Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola

"]

Beiratkozás a 2024/25. tanévre

E-Napló

Keresés

Tisztelt Szülő/Törvényes Képviselő!

A 2024/2025-ös tanév általános iskola első évfolyamára történő beiratkozás dátuma:

2024. április 18. csütörtök 7:00-18:00
2024. április 19. péntek 7:00-17:00

A beiratkozás helyszíne:

Iskolánk 8/2 tanterme a földszinten (7632 Pécs, Apáczai krt. 1/C)

További információk az “Elolvasom” gombra kattintva…

Tájékoztatjuk a kedves szülőket, hogy KRÉTA BÁI (Beiratkozás Általános Iskolába) felületén keresztül előzetesen online küldhetik be a gyermekük beiratkozáshoz szükséges adatait:
https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap

Az adatok online módon történő beküldési lehetőségének ideje:

 1. március 27. (szerda) 0:00 – 2024. április 19. (péntek) 18:00

Javasoljuk, hogy éljenek az online jelentkezés lehetőségével és a személyes beiratkozás időpontjáig töltsék föl az adatokat a KRÉTA e-Ügyintézés BÁI felületén, mert így a személyes megjelenés alkalmával már csak az adatok egyeztetése történik, lényegesen lerövidítve a beiratkozás folyamatát.

Segédlet az online felület használatához:

A szülő/törvényes képviselő személyes megjelenése a beiratkozás folyamata során kötelező. A szülő/törvényes képviselő csak egy általános iskolába nyújthatja be gyermeke jelentkezését.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. EMMI rendelet 22.§ (4) és (7) bekezdései értelmében az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni

 • a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat,
 • az intézmény a gyermek lakcímkártyája alapján ellenőrzi, hogy a lakcím nyilvántartásban a tanuló lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az iskolai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel-e.

A dokumentumokat az iskola csak bemutatás alapján ellenőrizheti, azokról másolatot nem készíthet, és nem tárolhat. (A fenti dokumentumokat ne töltsék fel a BÁI felületre.)

Továbbá:

 • Szakértői Bizottság véleménye
 • Tartós betegség esetén szakorvosi vélemény
 • Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetről szóló határozat
 • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításáról szóló határozat

Felhívjuk szíves figyelmüket az Nkt. 72. § (1a) bekezdésében foglaltakra:

„A szülő kötelezettsége, hogy a nevelési-oktatási intézménnyel óvodai vagy tanulói jogviszonyban álló, cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes, fokozott kockázatú allergiás betegséggel diagnosztizált gyermeke fokozott figyelmet igénylő egészségi állapotáról és a megteendő sürgősségi intézkedésekről

a) a beiratkozással egyidejűleg, vagy

b) a diagnózis ismertté válását követően haladéktalanul

tájékoztassa a nevelési-oktatási intézményt, továbbá köteles gondoskodni arról, hogy az életmentő gyógyszert a gyermek, tanuló mindig tartsa magánál.”

A személyes beiratkozásra (amennyiben lehetőségük van rá), az alábbi nyomtatványokat töltsék ki és hozzák magukkal:

 • 1. sz. melléklet – nyilatkozat életvitelszerű ott lakásról – Letöltés: (.docx)
 • 2. sz. melléklet – nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről – Letöltés: (.docx)
 • 3. sz. melléklet – nyilatkozat hit-és erkölcstan oktatás választásáról – Letöltés: (.docx)
 • 4. sz. melléklet – adatvédelmi tájékoztatás – Letöltés: (.docx)