Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola

Diákigazolvány

Tudnivalók 14 életévet be nem töltött igénylő esetén

Fotó: Eduline.hu

A Pécsi Járási Hivatal négy helyszínen működtet Kormányablakot Pécs városában, melyek a következő címeken és nyitvatartással várják ügyfeleiket: 

 

Belváros
7621 Pécs,
Kossuth tér 1-3
795-363

Főpályaudvar
7623 Pécs,
Indóház tér 1
795-401

Kertváros
7632 Pécs,
Aidinger János út 43
795-406

Uránváros
7633 Pécs,
Szántó Kovács János u. 1. 795-325

Hétfő

700 – 1700

700 – 1700

700 – 1700

700 – 1700

Kedd

800 – 1600

800 – 1200

800 – 1600

800 – 1200

Szerda

800 – 1600

800 – 1600

800 – 1200

800 – 1600

Csütörtök

800 – 1800

800 – 1800

800 – 1800

800 – 1800

Péntek

800 – 1500

800 – 1330

800 – 1330

800 – 1330

Valamennyi Kormányablakban módjukban áll benyújtani a NEK adatlap (Nemzeti Egységes Kártyarendszer) iránti igényüket, ami a diákigazolvány igénylés feltétele. A Kormányablakban a gyermeket lefényképezzük, illetve amennyiben a 12. életévet betöltötte, az aláírását is felvesszük, és bekerül a központi adatbázisba. A szolgáltatás a kormányablakban illetékmentes, igénybevételéhez az alábbi iratokat kell a szülőnek/törvényes képviselőnek a hivatalban bemutatnia:

1. a gyermek személyazonosításra alkalmas okmánya (érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány) és lakcímkártyája;

2. a szülő/törvényes képviselő személyazonosításra alkalmas okmánya (érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány) és lakcímkártyája.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy amennyiben a gyermek nem rendelkezik semmilyen személyazonosításra alkalmas okmánnyal, akkor a NEK adatlap felvétele csak ideiglenes személyazonosító igazolvány kiállítását követően lehetséges. A személyazonosító igazolvány kérelmének beadásához szükséges dokumentumok a következők:

1. a gyermek születési anyakönyvi kivonata és lakcímkártyája;

2. mindkét szülő személyes jelenléte, vagy ha személyesen csak az egyik szülő jelenik meg, a kérelemhez csatolni kell a másik szülőnek (törvényes képviselőnek) a közjegyző, gyámügyi feladatkörében eljáró járási hivatal, a büntetésvégrehajtó szerv vezetője, a konzuli tisztviselő, a központi szerv vagy a járási hivatal előtt tett, vagy a szülő által kiállított, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, a személyazonosító igazolvány kiadásához hozzájáruló nyilatkozatát vagy a szülői felügyelet megszűnését, illetőleg szünetelését igazoló jogerős határozatot is; (nyilatkozat minta csatolva)

3. a szülők/törvényes képviselők személyazonosításra alkalmas okmánya (érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány) és lakcímkártyája.

Fenti dokumentumok bemutatása esetén a NEK adatlapot kiállítjuk, az adatlap jobb felső sarkában található egy 16 karakterből álló NEK azonosító, amelynek a diákigazolvány igénylés folyamatában lesz szerepe, ezért ezt az adatlapot gondosan meg kell őrizni. Amennyiben a NEK azonosító elveszik, úgy az adatlapról másolat kérhető a kormányablakban. Ha a jogosult személyes vagy lakcím adatai időközben megváltoznak, úgy egy új adatlap kiállítása válik szükségessé, melyen új NEK azonosító található.

A diákigazolvány igénylés folyamata az oktatási intézményben folytatódik a NEK adatlap bemutatásával.

A gyermek a 14. életévének betöltése után a szülők jelenléte nélkül intézheti diákigazolvány, illetve személyazonosító igazolvány ügyét.

Dr. Gál Zoltán
hivatalvezető

Dr. Csiki László
hivatalvezető-helyettes

» Kapcsolódó dokumentumok: