Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola

Iskolapszichológusunk

Kedves Szülők, Kedves Diákok!

Pappné Zomi Tímea vagyok az 1. és 2. számú Általános Iskolák iskolapszichológusa
Elérhetőség: zomitimiank@gmail.com, 30/646-3464

 

Bemutatkozás
Első diplomámat gyógypedagógusként szereztem, a szakmai életutam a gyermekvédelem területéről indult el. A Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológia Karán fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia szakirányon pszichológusi végzettséget szereztem. Ezt követően Sindelar – Zsoldos kurzust, és a Lelki Egészségvédő Alapítványnál a Dinamikus Szenzoros Integrációs Terápiát is elvégeztem. A  „boldogságórák” elméletének és módszertanának elsajátítása a pedagógusok és diákok érzelmi intelligenciájának valamint pozitív gondolkodásának fejlesztése érdekében továbbképzésen vettem részt. Ezután pedagógiai szakpszichológus oklevelet szereztem a Szegedi Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Karán. A gyermekekkel, a kamaszokkal és a szülőkkel való pszichológiai munkám kapcsán minden korosztályban és változatos területeken szereztem tapasztalatokat az elmúlt évek során. A szakmai munkában különösen érdekel a család és mozgásterápia, a viselkedési-, a tanulási- az atipikus fejlődési (autizmus, hiperaktivitás, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, figyelmi nehézségek) zavarok.

Mit csinál az iskolapszichológus?

Az iskolapszichológus olyan pszichológiai és pedagógiai képzettséggel rendelkező szakember, aki a pszichológia eszközeivel, elfogadó és támogató attitűdjével segíti a pozitív iskolai légkör fenntartását, a nevelési-oktatási intézetben folyó pedagógiai munka
hatékonyságát. Az iskolapszichológus egyfajta „híd” szerepet tölt be: tevékenysége a
gyermek – szülő – pedagógus hármasával való szoros együttműködésben valósul meg.
A pedagógusok munkáját segítő szakemberként én is azért vagyok jelen az iskolában,
● hogy az iskola nevelő-oktató munkáját segítsem,
● hogy közreműködésemmel a diákok képesek legyenek belső lehetőségeiket
optimálisan kihasználni,
● hogy a fiatalok személyisége a lehető legjobban formálódjon és fejlődjön az oktatás-nevelés folyamán. E célok elérése érdekében egyéni és csoportos felméréseket végzek, ismeretterjesztő tevékenységet folytatok, egyéni tanácsadást tartok diákoknak, szülőknek. Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy mint iskolapszichológusnak, kompetenciámba tartozik a konzultáció és a néhány alkalommal történő tanácsadás, azonban nem vagyok terápiás szakember, elsődleges feladatom az egészséges személyiség optimális fejlődésének segítése prevenciós módszerekkel. A hozzám fordulók tehát alapjaiban egészséges személyek, legtöbbször fiatalok, akiknek gondjaik, problémáik többnyire alkalmiak, s ahhoz kérnek támogatást, hogy mélyebben megismerve elakadásuk természetét, túllépjenek azon. Hogyan történik az iskolapszichológussal a kapcsolatfelvétel?
A szülő, a pedagógus és maga a gyermek is kérheti az iskolapszichológus segítségét. A tanulóval való első találkozást minden esetben megelőzi a szülővel való személyes konzultáció, és a hozzájáruló nyilatkozat kitöltése.

Kedves Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy intézményünkben pszichológus dolgozik. Munkám során a tanulók körében megfigyelést végzek, részt veszek a közösségek tevékenységében, foglalkozásokat tartok, konzultálok a pedagógusokkal, és hirtelen fellépő jelentősebb problémahelyzetben segítséget nyújtok. Szűréseket végezhetek, kiscsoportos vagy egyéni foglalkozásokat tarthatok. Lehetőségem van az egyes tanulók személyre szabott segítésére is, amennyiben a szülő vagy tanuló élni kíván ezzel a lehetőséggel.

Mikor érdemes felkeresni engem?

Ha az tapasztalják, hogy gyermekük viselkedése, érzelmi és hangulati élete megváltozott (pl. figyelmetlen, szétszórt; túlzottan fáradékony; fokozottan szorong, magába zárkózik, gyakran indulatos, nehezen megközelíthető), Ha úgy érzik, hogy a társas kapcsolatok területén gyermeküknek nehézségei vannak (visszahúzódik társaitól; agresszív; gyakran kerül konfliktusba társaival), Ha úgy gondolják, hogy gyermekük teljesítménye a sok gyakorlás, külön óra ellenére nem felel meg a képességeinek, vagy az utóbbi időben indokolatlanul sokat romlott, Ha úgy tapasztalják, hogy a családban (válás, párkapcsolati problémák, haláleset vagy más események miatt) kialakult helyzetet szakember segítsége nélkül képtelenek kezelni. Fontos tudni, hogy az iskolapszichológussal folytatott munka nem helyettesíti a terápiás
pszichológusi, illetve gyermekpszichiátriai megsegítést. Amennyiben olyan probléma/nehézség merül fel, amely nem elsősorban iskolai jellegű, az iskolapszichológus segítséget biztosít a megfelelő szakemberhez kerülésben. Az iskolapszichológusi
konzultáció kezelése a szakmai etikai elvárásoknak megfelelő titoktartással és bizalommal történik. A konzultációs alkalmak során a szülővel/szülőkkel közös munkát végzünk annak érdekében, hogy gyermekük problémájára megoldást találjunk. Sokszor a szülő
hozzáállásának, szemléletének változása önmagában elegendő a konfliktusok rendeződéséhez, és a gyermek kiegyensúlyozottabbá, magabiztosabbá válik otthon és az iskolában is. Amennyiben úgy érzi, hogy szívesen beszélgetne velem gyermeke kapcsán,
úgy kérem, forduljon hozzám bizalommal!

Kedves Diákok!

A mindennapokban érezhetitek, úgy hogy jó lenne beszélgetni olyan élményekről, érzésekről, gondolatokról, amik foglalkoztatnak, de sem a szüleitekkel, sem tanáraitokkal, sem az osztálytársakkal nem szívesen osztanátok meg. Bárkivel előfordulhat, hogy nem érzi jól magát, rossz kedve van, bizonytalan magában, nehezen tud koncentrálni, nem megy a tanulás, döntésképtelennek érzi magát, nehezen
talál barátokat, esetleg konfliktusai vannak a társaival, vagy a szüleivel. Ilyenkor jól jöhet egy beszélgetés a baráti körtől, családtól is független szakemberrel. Fordulj hozzám bizalommal, ha fizikailag gyakran rosszul érzed magad (fáj a fejed, a hasad, kialvatlan vagy, stb),
ha úgy érzed, hogy túl nagy a teher rajtad, ha nehezen megy a tanulás, ha az iskolában nem tudod kihozni magadból mindazt, amit tudsz,

ha úgy érzed, semmi nem érdekel, ha a társas kapcsolataidban, baráti, vagy párkapcsolatodban nehézségeid vannak, ha bizonytalan vagy abban, merre tanulj tovább, ha aggódsz valaki miatt.

Pappné Zomi Timea

 
E-mail:zomitimiank@gmail.com
 
tel: 306463461
 
kedd: 8.00-12.00
csütörtök: 8.00-12.35