Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola

"]

Emelt óraszámú táncoktatás

E-Napló

Keresés

Emelt óraszámú táncoktatás

 

A Nevelési Központ tagintézményeinek összefogása lehetővé tette, hogy a szülők kérésére emelt óraszámú művészeti oktatást is szervezzünk, így 1991-től az ANK Művészeti Iskola és iskolánk együttműködése alapján létrejött az alapfokú képzést nyújtó táncművészeti oktatás.

 

Céljai:

 • Jó mozgású, harmonikus testkultúrával rendelkező, nyitott személyiségű tanulókat neveljünk, akikből művészetet értő és szerető felnőttek válnak
 • A tehetséges tanulók kiemelt fejlesztése
 • A személyiség fejlesztése a táncművészet eszközeivel

A tanulók nyolc év alatt komplex képzést kapnak, életkori sajátosságaiknak megfelelően különböző tantárgyakat tanulnak:

 • Táncelőkészítő gimnasztikát, amely megalapozza az izomzatot, megtanítja a helyes testtartást
 • Klasszikus balettet, mely zárt rendszerbe foglalt mozdulatnyelv, ez minden tánc alapja
 • Társastáncot, amely fejleszti a tanulók stílusérzékét, előadói készségét, tér- és formaérzékét
 • Modern táncot, ahol fontos szerepet kap az izoláció (a testrészek egymástól függetlenített mozgatása), a gravitáció és a földön történő mozgások
 • Néptáncot, melynek célja a stílus és a ritmusérzék fejlesztése, a népi kultúra megismertetése, a népi gyermekjátékok által a játszás öröme és a közösségi szellem alakítása

A táncos osztályok rendszeres szereplői iskolai rendezvényeinknek. Minden év végén ünnepélyes keretek között „Tánc koncertvizsgán” mutatják be az évfolyamok tudásukat a különböző stílusok koreográfiáiban.

Sikeres felvételi után a tanulóknak szakirányú továbbtanulásra is van lehetőségük a Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskolában

Az itt folyó munkát művésztanárok neve is fémjelzi:

 • Dr. Révészné Kovács Zsuzsanna – a Magyar Köztársaság Érdemrend Kiskeresztje – klasszikus balett – 2016-ig
 • Lovas Pál –  Liszt-díjas Érdemes művész, Kiváló művész, Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztje – klasszikus balett – 2016-ig
 • Papp Anita – Berczik Sára díjas, Nívódíjas pedagógus – klasszikus balett, táncelőkészítő gimnasztika
 • Bali Barbara – Szakvizsgázott mesterpedagógus – klasszikus balett, táncelőkészítő gimnasztika – 2018-ig
 • Lencsés Károly – Harangozó Gyula díjas balettművész, Nívódíjas művész – klasszikus balett
 • Dr. Papp Judit – Nívódíjas társastánc pedagógus – társastánc
 • Radics Zorka – Nívódíjas, Berczik Sára díjas modern tánc pedagógus – modern tánc, táncelőkészítő gimnasztika
 • Balogh János  – néptánc – 2018-ig

 

További információk az ANK 1 Sz. Általános Iskola 8 osztályos emelt óraszámú táncképzéséről:

 http://ank1tanc.webnode.hu/