Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola

Házi feladat, dolgozatok

Az iskolaotthonos oktatási rendszerben a tanulók az iskolában önálló tanulás keretében készítik el írásbeli házi feladataikat a délután 16 óráig terjedő tanulási időben. Szóbeli feladataikat tanítói irányítással, vagy tanulópárok kialakításával valósítják meg. Betegség, hiányzás, lemaradás esetén a szülővel egyeztetve otthon is pótolják a hiányosságokat. Gyűjtőmunkát, szorgalmi és szóbeli feladatokat (pl. memoriterek, kiegészítő olvasmányok stb.) a hétvégére (alkalmanként, hét közben) is kaphatnak a tanulók.

A hétvégén a tanulásra, felkészülésre fordítandó idő lehetőleg a családok szombat-vasárnapi együttes programját ne veszélyeztesse!

 

A témazárók dokumentumok, melyeket a tanév során meg kell őrizni. E dolgozatok, valamint az év végi felmérők a tanulók minősítésébe kétszeres súllyal veendők figyelembe. Leadásuk minden tanév végén a munkaközösség vezetők feladata. Megőrzésük az irattárban történik.  Mind a tanulónak, mind a tanuló szüleinek lehetőséget kell adni arra, hogy a kijavított témazáró dolgozatba betekinthessenek.

Az értékelés írásos formában történik, a felmérés időpontjáról a tanulók tájékoztatást kapnak. (A tanuló hiányzása esetén a felmérést és az értékelést későbbi időpontban pótolni kell.)

Naponta legfeljebb két témazáró dolgozat iratható. A témazáró dolgozatról a tanulókat egy héttel korábban értesíteni kell.