Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola

Bemutatkozás

 

Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni,
hogy felébredjen a tudás vágya, megismerje a jól végzett
munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog,”                                                         

  Szent-Györgyi Albert

 

Iskolánk a pécsi Apáczai Nevelési Központ egyik önálló programmal és arculattal rendelkező általános iskolája. Tanulóink létszáma közel 400 fő.

Intézményünk korszerűen felszerelt, interaktív táblákkal ellátott tantermeiben folyik a nevelő-oktató munka. Maximális figyelmet fordítunk a nyitott, nyugodt, barátságos, biztonságos környezet kialakítására.

Pedagógiai arculatunk kialakítása során törekedtünk arra, hogy a középpontba a személyre szóló fejlesztés álljon, hogy minden gyermeket képességeinek megfelelően terheljünk, fejlesszünk. Tegyük mindezt úgy, hogy fontos helyet kapjon ebben a folyamatban a szülőkkel folytatott kapcsolattartás.

Küldetésünknek tekintjük, hogy jót és jól nyújthassunk az általunk nevelt gyermekeknek. Élményt, használható tudást, biztonságot adhassunk szeretettel, bizalommal, legjobb tudásunkkal, változatos módon.

Iskolánk pedagógiai célja:

A gyermekek alapvető készségeinek fejlesztése, erősítése, a tanulás, az iskolai élet kudarc nélküli megélése, a tanuláshoz való pozitív hozzáállás kialakítása, az érdeklődés fenntartása és tanulóink sikerélményhez juttatása.

Alapelvünk; hogy különböző adottságokkal, érdeklődéssel, hajlammal bíró diákjaink mindegyike kapjon tehetsége kibontakoztatásához, önmaga megvalósításához elegendő teret.

Pedagógus kollektívánk hittel vallja, hogy össze lehet, és össze kell egyeztetni a képességeknek és társadalmi elvárásoknak megfelelő követelménytámasztást humánus, gyermektisztelő, demokratikus iskolai élet gyakorlatával.

  • Kiemelt figyelmet fordítunk a nyelvismeret, informatikai képzettség megalapozására az alsós évfolyamokon is. Ezt segítik elő kis létszámú csoportjaink, korszerűen felszerelt szaktantermeink.
  • Tehetséges tanulóink képességeinek kibontakoztatására tanítási órák keretein túl szakköri lehetőséget biztosítunk:
    furulya, énekkar, szorobán, színjátszó kör, ügyes kezek, rajz, etológia, asztalitenisz, labdarúgás, kosárlabda, tantárgyi szakkörök keretében.
  • Nagy gondot fordítunk a tanórákon kívül töltött szabadidős programok szervezésére: szervezett túrák, vetélkedők, versenyek, kirándulások, kulturális  lehetőségek, diáknapok, nyári táborozás, pályázatok.
  • Intézményünkben integrált oktatás-nevelés folyik, melyet szakemberekből álló csoport koordinál, tanítók, tanárok együttműködésével.

Szakembereink: gyógypedagógus, szomatopedagógus, logopédus, iskolapszichológus, szociális munkás.

Iskolánk valamennyi kollégájának egyöntetű törekvése a mosolygó arcú, feladataikkal megbirkózni képes gyermek.