Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola

"]

Vizuális emelt óraszámú oktatás

E-Napló

Keresés

 

 

 

Vizuális kultúra emelt óraszámú képzés

A képzés bemutatása

Az iskolában a nagy sikerű vizuális emelt óraszámú oktatás hagyományait folytatva jött létre az emelt óraszámú képzés. Tanulóink a sokféle lehetőséget kihasználva ismerkednek a műveltségi terület különböző területeivel, technikáival.(textil, kerámia, tűzzománc, sokszorosító grafika, számítógépes grafika, mozgókép- és médiaismeret, művészettörténet

A művészeti oktatás nagy sikere nagyszerű szakembereinknek köszönhető.

Tanáraink: Kovács Gábor és Várnagy Gabriella.

Tanulóinknak lehetőségük van az iskolában megszerzett ismereteiket az intézmény művészeti iskolájában tovább bővíteni.

Alsó tagozaton

Tantárgyak 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf.
Vizuális kultúra alap órák

2

2

2

2

Vizuális kultúra emeltórák

1

1

2

2

 

A tanulóknak képességeiket további szakköri keretben bontakoztathatják ki.

Felső Tagozaton

Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf.
Vizuális kultúra alap órák

1

1

1

1

Vizuális kultúra emelt órák

1

2

3

2

 

A tanulóknak képességeiket további szakköri keretben bontakoztathatják ki.