Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola

"]

TÁMOP

E-Napló

Keresés

Iskolánk sikeres pályázatot nyújtott be a Társadalmi Megújulás Operatív Program-3.1.4.

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben” című pályázatra.

 

A résztvevők köre:

 •  1.c –  Lisztné Herczeg Gizella tanító, matematika kompetencia terület
 •  1.d – Gász Ferencné tanító, szövegértés és szövegalkotás kompetencia terület
 •  1.e – Péter Ágnes tanár, idegen nyelv kompetencia terület
 •  5.b – Gombos Erzsébet tanár, idegen nyelv kompetencia terület
 •  5.c –  Borsa Jolán tanár, matematika kompetencia terület
 •  5.d – Szatoriné Vörös Ágota tanár, szövegértés és szövegalkotás kompetencia terület

Ideje: 2009/2010-es tanév

A programfejlesztés célja a kompetencia alapú oktatás elterjesztése iskolánkban. A kompetencia ebben a felfogásban az ismeretek, ezek alkalmazási képessége és az elsajátításhoz, valamint az alkalmazáshoz szükséges megfelelő motivációt biztosító attitűdök összessége.

Ennek egyik elengedhetetlen feltétele a pedagógiai módszertani kultúra megújítása, amely a következő alapelvek érvényesítését célozza:

 • Differenciálás nélkül lehetetlen a sikeres fejlesztés, mivel a kompetencia kifejlődése több éves folyamat, és egyénenként nagy eltérést mutat.
 • Tevékenységközpontúság, mivel hatékonyan csakis tevékenységek által fejlődik a kompetencia.
 • Módszertani sokszínűség, hiszen a kompetencia részképességeinek fejlesztése más-más módszert kíván.
 • A változatos munkaformák motiváló-fejlesztő hatásukon túl más kompetenciák fejlesztését is lehetővé teszik (például az együttműködés fejlesztése: szociális kompetencia).
 • Életszerű, élet közeli, a tanulók számára érdekes ismereteket közvetítő elemekre épül a fejlesztés. 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.

Nyitó konferencia és sajtótájékoztató időpontja: 2009. szeptember 24. csütörtök 14 óra

Helyszín: Apáczai Nevelési és ÁMK Művelődési Háza (színházterem) Pécs, Apáczai krt. 1.

Szülők, érdeklődők számára oldalunkon folyamatos frissítéseket teszünk közzé a programról. (nyílt nap, fotódokumentáció, bemutató órák stb.)

 

» Kapcsolódó dokumentumok: