Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola

A tanév rendje és helyi rendje

A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, példáját őrző emléknapok, valamint az iskolai élethez kapcsolódó és az iskola hagyományainak ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok, megemlékezések időpontja

  esemény / téma felelős időpont
1. Az aradi vértanúk emléknapja (október 6.) osztályfőnökök október 6.
2. Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe (október 23.) Fürdős Katalin október 21.
3. A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai emléknapja (február 25.) Uj Edit február 24.
4. Az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe (március 15.) Schützenhofer Dénes március 14.
5. A holokauszt áldozatai emléknapja (április 16.) Uj Edit április 11.
6. A Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.) Uj Edit, osztályfőnökök június 2.

 

Az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok

  esemény / téma felelős időpont
1. Mikulás Friss Hajnalka dec. 6.
2 Karácsonyi Gála Reith Róbertné dec.15.
3. Magyar Kultúra Napja – Szaval a nemzet Fürdős Katalin jan. 20.
4. Anyanyelv Napja Schützenhofer Dénes febr. 17.
5. Költészet Napja Fürdős Katalin ápr. 11.

 Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplése

  esemény / téma felelős időpont
1. A zene világnapja (október 1.) Friss Hajnalka szeptember 30.
2. Halloween Garai Szabolcs, Madácsi Barbara november
3. Rotary advent Friss Hajnalka december
4. Farsang Friss Hajnalka február 24.
5. Szülők-nevelők bálja Kisbáró Emese február 25.
6. Bemutatkozik a 2-es iskola Reith Róbertné június 7.
7. Suliváró alsós munkaközösségek november-április

Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja

időpont esemény / téma felelős
2022. november 16. nevelőtestületi értekezlet – mérési eredmények értékelése, feladatok meghatározása; NAT 2020 tapasztalatok intézményegység-vezető
2023. február 1. félévi értekezlet/ féléves munka értékelése, a második félév kiemelt feladatai, intézményi önértékelés intézményegység-vezető
2023. április 12. nevelőtestületi értekezlet intézményegység-vezető

A szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai

időpont esemény / téma felelős
2022. 09. 05-13. szülői értekezletek – alsó tagozat, felső tagozat igazgató-helyettes
2022. 11. 14. pályaválasztási szülői értekezlet igazgató-helyettes
2023. 01. 30-02. 07. szülői értekezletek igazgató-helyettes
2022. 11. 21. fogadóórák – felső tagozat szaktanárok
2023. 04. 24. fogadóórák – felső tagozat szaktanárok

Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt napok tervezett időpontja

időpont esemény / téma felelős
2023. március 1. Nyílt nap a leendő elsősök szülei számára Medgyesi Antal