Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola

"]

Mateki

E-Napló

Keresés

 

1998

a kezdet

 

“Rendkívüli felnőttekké azok válnak, akiknek a képességeit korán felismerték és fejlesztették.”

/Sutherland/

 

1998 óta működik a MATEKI szakkör, melyet iskolánk négy tanítója álmodott meg, és hozott létre az iskolavezetés és a KOMA (Közoktatási Modernizációs Közalapítvány) támogatásával.

“Célunk egy integrált feladat és eszközrendszer (oktatócsomag)kialakítása a matematikában tehetséges – második, harmadik osztályos- gyerekek számára, amely elősegíti személyiségük önismeretre épülő, önismeretre nevelő minél teljesebb, sokoldalú fejlődésének és fejlesztésének folyamatát.
Ennek érdekében olyan tárgyi – személyi rendszer létrehozása, amely szervezi, illetve lehetővé teszi, hogy a gyermek egyéni ütemben, saját döntése alapján a tőle elvárható tudatossággal fejlessze képességeinek összetett rendszerét, és korának megfelelően kiteljesítse személyiségét az őt támogató pedagógusok – segítségével.”
(Idézet az 1998-as KOMA pályázati anyagból)

Mit tartalmaz a MATEKI oktatócsomag?

A tanulók részére:
Tartalmaz feladatokat az öndifferenciált tanuláshoz, eszközöket a feladatok megoldásához, feladatlapokat a versenyekre való felkészüléshez, játékokat a matematikai képességek fejlesztéséhez.

A tanítók részére:
Tanmenetet a szakköri munkához, a feladatlapok megoldásait, a MATEKI találkozók óratervét.
Az elkészített oktatócsomagot, mely egyaránt megkönnyíti a tanulók és a tanárok munkáját egy külön teremben helyeztük el, és itt tartjuk a foglalkozásokat is.

Alapító tanítók


Gergely Éva, Orcsikné Szalai Valéria, Metzgerné Sallai Zsuzsanna, Simonfiné Füleki Katalin

Diákok


Harmadik osztályosok jelentkezhetnek MATEKI-re. Felvételt azok nyernek, akik megfelelően töltik ki a MATEKI tesztet és vállalják, hogy heti egy alkalommal részt vesznek a foglalkozásokon.