Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola

"]

TÁMOP 3.1.4. a 2010/2011-es tanévben

E-Napló

Keresés

A résztvevők köre:

 • 2.c – Lisztné Herczeg Gizella tanító, matematika kompetencia terület
 • 2.d – Gász Ferencné tanító, szövegértés és szövegalkotás kompetencia terület
 • 2.e – Péter Ágnes tanár, idegen nyelv kompetencia terület
 • 6.b – Gombos Erzsébet tanár, idegen nyelv kompetencia terület
 • 6.c – Borsa Jolán tanár, matematika kompetencia terület
 • 6.d – Szatoriné Vörös Ágota tanár, szövegértés és szövegalkotás kompetencia terület

A fenntarathatóság követelményei a 2010/2011-es tanévben

 

1. legalább egy tanulócsoportban, a „Szövegértés-szövegalkotás”

kulcskompetencia területen tanévet átfogóan, teljes tanórai lefedettséget

biztosító kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése,

alkalmazása  (6.d – Szatoriné Vörös Ágota tanár, Gász Klára 2.d)

 

2. legalább egy tanulócsoportban, a „Matematika” kulcskompetencia területen

tanévet átfogóan, teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú

oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása (2.c-  Lisztné Herczeg Gizella tanító), 6.c Borsa Jolán tanár

2.e Péter Ágnes tanár, idegen nyelv kompetencia terület (német)

6.b – Gombos Erzsébet tanár, idegen nyelv kompetencia terület (angol)

 

3. műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása: legalább egy

műveltségterületen (választott műveltségterület)

Környezetismeret: egészségvédelem

Liszné Herczeg Gizella 2.c

 

4. Legalább egy, három hetet meghaladó projekt megszervezése tanévenként

(Besenczi Alexandra: Amerika-projekt)

 

5.Legalább egy témahét megszervezése tanévenként

„Gyermekek adják a világ ritmusát” c. projekt 2010. szept. 15-19. iskolaszintű

 

6. Legalább egy moduláris oktatási program megszervezése (pl. egészséges

életmód, környezetvédelem, tanévenként

(Hajnal Éva 4. a „kisbajomi Erdei Iskolai program: egészséges táplálkozás, környezetvédelem”

 

A programfejlesztés célja a kompetencia alapú oktatás elterjesztése iskolánkban. A kompetencia ebben a felfogásban az ismeretek, ezek alkalmazási képessége és az elsajátításhoz, valamint az alkalmazáshoz szükséges megfelelő motivációt biztosító attitűdök összessége.

Ennek egyik elengedhetetlen feltétele a pedagógiai módszertani kultúra megújítása, amely a következő alapelvek érvényesítését célozza:

 • Differenciálás nélkül lehetetlen a sikeres fejlesztés, mivel a kompetencia kifejlődése több éves folyamat, és egyénenként nagy eltérést mutat.
 • Tevékenységközpontúság, mivel hatékonyan csakis tevékenységek által fejlődik a kompetencia.
 • Módszertani sokszínűség, hiszen a kompetencia részképességeinek fejlesztése más-más módszert kíván.
 • A változatos munkaformák motiváló-fejlesztő hatásukon túl más kompetenciák fejlesztését is lehetővé teszik (például az együttműködés fejlesztése: szociális kompetencia).
 • Életszerű, élet közeli, a tanulók számára érdekes ismereteket közvetítő elemekre épül a fejlesztés.