Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola

"]

Táncos koncertvizsgák

E-Napló

Keresés

EMELT ÓRASZÁMÚ TÁNCKÉPZÉS

A TÁNCTAGOZAT

Az 1982-ben alakult Art Kísérleti Stúdió Táncszínház, melynek vezetője Szalay Tamás volt, aki 1986-ban került az Apáczai Nevelési Központba. Az együttes mellett, mindig működött egy tanfolyami rendszer, ahol olyan gyerekeket és fiatalokat tanítottak, akik érdeklődtek a moderntánc iránt. Ebből a rendszerből jött létre később 1990-ben, az Apáczai Nevelési Központ Művészeti Iskolájának Tánctagozata, amelynek 10 évig volt Szalay Tamás alapító Tagozatvezetője és tanára.

Az 1990/91-es tanévben, az ANK Művészeti Iskolája részéről kidolgozásra került egy program, amely lehetőséget adott az általános iskolákban kialakítandó ún. tagozatos zenei, vizuális és táncművészeti oktatásra. Ugyanakkor a Nevelési Központ általános iskolái részéről felmerült az igény egy hasonló profil kialakítására. A koncepció kidolgozása Szilágyi Jánosnak, az ANK főigazgatójának felkérése kezdődött el. (Az első tárgyalások még dr. Szilárdné Kordély Erikával közösen történtek – Ő akkor testnevelő tanárként dolgozott ott – de, időközben külföldre költözött.)

A művészeti tagozatok, közöttük a tánctagozat az ANK 1. Sz. Általános Iskola (Jávorfi Jánosné) és az ANK Művészeti Iskola (Tigelmann Józsefné) közös együttműködése alapján jöttek létre 1991-ben. A tánctagozaton már nem csak heti 6 órában tanulták a növendékek a különböző tánctechnikákat, mint a Művészeti Iskolában, hanem a közismereti tárgyak közé építve magasabb óraszámban gyakorolták ezeket, és készültek a hivatásos pálya felé. 1991-től – 2000-ig Szalay Tamás volt alapító tagozatvezetője és tanára a Táncművészeti Tagozatnak.

A Tánctagozat koncepcióját Uhrik Dóra szakmai támogatásával dolgozta ki Szalay Tamás, amely nem volt egy egyszerű feladat, mert nem volt rá országosan elfogadott koncepció, tanterv. Igaz, léteztek kísérleti tantervek, de azok sokkal alacsonyabb óraszámra és kifejezetten klasszikus balettre készültek.

A szaktantárgyak tanterveit – klasszikus balett, néptánc, moderntánc, stb. – a tárgyakat tanító tanárok dolgozták ki a felmenő rendszernek megfelelően. Minden elkészült tananyagot neves szaktekintélyekkel lektoráltattak, Uhrik Dórával, Berczik Sárával, Jeszenszky Endrével. Mivel nem volt korábbi minta, így azt az elvet követték, hogy minden év végén korrekciózták a tapasztalatok alapján az adott év tananyagait, ha szükséges volt.

A második évtől változtattak az óraszámokon is, mert első évfolyamon a heti 10 szakmai óra nagyon megterhelte a gyerekeket. (A legendás első évfolyam, azonban végigvitte az eredeti koncepciót a magas heti 12-14 órás szakmai óraszámmal.)

A kidolgozott program országos modell lett és a Tánctagozat olyan sikeres volt, hogy ez a koncepció adta az alapját a 2 év alatt kidolgozott Művészeti Iskolai Táncművészeti Moderntánc oktatásnak. Eredményes pedagógia munkája alapján Szalay Tamás egyik szerkesztője és tantervírója lett az 1998-ban az Országgyűlés által elfogadott és bevezetett, Alapfokú Táncművészeti Oktatás programjának.

Az első évfolyam iskolánkban 22 fővel indult, közismereti osztályfőnöke Illés Lászlóné, szakmai osztályfőnöke Szalay Tamás volt.

Az alapító tanárok:

 • Lovas Pál – klasszikus balett
 • Mészáros András – néptánc
 • Szalay Tamás – moderntánc
 • Tiszttartó Gézáné – zongorakisérő

Kiegészítő tantárgyként akrobatika tárgyat, Hágen Zsuzsa tanított 1 évig.

Rendkívül sikeres szakmai időszak volt ez – nagyon sok hazai és külföldi versenyeredménnyel, fellépéssel. A növendékekből 1994-ben alapított ANK Gyermektáncszínház a maga idejében az egyik legeredményesebb együttes volt a korosztályában. Tagjai a pécsi Apáczai Nevelési Központ Táncművészeti tagozatainak növendékei voltak. 6 év alatt 2 önálló előadást – (Az éjszaka csodái, Aranyeső) – készítettek, és közel 120 alkalommal léptek közönség elé.

Eredményes résztvevői voltak a hazai táncművészeti versenyeknek, bemutatóknak (20 db I. díj, 4 db II. díj, 2 db III. díj, 6 db Különdíj, Arany minősítés,) Az Együttes 1997-ben elnyerte a Kiváló Együttes cím Arany fokozatát.

Az ANK Gyermektáncszínház külföldi fesztiválokon is nagy sikert aratott műsoraival. (Olaszország, Németország, Lengyelország, Erdély).

Intenzív időszak volt, mert a szakmai program folyamatos felügyelete mellett, a felmenő rendszer igényeinek megfelelően, az infrastruktúrát is fejleszteni kellett, és a tanárok létszáma is növekedett.

2000-2016-ig Kovács Zsuzsanna, a Pécsi Balett magántáncosa, balerinája, a Művészeti Szakközépiskola balettmesternője vette át a tagozat vezetését. Első és legfontosabb teendőjének a szakmai színvonal további emelését, a magas színvonalú oktatást, a tehetséges gyerekek gondozását tartotta. A tagozat tanárainak célja, hogy a növendékek szakmai, technikai tudása, színpadi magatartása javuljon. Mivel a tagozat tanárai egységes elképzeléssel rendelkeztek a táncoktatás minőségéről, valamint mindegyik kolléga tapasztalatokkal rendelkező, diplomás tanár volt, ez biztosítékul szolgált az eredményes munkához.

A klasszikus balett mellett olyan tantárgyakat tanulnak tanulóink, melyek életkori sajátosságaiknak megfelelnek. Az évfolyamok óraszámai a tanulók életkorától, tantárgyai pedig az életkori sajátosságaiktól függően változnak. Alsó tagozatban 3-4, felső tagozatban pedig 8 táncórájuk van hetente.

Tantárgyaink a következőképpen alakulnak:

 • táncelőkészítő gimnasztika, mely megalapozza az izomzatot, megtanítja a helyes testtartást (1-2. o.)
 • esztétikus testképzés, melyszintén megalapozza az izomzatot, megtanítja a helyes testtartást, fejleszti a koordinációt (3-4. o.)
 • klasszikus balett, a zárt rendszerbe foglalt mozdulatnyelv, mely minden tánc alapja  (5-8.o.)
 • társastánc, mely fejleszti a tanulók stílusérzékét, előadói készségét, tér- és formaérzékét (5-6. o.)
 • modern tánc, ahol fontos szerepet kap az izoláció, a testrészek egymástól függetlenített mozgatása, a gravitáció és a földön történő mozgások, erre az időszakra rendelkeznek a tanulók olyan testkontrollal, amely e technika pontos elsajátításához szükséges (7-8. o.)
 • néptánc, melynek célja a stílus és a ritmusérzék fejlesztése, a népi kultúra megismertetése, a népi gyermekjátékok által a játszás öröme és a közösségi szellem alakítása (3-8. o.).

A mozgásfajták komplex alkalmazása és átadása, magas szintű képzést biztosít. A tánctagozaton átlagosan 8-12 tanuló jár egy osztályba, akik közül minden évben néhányan megpróbálkoznak a szakirányú tovább tanulással.

A növendékek minden tanévben egyszer, félévkor balett-termi vizsgák keretében adnak számot tudásukról, amelyet év végén egy színpadi záróvizsga, a koncertvizsga is követ. Ezeken az előadásokon, a tagozaton tanuló minden gyerek fellép, tanáraink, vagy vendég koreográfus által készített, különböző stílusú koreográfiákkal, melyeket szólóban vagy kis-és nagyobb létszámú csoportokban mutatnak be. Vizsgaelőadásaink minden évben nagyon sikeresek, a visszajelzések pozitívak.

A tagozaton a kötelező tanórákon kívül sok egyéb program is van: bemutatórák szülők részére, versenyekre, fellépésekre való felkészülés, iskolai rendezvényeken, ünnepségeken való közreműködés, az év végi koncertvizsga és nyilvános főpróbája stb.

Kilencszer került megrendezésre a Házi Koreográfiai Verseny, amelyre felső tagozatos növendékeink nevezhettek. Ez a programot szeretik a gyerekek, mert lehetőséget nyújt gondolataik, elképzeléseik megvalósítására. Egyben hasznos feladat, mivel fejleszti a gyerekek kreativitását, és módot ad színpadi bemutatkozásra.

A házi versenyeken és bemutatókon kívül, rendszeresen részt veszünk városi, megyei és országos megmérettetéseken is, ahol mindig eredményesen szerepelünk. Az ország legrangosabb amatőr fesztiválján, az Országos Junior Táncművészeti Fesztiválon, eddig minden kategóriában, csak dobogós helyezést értünk el.

Önálló előadások, mérföldkövek:

Nagyapó meséi – 2002/03 Kovács Zsuzsa darabja, zenei montázs, leghíresebb meséket jelenítette meg (Piroska, Csipkerózsika).

Kisherceg – Kovács Zsuzsa és Nübl Tamara készítették a darabot, Koszits Attila állította össze a zenéjét.

Hamupipőke – 2010 Európa kulturális fővárosa évében készült az előadás. Koreográfiáját a tagozat tanárai készítették, rendező Kovács Zsuzsa Dramaturg: Uhrik Dóra, jelmeztervező: Hammer Edit volt. Zene Koszits Attila összeállítása. A táncjáték szép példája volt a Művészeti Gimnázium Tánctagozatával való szoros együttműködésnek. A nehezebb szerepeket művészetis növendékek táncolták.

Az iskolánk művészeti nevelésének kettős célja van:

-Szép testtartású, harmonikus mozgású, a művészetet értő és támogatni képes közönség felnevelése

-A kiemelkedő tehetségű gyermekek fejlesztése, és irányítása a szakirányú képzés felé

A mozgás nemcsak a tanulók testi, de szellemi fejlődésére, koncentrálóképességére is jó hatással van. A tánc és a művészetek szeretete tartalmasabbá, gazdagabbá teszi életüket. Tanáraink célja, a tánc és társművészetek megszerettetése a tanulókkal, motivált, magas színvonalú oktatás keretében.

A növendékeink közül többen végeztek a Pécsi Művészeti Szakközépiskolában, ill. a Magyar Táncművészeti Főiskolán (ma már Egyetem) táncművészként és lettek hivatásos táncművészek. Néhányan tagjai rangos hazai és nemzetközi táncegyütteseknek, illetve táncot tanítanak. Többek közt: Kócsy Mónika, Karsa Ildikó, Szauer Szilvia, Baranyai Balázs, Jancsula Bence, Tandi Zsófia, Tompó Patrícia, Fóris Rebeka, Kollár Daniella, Szentes Máté, Szabados Tímea…

A Tánctagozat tanárai (időrendben):

 • klasszikus balett: Lovas Pál, Kóborné Andocsi Jeanette, Körmendiné Paronai Magdolna, Nübl Tamara, Kovács Zsuzsa, Papp Anita, Bali Barbara, Lencsés Károly
 • néptánc: Mészáros András, Tandiné Mosgai Andrea, Bánfi Rita, Balogh János
 • moderntánc: Szalay Tamás, Hágen Zsuzsa, Meszlerné Posgai Judit, Tukacs Anita, Pataki Tímea, Radics Zorka
 • történelmi társastánc: Dr. Papp Judit
 • zongorakísérő: Tiszttartó Gézáné, Pronicseva Galina, Szabó Ágnes

Tanárok a jubileum évében: Papp Anita, Radics Zorka, Dr. Papp Judit, Lencsés Károly.

Ma a tánctagozat emelt óraszámú táncoktatás néven működik.

Az elmúlt két év eredményei, eseményei:

 1. Országos Klasszikus Balettverseny 1. helyezés:

                        Várvölgyi Panna 4.d – Varázslatos jelmeztár

Apáczai Táncverseny Arany minősítés:

 • 2016/17 d – Aranyfonál

Jaks Jázmin 8.d – Arabesque

Várvölgyi Panna 4.d – Varázslatos jelmeztár

 1. d – Téli keringő
 2. d osztály – Vidáman

 

 • 2017/18 d+Wenhardt Levente – Michael Meets Mozart

5.d Polka

5.d Etüd

 1. d Test Tér Kép

DIÓTÖRŐ

Iskolánk öt tánctagozatos tanulója vett részt a Pécsi Nemzeti Színház előadásában a 2016/17 és a 2017/18-as évadban:

Várvölgyi Panna 4. d – Marika

Weisz Bálint 6.d – Gyermek Diótörő

Csernyánszky Szófia 4. d, Kiss Enikő 2,d, Éles Míra 6. d – Ólomkatona, csokidísz, vendég és utcagyerek

Táncoltató”  – Interaktív bemutató óvodásoknak

Emelt óraszámú táncoktatásunk weboldalát Lencsés Károly üzemelteti. https://ank1tanc.webnode.hu/

Gyerekek írták a táncról:

Ha táncolok olyan, mintha repülnék, mint egy madár. A gondolataim is el-elszállnak balett közben a színház felé, mert lehet, hogy egyszer én is olyan ügyes leszek, mint ott a táncosok.”
… A zongoraszó közben olyan kecsesnek érzem magam, mint egy páva…” (4.d)

„Mit jelent nekem a tánc? Azért szeretek táncolni, mert lelkileg megnyugszom és arra az időre elfelejtem minden gondom …A kedvenc gyakorlatom a fondü. Nagyon szépen játszák a zenét a zongorás nénik. Számomra kikapcsolódás….”

„Mert amiközben táncolok, jól érzem magam….. Szeretem, mert jó érzés van benne. Tetszenek a mozdulatok. Feszesnek kell lenni, kecsesen kell csinálni a mozdulatokat. Amikor hazaérek, egyből táncra fakadok. A zene is meghozza a mozdulatokat. Szeretem a gyakorlatokat a rúdnál is, meg középen is. Mindig arra gondolok, miért van máris vége az órának….”

Galéria megnyiása a képre kattintva!