzéssel várja  az informatika iránt később is érdeklődő, megfelelő tanulmányi eredménnyel rendelkező tanulóinkat.