Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola

"]

Vagabund tábor

E-Napló

Keresés

A VAGABUND S.V.C.K. Természetjáró és Honismereti Egylet

rövid bemutatása

 

Az egylet 1989-ben alakult. Céljainkat, programjainkat egyre gyarapodó tagságunk igényei formálták:

 • közös élmények,
 • együttlét a lakótelep unalmas kulisszáin kívül
 • történelmi levegőjű városunk és környékének felfedezése
 • barangolás hazánk izgalmas tájain

Mindez találkozott szakmai törekvéseinkkel, személyes vonzódásainkkal. A kis természetjáró közösségből kialakult mozgalom az évek során mind működési területeiben, mind a résztvevők körében, mind a létrehozott értékekben jelentősen gazdagodott.

 

 

A pályázó eddigi tevékenységének bemutatása

 

Hagyományőrző, közösségépítő tevékenységünk négy pilléren nyugszik :

 

 • Évközi túrák és honismereti kirándulások
 • Egyéb évközi rendezvényeink, Vagabund farsang, kiállítások, élménybeszámolók
 • Nyári találkozóink, képzéseink, táboraink (több, mint ötven tábor!)
 • A szülők bevonásával szervezett családi programok pl. forrástisztítás, majális, sportpálya takarítás, akadályverseny.
 •  

 

 

 

Céljaink :

– Programjaink résztvevőit átmenetileg kimozdítani a lakótelepi létből

– Felfedeztetni megszerettetni velük a természetes környezetet, a barangolás a felfedezés szépségeit.

– Megismertetni a fentebb vázolt Vagabund-gondolkodást, értékrendet.

– Hozzájárulni fiataljaink bontakozó személyiségének fejlődéséhez

– A gyerekeken keresztül a szülőkkel is megszerettetni ezt az életformát, filozófiát.

Kötődést kialakítani múltunk emlékei iránt, erősíteni a jó értelemben vett lokálpatriotizmust.

-A határon túli magyarság életének megismertetése

 

Céljaink megvalósítását elősegítő tényezők:

 • A nagyváros 70. 000 fős lakótelepén fokozott igény mutatkozik a gyerekek – igényes programokkal gazdagított – táboroztatására.
 • Egyletünknek kiváló bázisul szolgál Pécs város legnagyobb alsó és középfokú intézményébe az Apáczai Nevelési Központba járó nagyszámú fiatal, illetve az intézményhez több szálon kapcsolódó nagyszámú gyermek is.
 • A NAPRAKÉSZ Alapítvány és a vele együttműködésben lévő intézmények rendelkeznek azzal a szervezeti, szellemi és részben anyagi háttérrel is, amely a Vagabund S.V.C.K. működését , programjait is biztonságossá , hitelessé teszi.
 • Egyletünk szoros kapcsolatot tart a régió – hasonló értékek mentén formálódó- civil szervezeteivel ,a Lakótelepi Népfőiskola Egyesülettel, a Zengő Vándortábori Csoporttal, A Janus Pannonius Múzeum munkatársaival. Közülük is kiemelkedik a Lakótelepi Indián Klub és a Zengő Vándortábori Csoport, amelyekkel közös programokat is szervezünk.
 • Munkánkat szakmai – erkölcsi elismerések, és kellő publicitás övezi.(Nívódíj, Gyermekekért – Díj  )
 • A tagjainkkal az egész éves programoknak köszönhetően folyamatos és rendszeres – szinte atyai – a kapcsolat.
 • Jelentős erőt jelent az is, hogy egyletünk megtartó ereje nagy, régi tagjaink visszajárnak hozzánk, illetve ők értékeink leglelkesebb terjesztői is.
 • Programjaink szakmai hátterét felkészült pedagógusok biztosítják. (helytörténész, informatikus, nyelvtanár, tanító, drámapedagógus, örökség-szakértő, pszichológus, közgazdász  stb.)

 

Eddig megvalósult táboraink:

 

1.         1990. Orfű-Kisújbánya

2.         1991. Terecseny-Simonfa

3.         1992. Várvölgy

4.         1993. Brennbergbánya

5.         1994. Bakonybél

6.         1994. Óbánya

7.         1995. Velem

8.         1995. Orosztony

9.         1996. Felsőtárkány

10.       1996. Orfű

11.       1997. Apátistvánfalva

12.       1997. Simonfa

13.       1998. Kisinóc

14.       1998. Óbánya

15.       1999. Nemesgulács

16.       1999. Villány

17.       2000. Pusztafalu

18.       2000. Püspökszentlászló

19.       2001. Felső-Hámor

20.       2001. Kárász

21.       2002. Bakonybél

22.       2002. Dombay-tó

23.       2003.Sopron

24.       2003. Alsónána

25.       2004. Göcsej

26.       2004. Terecseny

27.       2005. Patca

28.       2006. Szögliget

29.       2007. Nemesgulács

30.       2008. Pilismarót

31.       2009. Dombay-tó

32.       2010. Püspökszentlászló

33.       2011. Simonfa

34.       2012. Nemesvita

35.       2013. Pénzesgyőr

36.       2014. Nagymaros

37.       2015. Óbánya

 

Értékeinkről, hagyományainkról, rendezvényeinkről, táborainkról, tagjainkról részletes leírás olvasható a

 

https://vagabund25.wordpress.com/

 

című honlapunkon