Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola

KUKKAN-TÓ

2014-2015 tanévben a  Klebelsberg Intézményfenntartó Központ,mint fenntartó a TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 „KÖZNEVELÉS AZ ISKOLÁBAN” kiemelt projekt keretében a Központ által fenntartott köznevelési intézmények részére a pedagógiai hatékonyság és a tanulói eredményesség növelése érdekében meghirdetett MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS KIALAKÍTÁSÁRA kiírt pályázatán a 2008-2009-es tanévben beindított majd 2014-ben  megújított KUKKAN-TÓ programunkkal indultunk.

 

Sikeres pályázatunk eredményeként elnyertük a MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI címet.

 


MÓDSZERTANI MODELL RÖVID ISMERTETÉSE

 

A KUKKAN-TÓ program Pogány községet, a tó és környékét hivatott bemutatni. A foglalkozások keretében az élményszerű, a saját tapasztalatok útján történő tanulás kerül előtérbe. Pécs közelsége, valamint a település csodálatos fekvése adta az alapötletet, hogy a tagiskola diákjain kívül a városban élő gyerekek számára is elérhetővé, megtapasztalhatóvá váljon a vidéki, a falusi élet hangulata, lecsendesült életvitele, generációkra visszanyúló értékrendje. Az itt élő német és horvát nemzetiségek összetartása, élő és aktív hagyományőrző szokásainak ápolása példaértékű mintát mutat a városlakók számára is. Modellértékű program keretében az idelátogató óvodásoknak, iskolásoknak betekintést adunk a falu, a falusi életmód, életvitel mindennapjaiba.  Továbbá  a horgásztó adta lehetőséget kihasználva a víz – és vízpart, az erdő élővilágának (közvetlen vízparti növények, védett növények, vizek és vízpartok állatvilága, az erdő és életvilága, a természet ritmusa, az évszakok) bemutatását kilenc modul keretében kínáljuk fel. Innen ered a program KUKKAN-TÓ elnevezése is. Témaköröknek megfelelően a művészeti nevelés technikáit (gipszlenyomat készítése, papírmerítés, tojásfestés, hangszerkészítés, agyagozás, makettek, vesszőjátékok, vízimalom terepasztalon készítése, évszakház építése) is alkalmazzuk a foglalkozásokon.

 

Választható moduljaink:

1. A település bemutatása. Hagyományok, szokások

2. Térképismeret, tájékozódás a terepen. Településformák

3. – 4. Épített környezet. A tó melletti park. A tó keletkezése, hasznosítása

5. Közvetlen vízparti növények. Növények ismertetése. Védett növények

6. A vizek, vízpartok állatvilága. Összefüggések feltárása, vizsgálódások, tápláléklánc

7. Tó körüli séta. Környezetvédelem

8. Az erdő és életvilága. A természet ritmusa. Az évszakok

9.Kézműves foglalkozás: gipszlenyomat készítése, papírmerítés, tojásfestés, hangszerkészítés, agyagozás, makettek, vesszőjátékok, vízimalom terepasztalon készítése, évszakház építése.

 

Mindegyik modul végén jelezzük a várható időtartamot. az egyes modulok egymásra épülnek ugyan, de önállóan is felhasználhatók. Sokat foglalkozunk a tanórákon megszerzett ismeretek felelevenítésével, a gyakorlatba történő átültetésével. A feldolgozni kívánt témákat ugyan előre megbeszéljük, de a gyerekek érdeklődésének, az évszakok kínálta lehetőségeknek megfelelően rugalmasan kezeljük

 

Célunk a városi diákok számára is a vidéki életmód szokásainak, hagyományainak megismerése mellett a falu, a tó, a vízpart, az erdő élővilágának bemutatása, saját tapasztalatok útján történő megismerése a művészeti nevelés elemeivel. A diákok a komplex tevékenységi körökön keresztül folyamatos impulzust kapnak a környezettudatos gondolkodás hétköznapjairól. A barangolások során ökológiai ismeretekhez jutva a tudatos te Az egymást jól ismerő, összeszokott közösség környezettudatos életvitele működőképes mintát mutat a városi diákoknak is.