Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola

EDIA program

Pedagógiai munkánkba évek óta beépítjük az eDia-rendszer különböző elemeit.

A diákjainkat sokféle tulajdonságuk teszi egyedivé, egyéniséggé. Azonban ez a sokféleség nagy kihívás elé állít bennünket. Tudjuk, hogy a munkánk akkor a leghatékonyabb és a diákok számára a leginkább élvezhető, ha minden egyes tanuló a saját fejlettségi szintjének megfelelő fejlesztő hatásokban részesül. Ehhez ismernünk kell tanítványaink fejlettségi szintjét: Az eDIA tesztek ezt gyorsan lehetővé teszik, hiszen 24 órán belül részletes eredményt kapunk. Évente 3 alakalommal ősszel, félévkor és év végén állnak rendelkezésre matematika, olvasás-szövegértés, természettudomány területeken.

 

Ezek után könnyen elérhető és alkalmazható, a tanulók egyéni igényeit figyelembe vevő, az iskolai gyakorlatba egyszerűen integrálható fejlesztő programok állnak rendelkezésünkre. A pedagógus irányítása, felügyelete, támogatása mellett a gyermek önállóan dolgozik a számítógéppel. Ezeket a fejlesztéseket úgy tudtuk beépíteni az órarendbe, hogy a Pici PC osztályainknál az informatika órával párhuzamosan a tanító a fejlesztő, felzárkóztató anyagot csinálja a fél  osztállyal. A következő alkalommal az informatika tanár velük van és az osztály másik fele csinálja az EDIA anyagot. A nagyobbaknál (negyedikesek) már az ELEA tananyagot is alkalmazzuk.

A rendszer használatával egyedülálló gyakorlási lehetőséget kaptunk a digitális mérésekre való felkészülésre.

Az óvoda-iskola átmenet hatékony segítése és a későbbi iskolai sikeresség érdekében az Iskolakezdő mérőcsomaggal négy területen vizsgáljuk az elsősöket: tablet- és egérhasználat képességét, az olvasás előkészségei közül a fonológiai tudatosságot, a matematika tanulásának előfeltételei közül a korai numerikus készségeket, valamint a hatékony tanulás szempontjából egyik legfontosabb gondolkodási képességet, az induktív gondolkodást.

A következő tanévtől iskolánk az első évfolyamos tanulóinkkal részt vesz a SZTE nemzetközi szinten is kiemelkedő longitudinális programjában.

A program nemcsak az olvasás-szövegértés, a matematika és a természettudományos tudás fejlődéséről, hanem különböző kognitív képességek (pl. arányossági, induktív gondolkodás, problémamegoldás) fejlettségi szintjéről is visszajelzést ad, miközben követi a tanulók iskolához, tantárgyakhoz való viszonyának változását, képet ad tanulási stratégiáik, énképük, motivációjuk változásáról.

Az a kolléga, akinek tetszik a rendszer, de még a fent vázoltaknál is többet akar, dolgozhat a tanári tesztek modullal: közel 20.000 matematika, olvasás-szövegértés és természettudományos feladatból válogathat, mérő és fejlesztő tesztek is vannak, azonnali részletes , feladat szintű eredménnyel.

Nem utolsó sorban említendő, hogy a rendszer teljesen ingyenes és az egyetem munkatársai rögtön segítenek, ha bármilyen probléma adódik.

 

A 2019-20-as tanévben készült fényképek az elsősök iskolakezdő mérésén: