Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola

EFOP-3.3.2

“Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért”

A Pécsi Kulturális Központ gesztorálásával két év alatt kettő tábor, tematikus program, Ifjú párducok foglalkozássorozat és BOCCIA verseny megvalósítása szerepel.