Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola

Alapítványunk (19032131-1-02)

Tisztelt Szülő!

 

Az 1996. évi CXXVI. tv. 4. § (1). pontja ebben az évben is lehetőséget biztosít arra, hogy az adózó személyi jövedelmének 1%-a közcélú felhasználásáról rendelkezzék, annak címzettjét megjelölje. Az iskolánkat támogató „Idegennyelv Tanulási, Táborozási, Számítástechnikai Alapítvány” a törvényben meghatározott feltételeknek megfelel: „Az alapítvány célja: a 2. számú általános iskola tanulói táborozásainak segítése, az idegen nyelv és számítástechnika oktatás iskolai eszközrendszerének támogatása a tanulói nyelvvizsgák és az ehhez kapcsolódó iskolai oktatás támogatása, a körülmények javítása.”

 

Tisztelettel kérjük Önt, hogy iskolánkat – az alapítványon keresztül – személyi jövedelemadójának 1 %-ával támogatni szíveskedjék!

 

Adószámunk: 19032131 – 1 – 02

 

Támogatása esetén legyen szíves a mellékelt „Rendelkező nyilatkozat”-ot adóbevallásához a tudnivalókban leírt módon csatolni.

Az alapítvány egyszámlájára beérkezett támogatás felhasználásáról a kuratórium kikéri a tanulók és szülők véleményét.

 

Köszönettel:

 

Medgyesi Antal

intézményegység-vezető