Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola

"]

TÁMOP 3.1.4 a 2014/2015-ös tanévben

E-Napló

Keresés

 

 

A résztvevők köre:

  • 2.c – Lisztné Herczeg Gizella tanító, matematika kompetencia terület – gyakorlat
  • 2.d – Gász Ferencné tanító, szövegértés és szövegalkotás kompetencia terület – gyakorlat
  • 2.abcd. – Péter Ágnes tanár, idegen nyelv kompetencia terület –gyakorlat
  • 5.b – Borsa Jolán tanár, matematika kompetencia terület –gyakorlat
  • 6.d – Szatoriné Vörös Ágota tanár, szövegértés és szövegalkotás kompetencia terület – gyakorlat
  • 7.a – Lukácsné Bartos Hajnalka tanár, idegen nyelv kompetencia terület – gyakorlat

 

A fenntarthatóság követelményei a 2014/2015-as tanévben 

1. legalább egy tanulócsoportban, a „Szövegértés-szövegalkotás”

kulcskompetencia területen tanévet átfogóan, teljes tanórai lefedettséget

biztosító kompetencia alapú oktatási program

alkalmazása  (6.d – Szatoriné Vörös Ágota tanár, Gász Ferencné 2.d)

 

2. legalább egy tanulócsoportban, a „Matematika” kulcskompetencia területen

tanévet átfogóan, teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú

oktatási program alkalmazása 2.c-  Lisztné Herczeg Gizella tanító), 5.b Borsa Jolán tanár)

 

2.abc Péter Ágnes tanár, idegen nyelv kompetencia terület (német)

?????6.ac  Bartos Hajnalka idegen nyelv kompetencia terület (angol)

4. műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása: legalább egy

műveltségterületen (választott műveltségterület)

Környezetismeret: egészségvédelem

Liszné Herczeg Gizella 2.c

 

4. Legalább egy, három hetet meghaladó projekt megszervezése tanévenként – gyakorlat

(Disztlné Szita GAbriella) 7.e 

5.Legalább egy témahét megszervezése tanévenként

„Hagyományaink” témakör 2014. október 6. – 8.  között. 

A témahétről készült video itttekinthető meg.

 

Kiegészítő közlemények:

„A projekt időtartamát úgy szükséges megtervezni, hogy a projekt a teljes 2009/10-es

tanévet magába foglalja, amikor a tervezett pedagógiai fejlesztések osztálytermi szinten,teljes tanévet átfogóan valósulnak meg.”

 

Fenntartási kötelezettség

 

„A kedvezményezettnek biztosítania kell a projekt eredményeinek a projekt zárásától

számított 5 éves fenntartását, különösen:

 

–      A módosított helyi tantervnek és pedagógiai programnak megfelelő gyakorlat

folytatása (legalább annyi óvodai és tanulócsoportban, mint a projektben érintett

tanulócsoportok és pedagógusok száma):

 

–       A bevezetett kompetencia alapú oktatás választott módszertanának és

eszközeinek megjelenítése és alkalmazása.

–        Olyan tanulásszervezési eljárások, módszerek megjelenítése és további

alkalmazása, mely elősegíti, vagy lehetővé teszi a kompetencia alapú oktatás

elterjedését, illetve az integrált nevelés céljainak megvalósulását, (Pl:

projektmódszer, kooperatív

módszerek)

–        A közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzésben feltárt problémák és az

intézkedési tervben ezekre vonatkozóan tervezett beavatkozások ütemezett

megvalósítása és az eredmények fenntartása a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének javítása érdekében.”

 

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

a

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív

intézményekben

című

pályázati felhívásához

Kódszám:TÁMOP-3.1.4/08/2.