Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola

"]

Közzétételi lista 2017-18. tanév

E-Napló

Keresés

Különös közzétételi lista

 

 1. 1.     A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Ssz.

Munkaköre

Végzettsége

Állandó megbizatása (osztályfőnök, mk. vezető, DÖK segítő stb)

1.

tanító

tanító főisk. Testnev.spec.

Osztályfőnök 4.a (2 óra kedvezmény)

2.

tanító

tanító-gyógyped. Főisk.ének spec.

osztályfőnök 3. a, IT képviselő

3.

tanító, nyelvtanár

angol nyelv és irodalom tanár, tanító

osztályfőnök 6.b (2 óra kedvezmény)

4.

nyelvtanár

angol nyelv és irodalom tanár

 

5.

testnevelő tanár

testnevelés egyetem

osztályfőnök 6.d (2 óra kedvezmény)

6.

tanár

tanár matematika-kémia főisk.

Osztályfőnök 8.b, osztályfőnök 6.b (2 óra kedvezmény)iskolaszéken felsős képviselő

7.

tanító

tanító, angos speckoll.

 

8.

testnevelő tanár

tanár, testnev-biológia főisk.

 

9.

nyelvtanár

tanár magyar-angol egyetem-könyvtár

Osztályfőnök 7.c (2 óra kedvezmény)

10.

tanító

tanító főisk. Rajz , népműv spec.

Osztályfőnök 2.c (2 óra kedvezmény)

11.

tanár

tanár, magyar – francia, angol tanító speckoll.

 

12.

tanító

tanító, ének könyvtár speckoll.

Osztályfőnök 2.c (2 óra kedvezmény)

13.

nyelvtanár

angol tanár egyetem

 

14.

tanár

matematika-pedagógia

 

15.

tanár

történelem-földrajz

Osztályfőnök 8.d 

16.

tanító

tanító, óvónő, tanár, magyar szak

osztályfőnök 5.a  (2 óra kedvezmény)

17.

tanító

tanító, magyar -orosz szakos tanár

Osztályfőnök 4.c  (2 óra kedvezmény)

18.

nyelvtanár

orosz- angol nyelvtanár

 

19.

tanító

tanító, magyar-ének tanár

Osztályfőnök 2.d (2 óra kedvezmény)

20.

tanító

tanító, pedagógia speckoll.

Osztályfőnök 1.d  (2 óra kedvezmény)Iskolaszéken tanítók képviselője

21.

tanár

tanár technika egyetem, biológia főisk. Mezőgazd.ism.

 

22.

tanító

tanító főisk. Tech.spec.

Osztályfőnök 1. b

23.

tanító

 

 

24.

nyelvtanár

angol-spanyol

Osztályfőnök 5.d (2 óra kedvezmény)

25.

tanár

földrajz történelem

osztályfőnök 6.b (2 óra kedvezmény)

26.

nyelvtanár

német

 

27.

tanító

könyvtár

 

28.

tanár

magyar-történelem

osztályfőnök 5.b (2 óra kedvezmény) DÖK segítő,

29.

tanár

tanár biológia-kémia főisk. Mezőgazd.ism.

igazgatóhelyettes

30.

tanító

tanító főisk. Ped., ének-zene speckoll.

 

31.

tanító

 

 

32.

tanító

tanító, óvónő, ped. Szakkol

DÖK segítő

33.

tanár

földrajz rajz

 

34.

tanító

 

 

35.

tanító

tanító, ember és társ. Spec.

 

36.

tanító

tanító főisk. Ped.,ének-zene speckoll., ped.egyetem,mozgókép és médiaismeret egyetemi szak, szakvizsga

 

37.

tanító

tanító főisk. Népműv.testnev. Szakkoll.

Osztályfőnök 1.c  (2 óra kedvezmény)

38.

tanító

 

Osztályfőnök 1. a  (2 óra kedvezmény)

39.

tanár

vizuális és környezetkultóra tanár, médiapedagógia szakirány

 

40.

tanító

tanító

 

41.

tanító

tanító, óvótanító, ped.szakkoll. főisk.,romológia egyetem

igazgatóhelyettes

42.

tanár

tanár népművelés-ének-főisk. Pedagógia egyetem, erkölcstan

 

43.

tanár

tanár matematika-kémia főisk.

osztályfőnök 5. e (2 óra kedvezmény)

44.

tanító

tanító, angol speckoll, ember és társadalom

 

45.

tanító

tanító angol speckoll, óvónő

 

46.

testnevelő tanár

földrajz-testnevelés főisk

 

47.

tanító

tanító,

 

48.

tanító

tanító főisk., ped.,ének-zeneszakkoll.

osztályfőnök 2. c  (2 óra kedvezmény)

49.

tanár

középiskolai tanár, történelem, orosz történelem szakos általános iskolai tanár

intézményegység-vezető

50.

tanító

tanító főisk., ped.,ének-zeneszakkoll.

 

51.

tanító

tanító főisk.

Osztályfőnök 3.d  (2 óra kedvezmény)

52.

tanár

tanár matematika-technika-informatika főisk.

Osztályfőnök 5.c  (2 óra kedvezmény), Reál mk.vez.  (2 óra kedvezmény)

53.

tanító

tanító főisk. Ének  tanár

Osztályfőnök 2.b

54.

nyelvtanár

német nyelvtanár

 

55.

tanító

német tanár-népművelő, tanító

 

56.

ének-zene tanár

tanár ének-gyógyped főisk.., népművelés főisk.karvezető főisk.

Osztályfőnök, 7.a  (2 óra kedvezmény)Művészetek mk.vez. (2 óra kedvezmény)

57.

tanár

informatika-technika

osztályfőnök 6.c (2 óra kedvezmény)

58.

tanító

tanító, német művter.

 

59.

tanár

tanár magyar, tanító főisk.népműv.spec.mozgókép, ped.egyetem

osztályfőnök 6.a  (2 óra kedvezmény)Humán munk. vez. (2 óra kedvezmény)

60.

tanító

tanító, angol speckoll,

Osztályfőnök 2. a  (2 óra kedvezmény)

61.

tanító

tanító, ének-zene tanár

 

62.

tanár

matematika-fizika

 

63.

tanár

tanár matematika-fizika főisk-számtech.egyetem

Osztályfőnök 7.b  (2 óra kedvezmény)

64.

tanító

tanító főisk. Rajz spec.

Osztályfőnök 4.b  (2 óra kedvezmény)

65.

tanár

magyar-orosz

 

66.

tanító

tanító-népművelés-ének

 

67.

tanító

tanító,népműv-rajz szakkoll. főisk.

Osztályfőnök 3.b  (2 óra kedvezmény)

68.

tanár

orosz történelem főiskola, angol egyetem

Osztályfőnök 7.c,  (2 óra kedvezmény)Nyelvi mk.vez.  (2 óra kedvezmény)

69.

nyelvtanár

német-orosz főisk

 

70.

testnevelő tanár

testnevelés

 

71.

tanító

tanító, ének-zene spec. főisk.

Osztályfőnök 4.d  (2 óra kedvezmény)

72.

nyelvtanár

angol-matematika szakos általános iskolai tanár

Osztályfőnök 8.a  (2 óra kedvezmény)

73.

testnevelő tanár

testnevelő tanár

Testnevelés Mk.vez  (2 óra kedvezmény)

 

 

 1. 2.     A nevelő-oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége

 

 

feladatkör

Iskolai végzettség

1

Takarító

nyolc általános

2

Portás

technikus

3

Portás

érettségi

4

Iskolatitkár

érettségi

5

Iskolatitkár

főiskola

 

 

 


 1. 3.     Országos mérés-értékelés eredményei 2012-2016.

 

6. ÉVFOLYAM MATEMATIKA

2012

2013

2014

2015

2016

Az évfolyam átlaga

1502

1515

1496

1542

1482

országos átlag

1489

1489

1491

1497

1486

megyeszékhelyi ált. isk.

1532

1527

1518

1530

1521

megyeszékhelyi nagy ált isk.

1542

1538

1529

1545

1537

 

 

 

 

 

 

6. ÉVFOLYAM SZÖVEGÉRTÉS

2012

2013

2014

2015

2016

Az évfolyam átlaga

1512

1534

1483

1523

1515

országos átlag

1472

1497

1481

1488

1494

megyeszékhelyi ált. isk.

1515

1545

1522

1528

1536

megyeszékhelyi nagy ált isk.

1524

1555

1535

1544

1552

 

 

 

 

 

 

8. ÉVFOLYAM MATEMATIKA

2012

2013

2014

2015

2016

Az évfolyam átlaga

1592

1657

1569

1639

1624

országos átlag

1612

1620

1617

1618

1597

megyeszékhelyi ált. isk.

1643

1654

1636

1642

1624

megyeszékhelyi nagy ált isk.

1659

1669

1652

1656

1640

 

 

 

 

 

 

8. ÉVFOLYAM SZÖVEGÉRTÉS

2012

2013

2014

2015

2016

Az évfolyam átlaga

1567

1609

1519

1597

1629

országos átlag

1567

1555

1557

1567

1568

megyeszékhelyi ált. isk.

1601

1590

1587

1598

1602

megyeszékhelyi nagy ált isk.

1614

1602

1602

1612

1619

 

 1. 4.     Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói 2011/2012. tanév

 

 

 

Az iskolából távozók száma:

49 fő, ok, lakhelyváltozás, családi okok, szolgáltatási igények változása

Ebből 14 fő 6-8 osztályos gimnáziumban folytatta tanulmányait

 

 1. 5.     Középiskolai, szakiskolai továbbtanulási mutatók 2016-17.

 

 

 

A nyolcadik évfolyamot befejező diákjaink többsége érettségit adó középiskolában folytatja tanulmányait.  

 

 

 1. 6.     A mindennapi testedzés formái

 

Iskolánk tanulói 3+2 órában részesülnek testnevelés foglalkozásokban. A 3 órás alap tantervi képzés mellett, tömegsport foglalkozáson, tánc foglalkozásokon vesznek részt heti két órában. Lehetőség van az igazolt sportköri foglalkozások beszámítására is.

 

 1. 7.     Az otthoni felkészülés, a házi feladat adásának szabályai

 

 • A hétvégi házi feladat szabályai:

Házi feladatot az egész napos rendszerben csak annyit adunk, hogy a gyermek az iskolában, önálló óra keretében meg tudja oldani. Hétvégére semmilyen feladatot nem kaphat a gyermek, aki egész napos rendszerben tanul. Az 5. évfolyamtól osztályozunk a korábban kiemelt tantárgyak kivételével. 5. évfolyamtól annyi házi feladatot adunk, amennyit személyesen ellenőrizni, értékelni tudunk. A füzet vezetését félévente értékeljük.

 

 • Az iskolai dolgozatok szabályai:

Egy-egy témakör lezárása után témazáró dolgozatot íratunk, mely tartalmaz kompetenciára utaló elemeket is. Ennek rendjét és ütemét a szakmai munkaközösség határozza meg..

Az őszi ismétlő időszak végén, valamint év végén felmérők alapján értékeljük a gyerekek tudását, a témazárókat és a felmérőket százalékban kifejezve minősítjük.

A számonkérés gyakran írásban történik. Az írásbeli beszámoltatás formái különbözőek lehetnek, típusai: témazáró dolgozatok, záró dolgozatok (ezek számát a helyi tantervben tantárgyanként megadjuk és a tanmenetben is jelölni kell), ill. írásbeli feleletek (röpdolgozatok), olvasónapló, házi dolgozatok, gyűjtőmunka (kiadásakor az értékelés módját közölni kell), szódolgozatok, mérési jegyzőkönyvek, informatikai és, számítástechnikai munkák, esetenként a házi feladatra is adható érdemjegy, stb.

Az írásbeli számonkérés egyik formája a mérés. A témazáró dolgozatok írását legkésőbb az írás előtt egy héttel a tanulók felé jelezni kell, a többi számonkérés idejét a számon kért tananyag mennyisége és milyensége határozza meg, ezeket nem kell bejelenteni.

Ugyanazon a napon kettőnél több téma-, ill. záró dolgozat nem íratható. Az ütközéseket a tanár felé a diákoknak kell jelezniük a dolgozat bejelentésekor.

A téma-, ill. záró dolgozatokat a hiányzó tanulókkal lehetőség szerint meg kell íratni. Javító dolgozatot esetenként- a tanár elbírálása szerint- lehet írattatni. A munkaközösségek/párhuzamos osztályban tanítók egyeztetik a témazáró dolgozat feladatait és formáját.

A diagnosztikus számonkérés kivételével az írásbeli számonkérésre adott érdemjegy bekerül a naplóba és a tanuló ellenőrzőjébe.

 

 1. 8.     Az iskolai számonkérés szabályai

 

A számonkérés rendszeresen történjen meg és biztosítsa a tanítási-tanulási folyamatban való előrehaladást. Az értékelés mutasson rá a konkrét hiányosságokra, mutasson irányt a továbbfejlődéshez.

 

 

 

a, Az iskolai számonkérés formái; gyakoriságuk

 

Az írásbeli (röpdolgozat) és szóbeli felelet a tanév során egy-egy rövidebb tananyagrész (lecke) egyéni elsajátításának gyors visszajelzését szolgálja, időtartama maximum húsz perc lehet. Az ilyen jellegű számonkérést nem kötelessége a pedagógusnak előre jelezni. Az értékelés történhet érdemjeggyel vagy egyéb, előre jelzett módon (kisjegy, piros pont, stb.).

 

Formatív felmérést tanév közben íratunk, hogy képet kapjunk a gyerek tanulási folyamatban való előrehaladásáról. Eredménye alapján határozzuk meg a további fejlődéshez szükséges korrekciót. Az értékelés érdemjeggyel történik. Írásbeli tematikus dolgozatot egy-egy rövidebb tanítási-tanulási szakasz végén íratunk, hogy képet kapjunk az elért eredményekről, a hatékonyságról. A témazáró dolgozatot érdemjeggyel értékeljük.

Egy tanítási napon a tanuló maximum két dolgozatot írhat. Dolgozatnak minősül az olyan írásbeli számonkérés, amely betölti a 45 perces órát, illetve legalább 3 óra tananyagának elsajátítását ellenőrzi. A pedagógus a dolgozatírás időpontját és témakörét egy héttel (5 tanítási nappal) előre köteles bejelenteni a tanulók számára. Az elkészült dolgozatokat a pedagógus két héten belül kijavítja; az osztályzatot a diák kérésére szóban is indokolja, a szülőnek pedig lehetőséget biztosít arra, hogy fogadóórán gyermeke dolgozatába betekinthessen.

A hiányzó tanulóval az elmaradt beszámoltatás pótoltatható. Összefoglaló órát követő egy-két napos hiányzás esetén a témazáró bármikor megírattatható.

A szóbeli és írásbeli érdemjegyek száma heti 1 vagy 2 órás tantárgyból félévenként minimum 3-4, a heti 3 vagy annál nagyobb óraszámú tantárgyakból havonta 2 érdemjegy alapján osztályozható a tanuló. A szóbeli és írásbeli érdemjegyek – lehetőleg – fele-fele arányban legyenek.

Az év végi osztályzatok megállapításánál az egész éves teljesítményt vesszük figyelembe a fejlődési tendencia alapján. Az érdemjegyek közül a témazárókat súlyozottan számítjuk be.

 

b, Az írásbeli dolgozatok értékelésekor alkalmazott %-határokat szakmánként határozzuk meg. A részletes értékelési rendszereket az adott tantárgyak értékelési szabályzatai tartalmazzák..

 

 

 1. 9.      Iskolai osztályok, tanulói létszámok a 2017/2018-as tanévben (09.01.)

 

ÉVFOLYAM

OSZTÁLY

LÉTSZÁM

SZÁMÍTOTT

1.

a.

26,00

26,00

 

b.

24,00

25,00

 

c.

25,00

25,00

 

d.

22,00

26,00

2.

a.

25,00

25,00

 

b.

28,00

28,00

 

c.

28,00

28,00

 

d.

25,00

26,00

3.

a.

31,00

31,00

 

b.

18,00

19,00

 

c.

28,00

28,00

 

d.

25,00

26,00

4.

a.

33,00

33,00

 

b.

29,00

29,00

 

c.

31,00

31,00

 

d.

28,00

29,00

5.

a.

23,00

25,00

 

b.

26,00

27,00

 

c.

27,00

27,00

 

d.

22,00

22,00

 

e

22,00

23,00

6.

a.

24,00

24,00

 

b.

25,00

26,00

 

c.

26,00

27,00

 

d.

28,00

29,00

7.

a.

27,00

27,00

 

b.

18,00

18,00

 

c.

25,00

25,00

 

d.

21,00

21,00

8.

a.

29,00

29,00

 

b.

21,00

24,00

 

c.

24,00

25,00

 

d.

19,00

21,00

ÖSSZESEN:

 

833,00

855,00