Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola

EDIA az 1. osztályban

Partneriskolaként részt veszünk az EDiA-rendszer fejlesztésében.

A rendszerbe belépő első osztályos diákok induló képességszintjének mérése céljából a 2015/16-os tanévtől kezdve egy új generációs iskolakezdő mérőeszköz-csomagot ajánlottak fel az iskolánk számára. Ezzel a fejlesztéssel támogatják a pedagógusok munkáját. Segítik azon diákok megtalálását, akik nem rendelkeznek megfelelő szinten az olvasás és számolás elsajátításához szükséges előkészségekkel, a kitartó tanuláshoz szükséges képességekkel, akik e tekintetben további fejlesztésre szorulnak. Részvételük hozzájárul egy a pedagógusok számára könnyen alkalmazható, pontos és teljes körű információt biztosító iskolakezdő tesztcsomag kidolgozásához!, Természetesen információt ad számunkra, melyik kisgyerekkel kell foglalkoznunk ahhoz, hogy eredményei megfelelőek legyenek. Ez nagy segítség számunkra.

A tesztek eredményéről diákszintű, személyre szabott, részletes visszajelentés is készül. A részletes visszajelzés a tesztek leírása mellett különböző teljesítménykategóriákhoz ad szöveges értékelést, valamint az egyéni eredmények értelmezéséhez egy pókhálóábra által mutatott „térképet” generál, amely a mérésben részt vett összes gyermek és az osztály átlagához, valamint az osztálytársak teljesítményéhez képest jeleníti meg egy adott tanuló eredményét.

Miután kisiskolások méréséről van szó, ezért lényegesnek tartjuk, hogy első lépésben megtanítsuk a gyerekek számára a tesztek megoldásához szükséges egérhasználatot. Ennek következtében az újgenerációs iskolakezdő mérőeszköz-csomag felvétele három tanórát vesz igénybe:

1. fejlesztéssel egybekötött játékos egérhasználati és vizuális memória teszt (1 tanóra)
2. olvasás előkészségei és korai számolás készségek tesztek (1 tanóra);
3. induktív gondolkodás és feladattartás tesztek (1 tanóra).

A játékos egérhasználati teszt jellegéről a vonatkozó demo tesztünk kipróbálásával tájékozódhat, melyet az edia.hu/okoldalon érhet el.

      eDia ÚJ GENERÁCIÓS ISKOLAKEZDŐ MÉRŐESZKÖZ-CSOMAG 

Számítógépesegér-használat feladatsor

Ez a feladatsor lehetővé teszi azoknak a számítógép-használati műveleteknek a gyakorlását, melyekre a tesztek kitöltése, a feladatok megoldása során szükség van. A feladatokban a tanulóknak az egérrel a megadott területekre kell kattintaniuk és képeket kell mozgatniuk.

 Az olvasás előkészségei teszt

A teszt az olvasástanulás előfeltétel-készségei közül a fonológiai tudatosságot vizsgálja. A feladatok a beszédhangokhoz történő hozzáférést, azok azonosítását, differenciálását és az ezekkel történő műveletek végzését mérik.

 Korai számolási készségek teszt

A mérőeszköz-csomag a matematikatanulás előkészségei közül a korai számolási készségeket vizsgálja, azon belül az elemi műveletvégzést és számlálást, arab számok felismerését, valamint az arab számok és mennyiségek kapcsolatát.

 Induktív gondolkodás teszt

Az indukciós folyamat lényege az egyedi esetek megfigyelésén alapuló szabályalkotás, értelmező modellek felállítása a meg nem figyelt esetekre. Mérésére ennek megfelelően leggyakrabban sorozatokat, mátrixokat, analógiákat használnak. Jelen tesztben sorozat, analógia és osztályozás feladatok szerepelnek, melyek kizárólag figuratív elemeket tartalmaznak.

 Feladattartás teszt

A mérőeszköz-csomagban kevésbé ismert terület lehet a feladattartás vizsgálata. A feladatok a gyermekek szabálykövetését, az utasítások megfelelő feladatvégzését,  valamint  a  feladatvégzés iránti elkötelezettségét, kitartását mérik. A feladatokban egy narrátor utasításait követve kell egy nyuszit irányítani (kiszínezni az útvonalat).

Vizuális memória teszt

A vizuális memória teszt a diákok rövidtávú memóriájának kapacitásáról ad információt a pedagógusok számára, mely szoros kapcsolatban áll a tanulási és feladatvégzési sikerességgel. A feladataiban rövid ideig felvillan egy négyzetekből álló háló, melyek közül néhány négyzet fekete színű. A gyerekeknek az a feladata, hogy alaposan megfigyeljék a mintázatot, majd egy üres négyzethálóban kattintsanak azokra a négyzetekre, amelyek a rövid ideig látható négyzethálóban feketék voltak.